Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3935

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 197 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jubileusz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 197 next fast forward last
1
Content available Biblijno-teologiczny sens jubileuszu w Kościele
100%
PL
Biblijno-teologiczny sens jubileuszu w Kościele
PL
Komunikat
EN
Announcement
6
Content available remote Podsumowanie XL Jubileuszowego Zjazdu Fizyków Polskich
63%
PL
XL ZFP odbywał się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach od 6 do 11 września 2009. Głównymi tematami Zjazdu były: 1. Nauczanie fizyki w gimnazjum i liceum w Polsce, 2. Aktualny stan badań w różnych dziedzinach fizyki, 3. Perspektywy badawcze w Polsce na najbliższe lata. Na zakończenie Zjazdu odbył się panel dyskusyjny "Quo vadis polska fizyko?". W Zjeździe uczestniczyło około 500 pracowników naukowych - w tym 19 gości zagranicznych oraz wielu studentów, nauczycieli i uczniów szkół średnich. Następny ZFP postanowiono zorganizować za dwa lata w Lublinie.
EN
The 40th Congress of Polish Physicists took place at the Auditorium Maximum of the Jagiellonian University in Kraków from the 6th to llth of September 2009. There were three main topics of the Meeting: 1. Physics teaching in secondary schools in Poland, 2. Current state of research in different fields of physics, 3. Research perspectives of Polish physicists for the years to come. At the end of the Meeting there was a panel discussion entitled ,"Quo vadis Polish physics?". The Meeting was attended by about 500 scientists - among them 19 foreigners, many students, teachers and secondary school pupils. The next Meeting will be organized in Lublin in 2011.
PL
Przy okazji zorganizowanych w Instytucie Sztuki PAN obchodów jubileuszowych badaczy teatru: Prof. dr hab. Lidii Kuchtówny (60-lecie debiutu naukowego) i Prof. dr hab. Lecha Sokoła (50-lecie zatrudnienia w wymienionej wyżej instytucji) uruchomione zostały rozmaite działania performatywne. Oprócz przemówień i laudacji, pojawiły się śpiewy solowe i zespołowe, recytacje, przygotowano scenografię oraz działania parateatralne. Przypomniano osiągnięcia P.T. Jubilatów. Przedmiotem zainteresowania historyczki teatru Prof. Lidii Kuchtówny była i jest twórczość polskiej sceny epoki modernizmu i współczesności, w tym przede wszystkim dokonania: reżysera i teoretyka teatru Wilama Horzycy, aktorek Ireny Solskiej i Barbary Krafftówny, a także scenografa Karola Frycza. Podczas uroczystości laudację wygłosiła dr hab. Danuta Kuźnicka, a przemawiali: prof. dr hab. Jarosław Komorowski, dr hab. Joanna Krakowska i dr Maria Napiontkowa. Jubilatce wręczono wydany przez Instytut Sztuki PAN, liczący ponad 400 stron tom Światła na wszystkie strony. Prace ofiarowane Profesor Lidii Kuchtównie, pod redakcją E. Partygi i J. Stacewicz-Podlipskiej, którego omówienie przedstawiły dr hab. Dorota Fox i dr Barbara Osterloff. Podczas jubileuszu Prof. Lecha Sokoła, literaturoznawcy i historyka teatru, komparatysty i skandynawisty, wciąż aktywnego badacza i wykładowcy, a w przeszłości także dyplomaty, przypominano, iż pisał o Witkacym, Auguście Strindbergu i Henryku Ibsenie. Przemawiali: prof. Giovanna Tomassucci, prof. dr hab. Janusz Degler, prof. Knut Brynhildsvoll, Janusz Majcherek, dr Antoni Winch, dr Przemysław Strożek, dr Paweł Płoski, prof. dr hab. Tomasz Kubikowski, prof. dr hab. Wojciech Dudzik. Własne utwory poetyckie przedstawiły: prof. dr hab. Marta Skwara i dr hab. Danuta Kuźnicka. Jubilatowi podarowano księgę pamiątkową Gangliony pękają mi od niewyrażalnych myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Sokołowi, pod redakcją M. Hasiuk i A. Wincha, w której na 489 stronach opublikowano 50 artykułów.
