Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 167

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  popiol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Badano wpływ dodatku popiołu z węgla brunatnego lub kamiennego do osadów ściekowych po metanowej fermentacji i tlenowej stabilizacji oraz kompostowania otrzymanych mieszanin na zawartość różnych form miedzi i cynku wydzielonych sekwencyjnie. Zastosowane dodatki do osadów zmniejszyły zawartość cynku i miedzi w formie organicznej i nie dającej się wyekstrahować, a także cynku związanego z tlenkami w porównaniu z ilością tych frakcji przed dodatkiem. W trakcie kompostowania osadów i ich mieszanin z popiołami stwierdzono zmniejszenie udziału frakcji cynku rozpuszczalnej w wodzie oraz zwiększenie udziału form węglanowych w ogólnej zawartości tego pierwiastka. Ponadto kompostowanie wpłynęło na zmniejszenie ilości miedzi występującej w postaci rozpuszczalnej wodzie, węglanowej i nie dającej się wyekstrahować oraz zwiększenie udziału frakcji tlenkowej.
EN
The effects of brown and hard coal ashes added to the sewage sludges after methane fermentation and biological stabilization as well as the composting process of such mixtures, on the contents of total Cu and Zn and some their fractions seperated by sequntial analysis, were investigated. The ashes added to sewage sludges decreased the contents of Zn and Cu in organic and not extractable fractions as well as amount of zinc bound with the oxides, in comparison to forms of those elements in sewage sludges without addition of ashes. Composting process of sewage sludges and their mixtures with ashes decreased the Zn content in water soluble fraction and increased the content in carbonate fraction in total content of this element. Composting process decresed also the Cu content in water soluble, carbonate and not extractable forms and increased the oxide bound fraction.
PL
Badano zawartość wybranych mikroelementów w osadach ściekowych i oborniku oraz zmiany ich zawartości w wyniku dodatku popiołu z węgla brunatnego i kompostowania. Osady ściekowe z Siedlec i Łukowa charakteryzowały się wyższą zawartością miedzi, cynku i tytanu, zbliżoną zawartością boru i mniejszą zawartością litu w porównaniu z obornikiem. Dodatek popiołu z węgla brunatnego do osadów ściekowych zmniejszył zawartość miedzi i cynku oraz zwiększył (2-3 krotnie) zawartość boru, litu i tytanu w mieszaninie w porównaniu do zawartości tych pierwiastków w osadach bez dodatku. Kompostowanie osadów ściekowych i ich mieszanin wpłynęło na zwiększenie zawartości miedzi, cynku i boru oraz zmniejszenie zawartości litu. Zawartość tytanu w trakcie kompostowania osadów z Siedlec i ich mieszanin uległa zmniejszeniu przy jednoczesnym zwiększeniu zawartości tego pierwiastka w osadach z Łukowa i ich mieszaninach z popiołem.
EN
The contents of some microelements in sewage sludges and FYM as well as their changes after addition of brown coal ash and composting process were investigated. The sludges from Siedlce and Łuków were characterized by higher contents of Cu Zn and Ti, at similar B and lower Li content that the FYM. The addition of brown coal ash to sewage sludges decreased the contents of Cu and Zn and increased (2-3 fold) the content of B, Li and Ti in the mixture, in comparison to the contents of those elements in sludge without addition of ash. Composting process of the sewage sludges and their mixtures with ash resulted in increasing of the Cu, Zn and B content and decrease of Li conntent. The contents of Ti during composting process of sewage sludges from Siedlce and their mixtures decreased, whereas in the sludges from Łuków and their mixtures with ash the Ti content increased.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.