Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Eksploracja danych dostarcza bardzo cennej wiedzy o funkcjonowaniu serwisu. Pozwala uzyskać wiedzę o tym kto, kiedy, dlaczego i jak używa serwisu. Dzięki postępowi w komputerach i technologii rejestrowania danych, ogromne zbiory były i są gromadzone. Sztuka eksploracji danych polega na wydobyciu cennych informacji z otaczającej masy nic nie wnoszących liczb po to, żeby właściciele tych danych mogli na nich się wzbogacić. Organizację posiadają cenną, dialektyczną wiedzę o atrakcyjności swojej oferty, wiedzę o tym w jaki sposób kształtować ofertę, aby odpowiadała ona potrzebom klienta itp. Dysponując danymi uzyskanymi w procesie eksploracji można dostosować zawartość serwisów do potrzeb danego użytkownika, poprawić strukturę całego serwisu a także wprowadzić nowe elementy do serwisów internetowych. Eksploracja danych pozwala na wydzielenie grup atrakcyjnych klientów o których serwisy powinny szczególnie dbać. Eksploracja danych pozwala na pełne wykorzystanie posiadanych informacji o klientach i transakcjach, a co za tym idzie odkrycie wiedzy, która może zaważyć o losach i pozycji firmy [14]. Podsumowując, eksploracja może przynieść korzyści organizacji, gdyż dostarcza danych użytecznych w procesach podejmowania decyzji biznesowych i decyzji dotyczących funkcjonowania i rozwoju serwisu. Widoczne są też korzyści dla klienta, gdyż serwis lepiej odpowiada na jego potrzeby, a on sam częściej i chętniej korzysta z serwisu oraz jest zainteresowany jego nowymi funkcjami. Bowiem skuteczne zastosowanie eksploracji danych to takie, które przynosi ogólnie rozumiane zyski dzięki wdrożeniu jej wyników.
EN
In this work the exploration of data for analysis and evaluation of Web sites. The publication brought closer review of the methods of data mining, data mining union websites. Synthesis has been currently used in the methods and techniques.
PL
Przedstawiona w niniejszej pracy procedura badawcza obejmuje analizę decyzyjną w sklepie internetowym. Aparat wielokryterialnego wspomagania decyzji, stanowią część projektowanych strategii innowacyjności. Zastosowana metoda AHP posłużyła do kwantyfikacji ilościowej poszczególnych składników strategii, co stanowi bardzo intuicyjny i wygodny aparat matematyczny. Warto jednocześnie zaznaczyć, że prezentowany zestaw metod cechuje komplementarny charakter. Wykorzystana w pracy koncepcja definiowania preferencji pozwala na łatwe powiązanie wyników badań z określeniem wartości preferencji powskazać, że prezentowane rozwiązanie może stanowić efektywne narzędzie analityczne wykorzystywane w procesie zarządzania strategicznego.
EN
Present work frying to make an effort of adaptation multiple criteria decision in formulating economy on-line store. Turn in study magnify problem of creating e-commerce strategy business. All methods and techniques scope in this subject was analyzed and methodic guidelines of proposal own salvation was shown. Results applied strategy analyze methods connected with multiple criteria decision aid in creating realistic e-commerce strategy was shown. Whole execute research closing by final conclusion.
3
63%
PL
W literaturze podano wiele metod i narzędzi wspierających procesy podejmowania decyzji. Wybór odpowiedniej metody zależy od konkretnego problemu bądź środowiska warunkującego dane rozwiązania. Przedstawione podejście do wielokryterialnej oceny problemu decyzyjnego pozwoliło na porównanie dwóch metod: AHP i Promethee II. Narzędzia te umożliwiły stworzenie rankingu najlepszych serwisów internetowych. W badaniach wykorzystano takie same wagi kryteriów i wartości wariantów dla kolejnych kryteriów. Zastosowana koncepcja definiowania wariantów pozwoliła na łatwe powiązanie wyników badań z określeniem wartości preferencji porównywalnych wariantów według przyjętych kryteriów. Różnice między rankingami wariantów uzyskanymi za pomocą poszczególnych metod biorą się przede wszystkim z różnic między procedurami obliczeniowymi stosowanymi w każdej z nich. Ponadto różne są funkcje preferencji w tych metodach. W metodzie Promethee II zastosowano kryterium z liniową funkcją preferencji, a w AHP – funkcję „schodkową”, zwiększającą wartość obliczanej zmiennej „skokowo” po przekroczeniu przez zmienne ustalonego progu. Jednocześnie trudno określić, który z wyznaczonych rankingów jest właściwszy.
EN
The paper is focuses on a proper methodical appraisal to selection of method in web usability. Assessment methods is the use of multi-criteria methods in the context of the problems. The classification of alternative was executed as regard on the largest ratings, which was confirmed by tests online. To verifying the results of estimate the method of AHP and Promethee II was used. Using the methods mentioned created separate rankings of websites. Conclusion from the research conducted ends the study.
PL
Artykuł przedstawia wielokryterialną procedurę postępowania przy kwalifikacji pacjentów do zabiegu wymiany stawu biodrowego w procesie leczenia. Zastosowano metodę Electre Tri w hybrydowym systemie DSS 3.0. Artykuł składa się z opisu kompetencji ekspertów, drzewa decyzyjnego oraz modelowania rankingów i klasyfikacji podjętego problemu. Przykładem badawczym są pacjenci z różnym zaawansowaniem choroby zwyrodnieniowej, których stan określono w trakcie leczenia szpitalnego.
XX
Advanced degenerative changes causing disturbances in biomechanics, disability and social isolation. A multitude of conditions of varying severity of the patient causes problem with determining the optimal timing of treatment. The classification of patients for surgery is complex. Published studies show a variety of parameters, variants and classification of evaluable patients with osteoarthritis of the hip. It notes the lack of proposals for assessing the performance in the field of biomechanics in one system, and with the classification of a sick patient. The paper presents the problem of the methodology for specific decision problems. The aim of the article was to develop (and verify) test procedure for the evaluation of osteoarthritis of the hip. Verified appropriate method of multi-criteria Electre Tri, which allowed to established patient qualifications for surgery or hip replacement program of physiotherapy or pharmacotherapy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.