Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule, przyjmując perspektywę konfiguracyjną, dokonano analizy sposobu, w jaki orientacja przedsiębiorcza, orientacja rynkowa i orientacja na organizacyjne uczenie się wspólnie wpływają na efektywność funkcjonowania akademickich przedsiębiorstw odpryskowych (przedsiębiorstw powstałych w duchu przedsiębiorczości akademickiej). W badaniach wykorzystano stosunkowo nową metodę analizy – jakościową analizę porównawczą (Qualitative Comparative Analysis– QCA). Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że efektywność akademickich przedsiębiorstw odpryskowych w istocie jest uzależniona od różnych konfiguracji analizowanych orientacji strategicznych. Ponadto szczególnie konfiguracja o wysokim nasileniu orientacji strategicznych pozytywnie wpływa na wysoką efektywność analizowanych przedsiębiorstw.
EN
The paper takes a configurational perspective and investigates the joint effect of entrepreneurial orientation, market orientation, and learning orientation on performance of academic spin-off companies (firms created within the framework of academic entrepreneurship). The study used a relatively new method of analysis – the qualitative comparative analysis (QCA). The results indicate that performance of academic spin-off companies, in fact, depends on different configurations of strategic orientations. In addition, particularly the configuration of high intensity of the strategic orientation positively affects the high performance of academic spin-off companies.
RU
В статье, принимая конфигурационную перспективу, провели анализ способа, каким предпринимательская, рыночная ориентация и ориентация на организационную учебу совместно влияют на эффективность функционирования академических выделенных предприятий (предприятий, возникших в духе академического предпринимательства). В исследованиях использовали относительно новый метод анализа – качественный сопоставительный метод. Результаты проведенных исследований указывают, что эффективность академических выделенных предприятий по существу зависит от разных конфигураций анализируемых стратегических ориентаций. Кроме того, особенно конфигурация с высокой интенсивностью стратегических ориентаций положительно влияет на высокую эффективность анализируемых предприятий.
2
Content available remote Kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorczości akademickiej
100%
PL
Skuteczne wdrożenie przedsiębiorczości akademickiej wymaga całościowego, zintegrowanego podejścia. Stąd celem artykułu jest przedstawienie, na bazie analizy wiodącej, światowej literatury z tego zakresu oraz badań własnych autora wieloetapowego modelu przedsiębiorczości akademickiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kluczowe czynniki warunkujące jej sukces. W modelu wyróżniono następujące etapy: ujawnienia innowacji i ochrony własności intelektualnej, zabezpieczenia partnerstwa przemysłowego, wyboru mechanizmów wykorzystanych przy transferze innowacji z uczelni do przemysłu oraz procesu komercjalizacji. Zaletą przedstawionego modelu jest identyfikacja działań, podmiotów odnośnie każdego z wyróżnionych w modelu etapów oraz kluczowych czynników sukcesu. Sukces w kontekście przedsiębiorczości akademickiej został zdefiniowany jako trwałe i ciągłe generowanie korzyści zarówno dla uczelni wyższej, jak i partnerów przemysłowych.
PL
Podejście konfiguracyjne jest odpowiednie do budowania teorii, ponieważ skupia uwagę na koncepcji ekwifinalności, zgodnie z którą nie występuje jedna, optymalna konfiguracja i dwie lub więcej konfiguracji może być równie efektywnych, nawet w tych samych okolicznościach. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wiodące wyzwania metodologiczne dotyczące konstrukcji i weryfikacji konfiguracji organizacyjnych. Ponadto w artykule wskazano na obecne w literaturze przedmiotu sugestie dotyczące ważnych badań nad konfiguracjami organizacyjnymi w naukach o zarządzaniu i konieczność odmiennego spojrzenia na samą budowę i możliwości empirycznej weryfikacji konfiguracji organizacyjnych. Dla sprostania nowym wymaganiom znaczną obietnicą wydają się metody ustawione teoretycznie, takie jak jakościowa analiza porównawcza (Qualitative Comparative Analysis – QCA), którą przytoczono i w skrócie omówiono w niniejszym artykule.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.