Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 392

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wlasciwosci mechaniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
EN
A three year comparative investigation was carried out on the mechanical properties of fresh roots of three sugar beet varieties under static loading. Basic mechanical parameters of the root tissue were determined within the range of applicability of Hook’s law. The experiments were performed on a resistance apparatus Instron 1253 in the Institute of Agrophysics of the Polish Academy of Science. On the basis of a statistical analysis of the results, the influence of the variety, of the nitrogen fertilization level and of the measurement zone on the investigated parameters was determined. For the roots of the sugar beet, the average respective values were breaking forces-759.21 N, breaking stresses -2.33 MPa, deformability modulus -10.55 MPa, Poisson ratio -0.445.
PL
Przeprowadzono trzyletnie porównawcze badania właściwości mechanicznych świeżych korzeni trzech odmian buraka cukrowego w warunkach statycznych obciążeń. Określono podstawowe parametry mechaniczne tkanki korzenia w zakresie stosowalności prawa Hook’a. Badania wykonano na maszynie wytrzymałościowej Instron 1253 w Instytucie Agrofizyki PAN. Na podstawie analizy statystycznej otrzymanych wyników określono wpływ odmiany, poziomu nawożenia azotowego i strefy pomiarowej na badane parametry. Dla korzeni buraków cukrowych średnie wartości badanych wielkości fizycznych wynosiły: siły niszczące -759.21 N; naprężenia niszczące -2.33 MPa; moduł zdolności odkształcania się -10.55 MPa; liczba Poissona -0.445.
6
Content available Modele i własności mechaniczne tkanki kostnej
100%
PL
W artykule tym przedstawiono stosowane w technice obliczeniowej modele tkanki kostnej. Z punktu mechaniki, najistotniejszą rolę w zdolności układu do przenoszenia obciążeń pełni tkanka kostna zwarta. Dlatego też, przedstawione w tej pracy modele dotyczą w większości tkanki zwartej. Specyficzną grupę modeli fizycznych w biomechanice są, oparte na teorii funkcjonalnej adaptacji, modele tzw. sprężystości adaptacyjnej. Przedstawiono również kość jako strukturę porowatą oraz jako materiał kompozytowy w tym modelowanie istoty tabekularnej w odniesieniu do teorii homogenizacyjnej.
EN
In his article, we have some models of bone tissues used in technology. Dense bone tissue, from the point of view of mechanics, fulfills the most important role in the system of workload transfer. Therefore, models presented in this work concern mentioned above structure. The specific group of physical models in the field of biomechanics, are so called models of elastic adaptation which are based on the theory of functional adaptation. We have got the bone described here as a porous structure and a composite material. Authors also present the modeling of trabecular meshwork that refers to the theory of homogenization.
PL
Wykonano statyczną próbę ściskania w warunkach jednoosiowego i tróosiowego stanu naprężeń i zastosowano uogólnione prawo Hooka do obliczania współczynnika Poissona. Stwierdzono zmienność wsp. Poissona w zależności od przebiegu wiązek łykodrzewnych.
EN
In order to estimate the Poisson coefficient of a sugar beet root, a static compression test was performed on INSTRON machine. Transverse deformations of samples were measured with a micrometric screw and with an extensometer. The influence of root storage time, nitrogen fertilization level, and root spheres on changes of the value of the Poisson coefficient was investigated. In the next stage of the study, a static compression test was performed paralelly in conditions of uni- and triaxial stress state stresses (free samples and samples placed in cylinders). To calculate the Poisson coefficient, generated Hook's law was used. The results obtained are reasonable and dependent on the direction of phloem- xylem tissues in the root in relation to the direction of loading.
RU
В работе представлено результаты исследований прочностных свойств трех сортов конских бобов, которые раздавливали между двумя пластинами. Установлено, что значения разрушивающих сил и соответoтвующие им величины деформаций зависят от сорта. Прирост влажности бобов приводит к снижению значения разрушивающих сил и к росту величины деформаций. Влияние величины бобов на значения разрушивающих сил установлено только для бобов сорта „Надвисляньски”.
EN
The research results of hardness features of seed loaded by a plate concerning three horse bean varieties have been presented in this paper. It has been stated that values of destruction forces and corresponding to them deformation values depend on variety. The increase of seed humidity cause the decrease of destruction forces and the increase of deformation values. It has been stated additionaly that the destruction forces depend on seed size only for Nadwiślański variety.
EN
The modulus of elasticity for the cortical bone in horses presented in the literature ranges between 1.75 and 20 GPa. The aim of the study was to determine the mechanical properties of the cortical bone of the proximal phalanx in horses in the three-point-bending test. Material and methods: The cortical bone was obtained from 10 horses (40 bones), both male and female, aged between 2-15 years. Bones were collected within 24 hours post mortem, dissected free of soft tissues, and then wrapped in plastic bags to prevent drying, and stored at -20 degrees Celsius. For the investigation, rectangular pieces of cortical bone were taken from the dorsal part of the bone. To determine the mechanical properties of the cortical bone the three-point-bending test was performed using the universal testing machine (Zwick 1435). All specimens were loaded with speed 2 mm/min to failure. During the testing procedure the following parameters were determined: maximum force, strength for bending, deformation for maximum force, modulus of elasticity and destroying work. Results and discussion: During investigation, the cortical bone from the dorsal part of the bone was exclusively tested because of its clear development. Mean values estimated during the tests were as follows: the modulus of elasticity 3.41GPa, maximum force (Fmax) 605.32N, deformation for Fmax 1.59 mm, strength for bending 110.61 MPa, destroying work 0.32Nm. Most of the bones used during the investigations were collected from horses of unknown breed killed in slaughter houses. Bones were collected only from healthy horses older than 2-years-of-age. Due to the lack of information about the breed, use of the horse and its feeding, determining the influence of these factors on the results was not possible. The dispersion of the results were significant and ranged for the elastic modulus between 1.37-6.66 GPa. An explanation for this can be the factor of using bones from different horses from different conditions like age, feeding, training, etc. Conclusions: Results of the elastic modulus achieved in our test are lower than the ones in horses and humans for long bones, which ranged between 16 and 20 GPa.
17
88%
EN
In this paper the author presents a method for the determination of winter rape bending stress, the values of which were used to characterize the mechanical properties of the rape stalks. The study was carried out on the stalks of the Jupiter variety at the full silique phase of technical and full ripeness. The maximum bending stresses are determined by means of the measurable surface areas S and S’ of the stalk cross section. This study showed a considerable variability of maximum bending stress on the length of the stalks as well as in the course of the plants growth and development. It was found that the method for the determination of maximum bending stresses as a function of the cross section area of the stalk represents a realistic approach to the problem of testing the mechanical properties of rape stalks.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono metodę wyznaczania naprężeń zginających łodygi rzepaku ozimego za pomocą, których charakteryzowano właściwości mechaniczne łodyg. Badania zostały przeprowadzone na łodygach rzepaku ozimego Jupiter w czasie całkowitego wypełnienia łuszczyn oraz podczas dojrzałości technicznej i pełnej. Naprężenia zginające zostały wyznaczone poprzez mierzalne powierzchnie przekroju poprzecznego łodygi S i S’. Niniejsze badania wykazały dużą zmienność maksymalnych naprężeń zginających zarówno na długości łodygi jak również w czasie wegetacji roślin. Stwierdzono, że metoda wyznaczania naprężeń zginających będących funkcją powierzchni przekroju poprzecznego łodyg przedstawia realny sposób testowania mechanicznych właściwości łodyg rzepaku.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.