Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 471

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawo zywnosciowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
PL
W artykule omówiono główne założenia umowy o stowarzyszeniu Polski z Unią Europejską, tzw. Układ Europejski oraz Białą Księgą o zasadach harmonizacji przepisów prawa żywnościowego. Przedstawiono aktualny stan polskiego prawa żywnościowego i działania władz państwowych w kierunku jego przystosowania do przepisów Unii Europejskiej.
FR
In this article the basic concept of Poland's unification with the European Union, European Agreement and White Book on harmonisation of the food law were discussed. The actual status of the Polish food law and the Government activites in its adoption to EU rules.
PL
W artykule omówiono główne założenia umowy o stowarzyszeniu Polski z Unią Europejską, tzw. Układ Europejski oraz Białą Księgą o zasadach harmonizacji przepisów prawa żywnościowego. Przedstawiono aktualny stan polskiego prawa żywnościowego i działania władz państwowych w kierunku jego przystosowania do przepisów Unii Europejskiej.
EN
In this article the basic concept of Poland's unification with the European Union, European Agreement and White Book on harmonisation of the food law were discussed. The actual status of the Polish food law and the Government activités in its adoption to EU rules.
EN
The subject of this paper is connected with the prohibition of misleading consumers in the presentation of dietary supplements. Judicial decisions indicate that the prohibition of misleading consumers is frequently infringed in the presentation of dietary supplements by the use of prohibited references to medicinal properties of these products. The paper discusses issues concerning the relationships of the prohibition of misleading consumers with the concept of food safety based on the example of dietary supplements. In conclusion the author states that the prohibition of misleading consumers creates in food law a certain buffer – blocking the possibility for the occurrence of situations undesirable from the point of view of consumer health and life or obstacles for the free selection of products, thanks to which it becomes an essential element in food safety management. In turn, infringement of this prohibition may determine the evaluation of products in terms of their safety.
IT
L’oggetto dell’articolo è il divieto di indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche degli integratori alimentari. Le sentenze dei tribunali dimostrano che il divieto di indurre in errore viene spesso violato nella presentazione degli integratori alimentari tramite l’uso dei riferimenti, vietati dalla legge, alle proprietà curative dei prodotti. Nell’articolo vengono discusse le questioni dei rapporti del divieto di indurre in errore con il concetto di sicurezza alimentare sull’esempio degli integratori alimentari. In conclusione, l’Autrice afferma che il divieto di indurre in errore crea nel diritto alimentare un vero e proprio „tampone” – blocco per l’insorgere delle situazioni indesiderabili dal punto di vista della salute e della vita del consumatore oppure soltanto dell’ostacolo alla libertà di scelta dei prodotti, diventando così un elemento importante nella gestione della sicurezza alimentare. Invece la violazione di tale divieto potrebbe pregiudicare la valutazione del prodotto sotto l’aspetto della sua sicurezza.
PL
Zharmonizowane prawo Unii Europejskiej ma za zadanie ochronę interesów konsumenta i producenta w zakresie uczciwego obrotu Żywnością. W I części artykułu omówione zostały przepisy dotyczące prawa konsumentów do informacji o produkcie, gwarancji jakościowych oraz reklamacji towarów z wadami. W drugiej części artykułu, która ukaże się w numerze 4 '98 omówione zostaną zasady ochrony nazewnictwa geograficznego i specyficzności produktów spożywczych oraz zagadnienia ochrony własności intelektualnej producentów żywności, wprowadzania do praktyki produkcyjnej nowych rozwiązań technicznych i postępu wiedzy oraz przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym i protekcjonizmowi. Przedstawione też zostaną wnioski dotyczące preferowanego sposobu wdrażania tych rozwiązań do przepisów obowiązujących w naszym kraju.
EN
The task of the harmonized EU law is to protect the consumer's and producer's rights in the field of food fair trade. In the paper the regulations in the area of providing the consumer with information about product, quality guarantee and complaint the defected product are described as well as the principles of protection of geographical names and specificity of food products. The other points discussed are protection of the intellectual property of the producer, introducing new technical solutions and science advances into industrial practice and counteraction to monopolistic practices and protectionism. The conclusions related to the preferred way of introducing the solutions into regulations being in force in our country are presented.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.