Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1450

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwoj obszarow wiejskich
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
PL
W opracowaniu przedstawiono ogólne założenia oraz plan finansowania poszczególnych działań PROW 2007-2013. Przeprowadzono analizę wykorzystania środków finansowych, w ramach działań tworzących osie priorytetowe PROW 2007-2013, w okresie trzech lat funkcjonowania Programu. Źródłem materiałów były opracowania i raporty MRWiR. Na realizację działań PROW 2007-2013 Polska otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 17,2 mld euro, a do czerwca 2010 roku wykorzystała 22,24% łącznego budżetu Programu. Największy udział w wykorzystaniu środków finansowych miało działanie osi 2 związane ze Wspieraniem terenów ONW oraz działanie osi 1 Renty strukturalne.
EN
The paper presents general guidelines and a plan for financing the various activities of the RDP 2007-2013. An analysis of the use of financial resources under the priority axes of the activities forming the RDP 2007-2013 in the three years of the Programme. The source materials were Ministry of Agriculture Village and Development studies and reports. On the implementation of the RDP 2007-2013 Poland received financial support amounting to 17.2 billion Euros to June 2010 used 22.24% of the total budget. The largest share of financing by the action of axis 2 was related to the promotion and operation of the LFA areas Axis 1 Early retirement.
PL
Działalność rolnicza, specyficzna dla obszarów wiejskich, stanowi sferę zainteresowania agrologistyki. Daje ona możliwość zastosowania metod i technik sprawdzonych w łańcuchach dostaw do procesów zachodzących w agrobiznesie. Ich kompleksowa identyfikacja jest podstawą kształtowania systemu wsparcia logistycznego dla obszarów wiejskich.
EN
Agricultural activities, specific to rural areas are a sphere of interest of agrologistics. It offers the possibility of using methods and techniques proved in supply chains management to agribusiness processes. Their identification is the basis of comprehensive development of logistic support system for rural areas.
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.