Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  salata glowiasta maslowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W naukach ekonomiczno-rolniczych często pojawia się problem optymalizacji, czyli wyznaczenia najlepszego rozwiązania z punktu widzenia określonego kryterium (np. wielkości kosztów, wielkości produkcji, wielkości zysku, wydajności itp.). Zadania optymalizacyjne pojawiają się nie tylko w rozważaniach teoretycznych, ale również, a może przede wszystkim, dotyczą praktyków. Przykładem takiego zagadnienia jest omawiany w niniejszej pracy problem maksymalizacji zysku ze sprzedaży sałaty masłowej uprawianej w szklarniach w okresie jesiennozimowym. W przeprowadzonych badaniach obserwowany był zysk z uprawy i sprzedaży sałaty w zależności od terminu jej wysadzenia. Głównym celem było oszacowanie optymalnego terminu sadzenia sałaty w przypadku, gdy nie są spełnione założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Sałata posadzona w tym terminie powinna osiągnąć z góry założoną masę handlową główki w momencie, w którym zysk będzie maksymalny.
EN
The problem of optimization of the term of planting greenhouse lettuce is considered. The main aim was maximization of a profit function (economic surplus). Profits from lettuce production and sale in dependence of the term of planting were observed. The problem consists is in estimation of the optimum term of planting lettuce. Lettuce planted in this term should reach the required weight in the moment, in which the profit from its sale will be maximal.
PL
W naukach ekonomiczno-rolniczych często pojawia się problem optymalizacji, czyli wyznaczenia najlepszego rozwiązania z punktu widzenia określonego kryterium (np. wielkości kosztów, wielkości produkcji, wielkości zysku, wydajności itp.). Zadania optymalizacyjne pojawiają się nie tylko w rozważaniach teoretycznych, ale również, a może przede wszystkim, dotyczą praktyków. Przykładem takiego zagadnienia jest omawiany w niniejszej pracy problem maksymalizacji zysku ze sprzedaży sałaty masłowej uprawianej w szklarniach w okresie jesiennozimowym. W przeprowadzonych badaniach obserwowany był zysk z uprawy i sprzedaży sałaty w zależności od terminu jej wysadzenia. Głównym celem było oszacowanie optymalnego terminu sadzenia sałaty w przypadku, gdy nie są spełnione założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Sałata posadzona w tym terminie powinna osiągnąć z góry założoną masę handlową główki w momencie, w którym zysk będzie maksymalny.
EN
The problem of optimization of the term of planting greenhouse lettuce is considered. The main aim was maximization of a profit function (economic surplus). Profits from lettuce production and sale in dependence of the term of planting were observed. The problem consists is in estimation of the optimum term of planting lettuce. Lettuce planted in this term should reach the required weight in the moment, in which the profit from its sale will be maximal.
PL
Badaniami objęto gleby 18 ogrodów przydomowych Szczecina, zlokalizowanych w różnej odległości od dróg szybkiego ruchu komunikacyjnego. Wśród nich jeden duży ogród zlokalizowany (dla porównania) na peryferiach miasta w odległości 500 m od jezdni. W ogrodach tych, o składzie granulometrycznym gleby przeważnie piasków gliniastych, wysiano sałatę odmiany Królowa Majowych i zebrano ją do analizy po osiągnięciu dojrzałości konsumpcyjnej. W tym samym czasie z każdego ogrodu do analiz poprano próbki zbiorcze gleby. Ponadto analizami objęto sałatę pochodzącą z zakupu w sieci handlowej. Badane gleby charakteryzowały się odczynem lekko kwaśnym bądź obojętnym, wysoką zawartością węgla organicznego oraz bardzo wysoką przyswajalnego potasu, fosforu i magnezu. Uprawiana na tych glebach, położonych w pobliżu ulic, sałata wykazywała nagromadzenie ołowiu, cynku i miedzi. W związku z tym zaleca się całkowitego zaniechania uprawy warzyw w ogródkach przydomowych, położonych w niewielkiej odległości od jezdni. W sałacie z zakupu stwierdzono także podobne, a niekiedy nawet większe nagromadzenia badanych metali.
EN
The investigation included soils from 18 home gardens in Szczecin, situated at different distance from heavy traffic. There was also a large garden (for comparison) on the outskirts about 500 m from the street. The lettuce cv. Królowa Majowych was sown in these gardens mostly into a loamy sand and harvested after reaching consumption maturity. At the same time soil commulative samples were collected for analysis. Lettuce bought from shops was also subjected to analysis. The soils under study were characterised by a slightly acid or neutral reaction, a high content of organic carbon and a very high content of available potassium, phosphorus and magnesium. The lettuce from the soils situated near streets showed the accumulation of lead, zinc and copper. Therefore, it is recommended to discontinue vegetable cultivation in home gardens located dose to streets. The lettuce purchased in shops was found to have a similar or even higher accumulation of heavy metals, which suggests that there is a need for periodical control of its chemical composition at the retail outlets.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.