Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Psychometrické vlastnosti CSIV u české populace
100%
EN
Objectives. The aim of the study was to evaluate the psychometric properties of a Czech version of the Circumplex Scales of Interpersonal Values (CSIV), a measure of social motives, and to generate Czech norms for the internet population to aid future applications of the measure. Sample and settings. An online questionnaire was administered to 2698 respondents, of which 2574 (34.77% men, 65.23% women) submitted complete, valid questionnaires and were thus included in the analyses. 2343 respondents (35.25% men, 64.75% women) also completed the BFI-44 questionnaire. Statistical analysis. Scale reliabilities were computed using Cronbach alphas and McDonald’s omegas. The CSIV octant scales’ circumplex structure was tested using correlations, a randomization test of order relations, and structural equation modelling. Gender differences were tested using Welch’s t-tests and Holm method. Separate norms (means. standard deviations and quartiles) were computed for each gender subgroup. Results. The Czech version of the CSIV showed good psychometric properties. The Cronbach’s alphas of the individual scales range between 0.733 and 0.845. The McDonald’s omegas of the individual scales range between 0.738 and 0.848. The first two components in the PCA explain 66.67% of the variance, and all circumplex structure criteria were met. There were significant and theoretically sensible correlations of the social values or goals assessed by the CSIV and the behavioural dispositions assessed by the BFI-44. Study limitation. The study is limited by the absence of test-retest reliability data. The conclusions are based on self-reported data as part of the online study.
CS
Cíle. Cílem studie bylo zhodnocení psychometrických vlastností české verze dotazníku CSIV, který je nástrojem pro měření sociálních motivů, a vytvoření českých norem pro internetovou populaci za účelem přispět k možnému budoucímu použití tohoto nástroje. Vzorek. Online dotazník byl administrován u 2698 respondentů, z nichž 2574 (34,77 % mužů, 65,23 % žen) odeslalo kompletní, validní dotazník a byli tak zahrnuti do analýzy. 2343 respondentů (35,25 % mužů, 64,75 % žen) dokončilo také dotazník BFI-44. Statistická analýza. Reliabilita byla ověřena pomocí Cronbachova koeficientu alfa a McDonaldova koeficientu omega. Kruhová struktura jednotlivých oktantových škál CSIV byla testována pomocí korelací, randomizovaného testu relací uspořádání a modelování strukturálních rovnic. Rozdíly mezi pohlavími byly testovány pomocí Welchova t-testu a Holmovy metody. Normy (průměry, směrodatné odchylky a kvartily) byly vypočítány pro obě skupiny zvlášť. Výsledky. Česká verze CSIV vykazuje dobré psychometrické vlastnosti. Cronbachovo alfa se u jednotlivých škál pohybovalo v rozpětí mezi 0,733 a 0,845. McDonaldovo omega se u jednotlivých škál pohybovalo v rozpětí od 0,738 do 0,848. První dvě komponenty PCA vysvětlují 66,67 % rozptylu. Byla splněna všechna kritéria pro stanovení kruhové struktury. Byly nalezeny signifikantní a významné korelace mezi sociálními hodnotami či cíli měřenými pomocí CSIV a behaviorálními dispozicemi měřenými BFI-44. Limity studie. Studie je limitována absencí dat pro test-retest realibilitu. Závěry jsou založeny na datech uváděných respondenty v rámci online výzkumu. Článek je v anglickém jazyce.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.