Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 451

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczka wodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
EN
The paper presents the results of researches carried in 2002/2003, 2003/2004 and 2009/2010 hydrological year in catchments pond No 1 and 6 located in Wielsiławice and Laski Forestry at Siemianice Experimental Forest Farm of Poznań University of Life Sciences located about 15 km south-east from Kępno. Analysed areas there are situated is a part of Niesób and Pomianka catchments – left-side tributary of Prosna River. The catchment area of pond No 1 is 7.6 ha, and there is forestation 100%. Whereas the catchment area of pond No 6 is about 37 ha, there is forestation 40% and the rest 60% area investigated catchment is arable lands. Predominance forest habitat in catchments analysis ponds is fresh mixed broadleaved forest, about area 95%, where predominant species of tree stand is 100 years old pine. Analysis pond No 1 and 6, of mild scarps, are natural pond melting out. Area of pond No 1 is 0.13 ha, whereas pond No 6 is 0.35 ha, and averages depths are properly 1.0 m and 1.4 m. Hydrological year 2002/2003, in which the rainfall total was 68 mm lower than average multiannual rainfall, was a dry year. In average hydrological year 2003/2004 rainfall total was 47 lower than multiannual rainfall. Whereas hydrological year 2009/2010, in which the rainfall total was 281 mm higher than average multiannual rainfall, was a wet year. The researches confirmed, that water storages in pond No 1 and 6 renovation in year cycle was depend of meteorological conditions. Water level changes and related water storage changes were especially connected to precipitation sums in individual half-year analysis year. The researches show to, that in all analyzed hydrological years higher water storage changes about -100 mm to 480 mm, in pond No 1, were has about 0.22 ha lower area than pond No 6. Whereas changes water storage in pond No 6 reached, in analyzed years, value about -25 mm to 340 mm.
EN
The floral investigation conducted in the zone of scarps of midfield water basins of opened water located on the area of the Wełtynska Plain, differentiated the greatest area occupied by meadow species. The second largest group were rushes. Also, great number was taken place by family grass and composites. The reason for such distribution was high differentiation of humid habitats. The flora was dominated by hemicryptophytes and geophytes. The researched area, in respect of geographical division, was predominated by Euro-Siberian, cosmopolitan and connecting species. Because of great floral variety in the zone of scarps farmers should consider relingvishing their agrotechnical interventions in the area discussed.
PL
Powyższy artykuł jest propozycją utworzenia ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Oczka wodne w krajobrazie rolniczym” na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. W skład ścieżki wchodzić będzie 13 małych zbiorników wodnych różniących się pod względem położenia w krajobrazie, wielkości, stopnia eutrofizacji czy występowania roślinności litoralnej. Planuje się zainstalowanie na każdym zbiorniku tablicy informacyjnej z krótkim opisem oczka, natomiast na większości obiektów proponuję się umieszczenie tematów dotyczących definicji, funkcji, zagrożeń i ochrony małych zbiorników śródpolnych. Wymiernym efektem utworzenia ścieżki będzie propagowanie podstaw edukacji ekologicznej wśród młodzieży szkolnej, oraz rozwój turystyki na terenie Parku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego.
PL
Badaniami objęto śródpolne oczko wodne w zlewni użytkowanej rolniczo. Zbiornik przepływowy o powierzchni lustra wody 0,67 ha jest otoczony pasem zadrzewień i zakrzaczeń, roślinnością szuwarową oraz łąkową. Wśród badanych zespołów roślinnych występowało zróżnicowanie ilości wytworzonej biomasy w poszczególnych pasach roślinności: 11,2 t·ha⁻¹ z zakrzaczeń (masa liści), 17,2 t·ha⁻¹ z szuwarów i 18,7 t·ha⁻¹ z łąki. Wielkość akumulacji biogenów zależała od wielkości produkcji biomasy oraz zawartości w niej poszczególnych pierwiastków i największą wartość (251 kg·ha⁻¹) osiągnęła dla roślinności szuwarowej, a najmniejszą dla zakrzaczeń (156 kg·ha⁻¹). Stwierdzono, że składnikami akumulowanymi w największych ilościach były azot i potas. W związku z dużą akumulacją biogenów w masie nadziemnej, pas roślinności wokół oczek jest ochroną przed spływającymi do niego biogenami i zanieczyszczeniami.
EN
The object of study was a mid-field pond located in an agriculturally used catchment. The mid-field pond is a flown-through reservoir of water table area 0.67 ha, surrounded by the zones of trees and bushes, rush vegetation and meadows. Diffierentiation in the amount of produced biomass was observed among studied plant associations. The biomass of above-ground parts of plants amounted 18.7 t·ha⁻¹ in the meadow zone, 17.2 t·ha⁻¹ in the rush vegetation and 11.2 t·ha⁻¹ in the bush zone (mass of leaves). Accumulation of the nutrients depended on biomass production and the contents of particular elements. The maximal accumulation (251 kg·ha⁻¹) was found for the plants in rush zone, whereas the minimal one (156 kg·ha⁻¹) for the bushes. Nitrogen and potassium were accumulated in biggest amounts. It was stated that the bank vegetation zones surrounding a mid-field pond play an important role in limiting the nutrient and pollutant inflow due to their significant accumulation in the above-ground mass of vegetation.
EN
The paper presents results of examination on the aquatic and rush vegetation of 27 small enclosed bodies of water in the vicinity of Tarnowo Podgórne (Wielkopolska Region). 20 types of phytocenoses belonging to the class Lemnetea, Potametea and Phragmitetea were distinguished, basing on the analysis of 119 phytosociological relevés carried out according to Braun-Blanquet method. Species of Phragmitetea class dominated in the most of ponds. Submerged macrophytes dominated in eight bodies of water, with one distinct dominant species among them Myriophyllum verticillatum.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.