Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 497

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetworstwo owocowo-warzywne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
EN
Traits of experts' systems and their application in management and processing technology of the fermentation and fruit-and-vegetable processing industry are presented. Phases of realization of the experts' systems are given. These systems can be applied by users in taking difficult decisions
PL
W artykule omówiono stan przemysłu owocowo-warzywnego w RFN w latach 1980-1990, jego wydajność, wielkość produkcji oraz strukturę kosztów. Przedstawiono też charakterystykę przetwórni owoców i warzyw według klas wielkości zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórni małych i średnich.
EN
In the paper state of development of fruit and vegetable processing industry in West Germany in 1980-1990, its efficiency, production rates and costs structure are described. The characteristics of fruit and vegetable processing plants are presented according to average employment classes, especially small and medium plants.
EN
The fum ''Kotlin Co. Ltd.'' was destinated as one of the pilot firms in the program PL 9607-01-12 supported by PHARE. There was worked out, with the help of consultants taking the part in this project, the HA CCP system for chilled pizza. In June of 1999 the test audit was performed with positive note by the Dutch firm Agriment ВV. There were started simultaneously the works for implementation the HACCP system for another production lines in this factory. These are the planes of the factory in the implementation of this system in the year 2000. Permanent raising of sanitary-hygienic standard. Self-control of operators. Implementation of HACCP system in the remaining production spheres. Creating of "clean "zone for all production spheres. Beginning of the works for implementation monitoring system of the quality costs. Leading of the researches relating to the food keeping. Instructions for auditors of HACCP system. Audits at the deliverers. Permanent raising of the standard of the laboratory researches.
PL
Celem badań była prezentacja wyników badań ankietowych dotyczących strategii konkurencyjności, prowadzonych wśród 32 przedsiębiorstw sektora owocowo-warzywnego w latach 2010-2013 r. Grupa badawcza została dobrana w sposób celowy i były to jednostki w ramach działu EKD15.3. Z badań wynika, że przedsiębiorstwa wysoko oceniają własne źródła przewagi konkurencyjnej, zwłaszcza w zakresie funkcji i jakości produktów, najsłabiej zaś oceniany jest udział w rynku i ekologizacja oferty produktowej. Mimo pozytywnej opinii na temat przewagi rynkowej nad konkurentami, badani rzadko wskazują na wprowadzanie innowacji, nowych technologii lub reagowanie na potrzeby konsumentów jako źródła tej przewagi. W opinii większości badanych w ich przedsiębiorstwach istnieją dobre warunki dla przewagi jakościowej oraz osiągnięcia specjalizacji technologicznej i produktowej. Z badań wynika, że przedsiębiorstwa wykazują duży potencjał rozwojowy i mają silną pozycję na rynku
EN
The aim of the paper is to present results of inquiry research concerning competitive strategies, conducted in 32 companies of fruit and vegetable sector in years 2010-2013. The research group was chosen in purposeful selection and they were units functioning in 15.3 NACE section. The conducted research proves that companies quite high evaluate their own sources of competitive advantage, particularly in the area of functions and quality of products In turn, share in market and ecologization of the product offer got the lowest notes. Despite positive opinion on market advantage over competitors, the investigated rarely indicate introduction of innovation, new technologies or reaction consumer needs as sources of the advantage. In the opinion of the majority of the investigated in their companies, there exist good conditions for quality advantage and achievement of technological and product specialization. The research proves that the enterprises have development potential and strong market position.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.