Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przygotowanie do pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badania opinii kierowników terenowych ze­społów doradztwa dotyczące przygotowania doradców do pracy. Badania przeprowadzo­no w okresie od maja do lipca 2010 roku. Opinie zebrane zostały metodą ankietową od 229 kierowników terenowych zespołów doradczych, w których zatrudnionych było ponad 70% wszystkich doradców terenowych w kraju. Ankieta zawierała 70 szczegółowych dzie­dzin pracy doradczej pogrupowanych w obszary pracy doradczej. Kierownicy terenowych zespołów doradczych najwyżej ocenili kompetencje meto­dyczne doradców oraz przygotowanie do udzielania pomocy rolnikom w korzystaniu z najważniejszych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Równocześnie wskazali na niewystarczające przygotowanie doradców w zakresie postępu w technologiach produkcji rolniczej, udzielania pomocy rolnikom w inicjowaniu i roz­woju dodatkowych dochodów w gospodarstwie rolnym (z wyjątkiem agroturystyki) oraz pomocy mieszkańcom wsi w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju lokalnej społeczności wiejskiej. Wyniki analizy wskazują na potrzebę podwyższania kwa­lifikacji zawodowych doradców w tych dziedzinach.
EN
In the article results of the opinion of managers of local advising joint offices are presen­ted concerning preparations of advisers to the work Research were carried out from May to July 2010. Gathered opinions became an inquiry method from 229 managers of local advi­sory offices in which engaged it was over 70% all local advisers in the country. The question­naire contained 70 detailed spheres of advisory work grouped into areas of advisory work: Managers of local advisory teams at most they rated methodical competences of advi­sers and preparation to rendering aid to farmers in use from most important activities of the Rural Development Programme 2007-2013. Simultaneously they evidenced inadequ­ate preparation of advisers within the progress in technologies of agricultural production, renderings aid to farmers in initiation and development of additional earnings in the hol­ding (excepting of agritourism) and the help to countrymen in organization of joint ven­tures in the interest of development of local country-community. Results of the analysis evidenced the need of increasing of professional qualifications of advisers in these spheres.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.