Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kapital
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Po oszacowaniu funkcji dochodowej, przy przyjęciu jako zmiennych niezależnych ziemi, pracy i kapitału, a następnie dokonaniu jej przekształceń, ustalono rentowność wybranych technik wytwarzania oraz wyliczono krańcowe stopy substytucji pracy kapitałem.
EN
The objective of the paper was to evaluate the profitability of capital for labour substitution in farms of size 407100 ESU and farms of size 7100 ESU. The Cobb-Douglas function was used in the research to analyze the competitiveness of production factors. The results of conducted analysis proved that the estimated profitability of production methods in the average farm of size 407100 ESU was lower than the profitability of farms of size 7100 ESU. The main reason for heterogeneity of production methods profitability was the different level of marginal rate of substitution. In light of the present circumstances, capital for labour substitution leads to the growth offarms' income. The higher level of farm’s income, the better conditions for self- financing of its growth.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie analizy funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw przemysłu mięsnego zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. W artykule zaprezentowano charakterystykę wybranych przedsiębiorstw, ocenę potencjału finansowego i produkcyjnego oraz zarządzanie kapitałem intelektualnym.
EN
The aim of the article is to present analyse offunctioning of the selected firms of meat industry located in the Wielkopolska. In the article the characteristic of selectedfirms, evaluation ofproduction and financial capital as well as the managing of intellectual capital in the analysed firms has been done.
PL
Opracowanie rozwija tezę Thomasa Picketty’ego, wydzielając z ogólnych zasobów kapitału zasoby ziemi, a następnie dokonując porównania tempa wzrostu rent z ziemi z tempem wzrostu dochodów z pozostałych czynników produkcji. Na podstawie badania długookresowych trendów we Włoszech, w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Francji, w Danii i Polsce zidentyfikowano powszechne dla większości tych państw zjawisko regresu renty gruntowej, które niesie szereg negatywnych konsekwencji, takich jak land-grabbing, niezrównoważenie procesów wytwórczych w rolnictwie czy relatywne pogorszenie sytuacji rolników. Występowanie tych zjawisk, związane z uwarunkowanym działaniami mechanizmu rynkowego, regresem renty gruntowej, wskazuje na potrzebę korekty działania tegoż mechanizmu narzędziami polityki rolnej.
EN
The article develops the thesis of Thomas Piketty by distinguishing land from the general aggregate of capital resources, and then by comparing the growth rate of the land rent with the rate of growth of the incomes of the other production factors. The study of long-term trends in Italy, Spain, Great Britain, Germany, France, Denmark and Poland identified common to the most of these countries process of land rent regression, which carries a number of negative consequences, such as land-grabbing, unsustainability of the production processes in agriculture, and the relative deterioration of the situation of farmers. The occurrence of these phenomena associated with the regression of ground rent, caused by market mechanism, justifies the need for adjustment instruments in the form of the agricultural policy tools.
EN
The aim of this work is to present different forms of Capital in the company and their relations. The notions of resource and Capital were defined. The new approach on the role of the company was shown. Culture Capital and knowledge with its specific character were presented. The role of society Capital without which the intelectual Capital cannot be used was outlined.
PL
Przedstawiono różne formy kapitału w przedsiębiorstwie oraz ich wzajemne powiązania. Zdefiniowano pojęcia zasobu i kapitału oraz jego podstawowych form. Zaprezentowano nowe spojrzenie na rolę przedsiębiorstwa w społeczeństwie. Przedstawiono znaczenie kapitału kulturowego w przedsiębiorstwie, a zwłaszcza wiedzy oraz jej specyficzny charakter. Podkreślono szczególną rolę kapitału społecznego, bez którego nie można efektywnie wykorzystać kapitału intelektualnego.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.