Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 126

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gleby bielicowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Przeprowadzone prace badawcze miały na celu określenie naturalnego stanu oraz rozpoznanie kierunku i zakresu zmian zasobności piaszczystych gleb leśnych w łatwo dostępne dla roślin formy boru, cynku, manganu, miedzi i molibdenu. Stałe powierzchnie doświadczalne założono w 1971 roku w nadleśnictwie Międzychód, Oborniki, Potrzebowice, Sieraków i Wronki na glebach bielicowych właściwych. Odnowienia powierzchni zrębowych dokonano sosną zwyczajną w 1972 roku po przygotowaniu gleby w bruzdy wyorane pługiem, jamki wykonane świdrem, broną talerzową na krzyż i pełną głęboką orką. Uruchomione w procesie przyspieszonej mineralizacji ekopróchnicy potencjalnie przyswajalne formy mikroelementów uległy w mało pojemnych i łatwo przepuszczalnych glebach piaszczystych wyraźnemu zróżnicowaniu ilościowemu. Stwierdzone zmiany zawartości boru, cynku, manganu, miedzi i molibdenu w środowisku glebowym, będące przede wszystkim następstwem oddziaływania zrębowego sposobu zagospodarowania lasu, kształtują się także w zależności od rodzaju wykonanych zabiegów agrotechnicznych. Wszystkie cztery sposoby mechanicznego przygotowania gleby spowodowały, po upływie pięciu lat od ich wykonania, statystycznie udowodniony wzrost zasobności gleb w mangan, wyraźne zwiększenie zawartości miedzi i nieznaczny dodatni bilans molibdenu. Natomiast zasobność gleb w bor i cynk uległa we wszystkich analizowanych przypadkach zmniejszeniu.
EN
The aim of experiments was to ascertain the natural state and recognize the direction and extent of changes in the following plant easily available microelement resources of sandy forest soils: boron, zinc, manganese, cupper and molybdenium. Permanent experimental surfaces were established in 1971 in Międzychód, Oborniki, Potrzebowice, Sieraków and Wronki Forest Insectorates on typic podzolic soils. Reforestation of clear-cut surfaces was carried out in 1972 with Scots pine. Soil preparation included: furrows made with plow, hollows prepared using a bore, cross harrowing and full deep ploughing. Potentially available forms of microelements, activated in the process of accelerated ecohumus mineralization, undewent distinct quantitative in the sandy soil characterized by poor capacity and good permeability. The observed changes in the concentration of boron, zinc, manganese, copper and molybdenium in the soil environment caused, primarily, by the applied clear cutting method of forest management also depended on the type of applied agrotechnical treatments. The four methods of mechanical soil preparation, five years their application, resulted in statistically significant increase of manganese content, considerable increase of copper concentration and a slightly positive molybdenum balance. On the other hand, boron and zinc resources of the examined soils deteriorated in all the analyzed cases.
PL
W doświadczeniu polowym badano zmiany wodno - powietrznych właściwości gleby bielicowej wytworzonej z piasku wywołane wprowadzeniem do warstwy orno-próchnicznej osadu ściekowego. Zastosowano pięć dawek (1%, 2,5%, 5%, 10% i 20% s.m.) osadu, a jako obiekty kontrolne przyjęto glebę bez dodatków oraz glebę nawożoną obornikiem (w dawce 30 Mg /ha). Wprowadzenie do gleby osadu ściekowego, szczególnie w dawce 20% s.m. spowodowało znaczną poprawę jej wodno-powietrznych właściwości. Zwiększyła się retencyjność gleby przy jednoczesnym zapewnieniu korzystnych warunków do wymiany gazowej.
EN
Changes in air-water properties in plough layer of podzolic soil developed from sand as influenced by sewage sludge application were studied in the field experiment. Sewage sludge was applied in five doses (1%. 2%, 5%, 10% and 20% d.w.). Soil without any treatment and soil treated with manure (30 Mg/ha) were used as references. Sewage sludge application, especially in the dose of 20% d.w. caused substantial improvement in soil air-water properties. The amount of water available for plants increased and simultaneously good conditions for changes of gases in soil were secured.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.