Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mieczyk dachowkowaty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę nowego stanowiska Gladiolus imbricatus na terenie rezerwatu florystycznego Biele (Nadbużański Park Krajobrazowy). Stanowisko położone w prześwietlonym lesie łęgowym (Fraxino-Alnetum) liczy 112 okazów generatywnych i należy do najbogatszych w regionie. Zaproponowano aktywną ochronę gatunku polegającą na ograniczaniu rozwoju warstwy krzewów
EN
Gladiolus imbricatus is a strictly protected species in Poland. It is considered to be critically endangered in the Nizina Południowopodlaska Lowland. The main reason of extinction of the species in the region is decrease in water table, athropopressure (frequent mowing, application of a large doses of fertilizers) and on the other hand a secondary succession due to cessation of meadow exploitation. The station of G. imbricatus in the same forest complex, recorded in the early 70’s of XX century, was not confirmed at present. In July 2007 a new site of G. imbricatus was found in a forest clearing in Biele nature reserve (the Nadbużański Landscape Park). The site is situated about 1 km south-east from Noski village, in the eastern part of the reserve (ATPOL square FC74). The stand consists of 112 flowering specimens. The plant community accompanying the species is dominated by meadow species of Molinion alliance (e.g. Lysimachia vulgaris, Filipendula ulmaria, Ranunculus repens, Galium uliginosum, Stachys palustris, Lychnis flos-cuculi, Myosotis palustris), forest plants of Fagetalia sylvaticae order (e.g. Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Impatiens noli-tangere, Festuca gigantea, Scrophularia nodosa, Dryopteris filix-mas, Milium effusum) and species from Glechometalia hederaceae order (e.g. Glechoma hederacea, Galium aparine, Anthriscus sylvestris, Geranium robertianum, Urtica dioica, Geum urbanum). Active protection of G. imbricatus by reduction of shrub development is suggested
PL
Dwa nowe stanowiska mieczyka dachówkowatego Gladiolus imbricatus L. odkryto w okolicach Radomia: na wilgotnej łące (zbiorowisko Holcus lanatus-Polygonum bistorta ze związku Calthion palustris) koło Janiszewa oraz na łące ziołoroślowej (zespół Geranio-Filipenduletum ze związku Filipendulo-Petasition) w sąsiedztwie miejscowości Trablice. Zachowanie populacji mieczyka dachówkowatego wymaga aktywnej ochrony jego siedlisk poprzez regularne koszenie i usuwanie podrostu drzew i krzewów.
EN
Gladiolus occurs at dispersed localities of the Polish lowland, and much more often at lower altitudes in mountains and on southern highlands. Recently, two new localities of this species were discovered near Radom, in the valleys of little creeks. One of them is located near the village of Janiszew, in wet meadow (the Holcus lanatus-Polygonum bistorta community, the Calthion palustris alliance). The other one is located near the village of Trablice in the tall herb meadow (the Geranio-Filipenduletum association, the Filipendulo-Petasition alliance). The preservation of the Gladiolus' population within the said localities requires active protection by regular, late mowing and inhibition of the succession by cutting the trees and bushes.
PL
Rekrutację siewek pełnika europejskiego Trollius europaeus, goździka pysznego Dianthus superbus, kosaćca syberyjskiego Iris sibirica, mieczyka dachówkowatego Gladiolus imbricatus i goryczki wąskolistnej Gentiana pneumonanthe badano w płatach łąk trzęślicowych Molinietum caeruleae zdominowanych przez różne gatunki. Najwięcej siewek stwierdzono w płatach cechujących się przewagą roślin o niskich pędach i delikatnych organach podziemnych, natomiast znacznie mniej osobników odnotowano na powierzchniach zdominowanych przez krzewiaste gatunki wierzb i wysokokępowe trawy. We wszystkich płatach rekrutacja wystąpiła jedynie na subpoletkach eksperymentalnych powstałych przez usunięcie roślin i ściółki. Luki były głównie kolonizowane przez siewki goździka pysznego i pełnika europejskiego, a najrzadziej zasiedlały je osobniki mieczyka dachówkowatego. Zaprezentowane obserwacje dowodzą, że usuwanie roślin i ściółki w zarastających obecnie płatach wilgotnych łąk trzęślicowych umożliwia rekrutację ustępujących gatunków i przedłuża trwanie ich populacji w zasiedlonym miejscu
EN
The paper reports results of the investigations carried out in two areas (A and B) in Kraków – Kostrze (S Poland). In each of them occurred rare species i.e. siberian iris Iris sibirica, globeflower Trollius europaeus, gentian marsh Gentiana pneumonanthe, meadow gladiolus Gladiolus imbricatus, superb pink Dianthus superbus, western marsch orchid Dactylorhiza majalis, marsch helleborine Epipactis palustris and fragrant orchid Gymnadenia conopsea. Over the both areas three patches with different dominant species were distinguished: patch I – with species creating short stems and delicate underground organs (i.e. Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus, Lychnis flos-cuculi, Succisa pratensis, Ranunculus acer), patch II – with willows Salix repens subsp. rosmarinifolia and S. cinerea, patch III – with large tussock grasses, i.e. Molinia caerulea and Deschampsia cespitosa. In each of them were marked 10 plots consisted of control subplot left untouched and experimental subplot, where plants were cut and litter were removed. The seedling recruitment was observed only in experimental plots; in gaps established seedlings of siberian iris, globeflower, gentian marsh, superb pink and meadow gladiolus. The most abundantly represented were the seedlings of globeflower and superb pink. The greatest number of juvenile individuals was observed in patch I, much lower was noted in patches II and III. Presented observations showed that gaps in vegetation cover and litter are safe sites for recruitment of several endangered species and endure the persistence of their populations in occupied site
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.