EN
Assorted performative undertakings were set into motion upon the occasion of the anniversaries of researchers dealing with the theatre, organised at the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences: Prof. Dr hab. Lidia Kuchtówna (60th anniversary of scientific debut) and Prof. Dr hab. Lech Sokół (50th anniversary of employment in the afore-mentioned institution). Speeches and laudations were accompanied by solo and group renditions of songs, recitations, special stage design, and para-theatrical ventures. The organisers recalled the achievements of both celebrants. The interests of Prof. Lidia Kuchtówna – a historian of the theatre – were, and continue to be, focused on the Polish Modernist and contemporary stage and, predominantly, the accomplishments of director and theatre theoretician Wilam Horzyca, actresses Irena Solska and Barbara Krafftówna, as well as sets by Karol Frycz. In the course of the celebrations a laudation was presented by Dr hab. Danuta Kuźnicka and speeches were given by Prof. Dr hab. Jarosław Komorowski, Dr hab. Joanna Krakowska, and Dr Maria Napiontkowa. The celebrant was offered Światła na wszystkie strony. Prace ofiarowane Profesor Lidii Kuchtównie, a 400-pages volume issued by the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, edited by E. Partyga and J. Stacewicz–Podlipska and presented by Dr hab. Dorota Fox and Dr Barbara Osterloff. The anniversary of Prof. Lech Sokół, literary expert and historian of the theatre, comparatist and Scandinavian studies expert, still active researcher and lecturer, and in the past a diplomat, was an occasion for recalling that the Professor wrote about Witkacy, August Strindberg, and Henrik Ibsen. Speakers included Prof. Giovanna Tomassucci, Prof. Dr hab. Janusz Degler, Prof. Knut Brynhildsvoll, Janusz Majcherek, Dr Antoni Winch, Dr Przemysław Strożek, Dr Paweł Płoski, Prof. Dr hab. Tomasz Kubikowski, and Prof. Dr hab. Wojciech Dudzik. Prof. Dr hab. Marta Skwara and Dr hab. Danuta Kuźnicka recited their poems. The celebrant received a commemorative book: Gangliony pękają mi od niewyrażalnych myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Sokołowi, ed. by M. Hasiuk and A. Winch: a total of 489 pages containing 50 articles.
9
Content available remote Jubileusz osiemdziesięciolecia Acta Physica Polonica
63%
PL
Czołowe polskie czasopismo fizyczne Acta Physica Polonica drukowane w jęz. angielskim i wydawane obecnie w dwóch wersjach A i B jest czasopismem naukowym o zasięgu międzynarodowym. Obchodzi ono osiemdziesięciolecie istnienia.
EN
The leading Polish physical journal Acta Physica Polonica printed in English and published actually in two versions A and B is a scientific international journal which celebrates just now its eightieth anniversary.
XX
The 10th anniversary of the establishment of the Veterinary Museum in Ciechanowiec was on 5th of June 1992. Presently there are 3300 exhibits in the Museum, among them 2187 are presented in 18 divisions on area of 353 m². During 10 years of its activity 19 scientific meetings were held in the Museum and 10 temporary exhibitions were organized as well. A jubilee meeting was held on 19—20th September 1992 where 5 papers were presented. A gathering at which Professor dr. Franciszek Kobryńczuk read his poems also took place during this jubilee meeting.
11
Content available remote Ćwierć wieku w Postępach Fizyki
63%
EN
Reflections on various events, problems, accomplishments and difficulties in editing Postępy Fizyki during 25 years (1977-2003), when the author was the editor of this journal, are presented.
PL
Przedstawiono historię Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP. Omówiono główne obszary jej działalności oraz wspomniano nazwiska ludzi, którzy Sekcję stworzyli, nią kierowali lub reprezentowali w różnych gremiach.
EN
The brief history of the Refrigeration and Air - Conditioning Section of the Society of Polish Mechanical Engineers (SIMP) and main areas of its activity are presented. The names of some people creating this section, leading it and representing in various professional bodies are mentioned.
14
Content available Jubileusz o. Ludwika Grzebienia SJ
63%
PL
Jubileusz o. Ludwika Grzebienia SJ
19
Content available remote 50 lat Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
51%
PL
27 września 2019 roku minęło równo 50 lat od dnia pierwszego posiedzenia Rady nowo utworzonego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego (IFD UWr). Ustalono na nim m.in. strukturę – liczbę, nazwy i rodzaje zakładów dydaktycznych i zespołów naukowych oraz agend dydaktycznych Instytutu, a także ich skład osobowy.
first rewind previous Strona / 197 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.