Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deren jadalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
100%
PL
W Zakładzie Doświadczalnym UWM w Olsztynie w 2004 r. określono plonowanie oraz wielkość owoców z 7 krzewów derenia właściwego pochodzących z rozmnożenia generatywnego. Badane krzewy różniły się wysoce istotnie wielkością plonu owoców z krzewu oraz masą owoców, ich wysokością i średnicą, a także masą i długością pestek. Nie zanotowano istotnych różnic jedynie w średnicy pestek. Plon owoców z 1 krzewu wynosił od 0,35 kg do 2,05 kg. Krzewy, które charakteryzowały się najniższym plonowaniem, wyróżniały się największymi owocami o masie od 2,341 g do 2,502 g. Masa owoców z pozostałych krzewów nie była istotnie zróżnicowana i wynosiła od 1,389 g do 1,930 g. Dereń jadalny jest wartościową rośliną, którą należy wprowadzić do szerszej uprawy zarówno w sadownictwie jak i nasadzeniach ozdobnych, w parkach, śródpolnych pasach zieleni, ogrodach przydomowych i działkowych.
EN
In 2004, at Experimental Station, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, yielding and fruit size were determined for 7 shrubs of cornel-tree originating from generative propagation. Examined shrube were significantly different in terms of fruit yield per shrub, weight, height and diameter of the fruits, as well as the weight and length of stones. No significant differences were noted for stone diameter only. Fruit yield per shrub ranged from 0.35 kg to 2.05 kg. Shrubs of the lowest yielding had the largest fruits, weighing from 2.341 g to 2.502 g. The fruit weight from the other shrubs was not significantly differentiated and ranged from 1.389 g to 1.930 g. Edible cornel is a valuable plant which should be implemented to wider cultivation both in horticulture as well as in decorative planting, in parks, mid field belts of greens, household gardens and garden plots.
PL
Celem pracy była ocena składu i właściwości owoców pigwowca japońskiego oraz derenia jadalnego. Oznaczono zawartość: suchej masy, ekstraktu, glukozy, fruktozy, błonnika, polifenoli ogółem oraz kwasowość ogólną i aktywność antyoksydacyjną. Stwierdzono, że owoce derenia jadalnego, w stosunku do owoców pigwowca japońskiego, charakteryzują się większą zawartością suchej masy, ekstraktu i cukrów prostych. Kwasowość pigwowca japońskiego i derenia jadalnego wynosiła odpowiednio 4,11 i 3,91 %. Oceniane owoce charakteryzowały się silnymi właściwościami antyoksydacyjnymi oraz dużą zawartością polifenoli.
EN
The objective of the study was to assess the composition and properties of Japanese quince and of Cornelian cherry fruit. The contents and levels of the following were determined: dry substance, extract, glucose, fructose, dietary fibre, total polyphenols, titratable acidity, and antioxidant activity. It was found that the Cornelian cherry fruit were characterized by a higher content of dry substance, extract, and monosaccharides compared to the Japanese quince fruit. The acidity of Japanese quince and Cornelian cherry was 4.11 and 3.91 %, respectively. The fruit analysed and assessed were characterized by the strong antioxidant properties and by the high content of polyphenols.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.