Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agenci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zapewnienie ustalonych parametrów jakościowych dla transmisji w sieciach komputerowych jest bardzo istotnym zadaniem. Jak pokazały wcześniejsze badania [3,6] koncepcja Pay&Require może być wykorzystana do zapewniania wymaganej jakości transmisji. Aby uzyskać wyniki niezależne od konfiguracji sieci testowej, tj. urządzeń sieciowych, łączy i innych elementów, należało przeprowadzić badania z wykorzystaniem powszechnie stosowanego symulatora sieciowego NS3. Badania symulacyjne przeprowadzono dla kilku topologii sieci.
EN
Ensuring required parameters of transmission quality in computer networks is a very important issue. As previous studies have shown [3,6], the Pay&Require concept can be used to ensure required quality of transmission. To obtain results independent of the test network configuration i.e. network devices, links and other elements we conducted studies using well-known network simulator NS3. The simulation investigations were carried for several networks with different topologies.
PL
W artykule opisano prosty model ewakuacji ludzi, bazujący na podejściu agentowym. Zaimplementowany symulator Hive Simulator przeprowadza symulację ewakuacji ludzi z nieznanego im terenu. Środowisko, w którym realizowana jest symulacja zostało wygenerowane za pomocą edytora Hive Editor. Edytor ten opracowano w taki sposób aby oprócz możliwości tworzenia geometrii sceny, umożliwiał również tworzenie danych niezbędnych do symulacji. Jak wcześniej wspomniano, edytor można wykorzystać również przy tworzeniu innych symulatorów oraz gier komputerowych.
EN
This paper presents a real-time visualization of human behaviour in the indoor environments. A simple simulation of the evacuation algorithm was implemented together with the tools that support building of the indoor environments. However, the main effort was put on real time and realistic visualization of the simulation results. In order to obtain a high frame rate, an agent based model was integrated with techniques used in computer games. The proposed model allows to reduce a number of calculations performed per every individual agent by simplifled decision making system and using precalculation techniques.
3
Content available remote GLBAI: Global Load Balancing Using Agents Identifiers in Grid Environment
100%
EN
In a grid environment the resource management, task scheduling and also load balancing are essential functionalities provided by software infrastructure. Recently, intelligent agent technology has provided an adaptive and scalable framework for management and scheduling of dynamic resources in the grid environment. In this approach an agent is a representative of a grid resource that is supported by a software system. This paper presents a new agent-based method, called GLBAI, for the improvement of global load balancing. While previous works assume that all existing agents in the environment have identical capabilities, this paper considers different capabilities for different agents. It proposes an agent identifier that indicates the agents capabilities. The agents cooperate with each other to balance workload using a service advertisement and discovery mechanism in which agents capability information are passed in the form of the identifier. Simulation results show that GLBAI reduces application execution time, maximizes resource utilization and offers more efficient load balancing service.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę agentową o nazwie GLBAI, do zarządzania zasobami energii w sieci. Metoda ma na celu ulepszenie zbalansowania globalnego obciążenia sieci, poprzez uszeregowanie różnych agentów pod względem ich możliwości zasobowych i nadanie odpowiedniego identyfikatora. Agenci współpracują między sobą w celu zbalansowania obciążenia oraz wykorzystania informacji zawartych w identyfikatorach. Badania symulacyjne wskazują, że system GLBAI redukuje czas wykonania programu, maksymalizuje wykorzystanie zasobów oraz oferuje lepszy zbalansowanie obciążenia.
4
Content available Agent-based monitoring using fuzzy logic and rules
80%
PL
W pracy przedstawiono system agentowy, który pozwala na monitoring rozproszonych systemów. Każdy agent posiada własną wiedzę na temat możliwych reakcji na zaobserwowane sytuacje, np. awarie. W artykule przedstawiamy koncepcję automatyzacji monitoringu nazwaną SAMM compliant Agent. Jest ona rozszerzeniem systemu SAMM. Do opisu wiedzy użyte zostały zbiory rozmyte, a także reguły, przy czym reguły używane są do określenia prostych czynności, które może wykonać dany agent. W zaimplementowanej wersji reguły służą jako statyczna wiedza, natomiast logika rozmyta została wykorzystana jako główna idea reprezentacji wiedzy w przedstawionych agentach, z których każdy zarządza swoim segmentem wiedzy i może swoją wiedzę przekazywać innym agentom.
EN
In this paper we present two solutions ofmonitoring automation for distributed systems. We develop this system to automate monitoring of distributes systems. Both solutions are aimed to monitor data storage and web services like web page servers. The first solution implemented in a system called Saude-Net, is an rule-based top level monitoring tool. In this system there are implemented rules which provide conditions which refer to one or more measured values. This system is able to choose the best action for an observed situation, e.g. a failure. It is possible to define more than one rule which relate to the same monitoring resource. The second concept presented in this paper refers to a fuzzy logic agent based approach to network monitoring. It is called SAMM compliant Agent. It is an extension to the Semantic-based Autonomous Monitoring and Management system (SAMM). On the one hand, it uses rules to define simple actions, based on a simple condition and an action description. On the other hand the main knowledge of this solution is defined by fuzzy logic. This system is able to manage and modify its knowledge to better fit to monitored resources. The knowledge in this concept is distributed among all the agents. The agents residing on a different hosts handle their parts ofthe knowledge and are capable to share/exchange them.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.