Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 443

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
1
Content available Glony bentosowe na przykladzie rzeki Mala Panew
100%
PL
W pracy omówiono badania fitomikrobentosu w rzece Mała Panew przeprowadzone w latach 1995-1998. Stanowiska badawcze były w miejscowościach Kielcza, Krasiejów, Jedlice, Turawa i Czarnowąsy. Rzeka jest prawobrzeżnym dopływem Odry, przepływa przez teren województw śląskiego i opolskiego, przedzielona jest zbiornikiem retencyjnym Turawa. Wzdłuż biegu rzeki oraz jej dopływów znajdują się punkty zrzutu ścieków bytowo-gospodarczych i z zakładów przemysłowych. Analizy glonów bentosowych wykazały przewagę gatunków z grupy Bacillariophyceae - przy znacznym udziale rodzaju Navicula, Nitzschia, Cymbella, Gomphonema. Druga liczna grupa to były Chlorophyta - z głównym udziałem rodzaju Scenedesmus i Pediastrum. Największą liczbę gatunków odnotowano w okresie wiosny i wczesnej jesieni na stanowiskach Kielcza, Krasiejów, Turawa i Czarnowąsy, a na stanowisku Jedlice - latem. Zawsze w próbach wystąpiły: Scenedesmus qmdricauda, Melosira varians i Synedra ulna. Masowa obecność glonów planktonowych (np.; Microcystis aeuruginosa flos-aquae, Melosira varians, Melosira granulata, Asterionella formosa, Fragilaria crotonensis) w Turawie była odnotowywana w miesiącach kwiecień-wrzesień, gdy miały miejsce zrzuty wody ze zbiornika. Wyróżniono gatunki dominujące - 32, towarzyszące - 31 i przypadkowe (adominanty) - 135. Największe podobieństwo florystyczne było między stanowiskami Krasiejów i Jedlice (80%). Wśród 100 gatunków - wskaźników czystości wód, wyróżniono 81 unikających wód zanieczyszczonych.
EN
Paper discussed the research on phytomicrobenthos caried out between 1995 and 1998 in the Mała Panew river. Several sites were chosen for biological analyses: Kielcza, Krasiejów, Jedlice, Turawa and Czarnowąsy. Mała Panew river is the right-bank tributary of Odra river, it flows across an area of Opolskie and Śląskie provinces and is divided by Turawa retention lake. Along the stream of Mała Panew and its tributaries there are situated discharche spots of comunal and industrial sewages from many places. There are agricultural areas situated within the borders of opolskie province, mostly from Ozimek to Mała Panew river estuary to Odra river. Analyse of benthos algae taken from Mała Panew river showed the predominance of species from Bacillariophyceae group - with significant share of the Navicula, Nitzschia, Cymbella, Gomphonema genus. The second plentiful group was Chlorophyta - with the main part of Scenedesmus and Pediastrum genera. The greatest number of species were observed at Kielcza, Krasiejów, Turawa and Czarnowąsy in springtime and at Jedlice site in the summer. Green algae - Scenedesmus quadricauda and diatoms - Melorisa varians and Synedra ulna always appeared in the specimens. The mass presence of plankton algae species (for example: Microcystis aeuruginosa flos-aquae, Melorisa varians, Melorisa granulata, Asterionella formosa, Fragilaria crotonensis) was observed in the river below the lake from April to September, when water outflows from the lake took place. There were identified 32 dominant species, 31 attendant (subdominant) species and 135 incidental (adominant) species. The strongest floristic similarity was found between Krasiejów and Jedlice sites (80%). Among 100 species - inddicators of water purity, there were observed 81 avoiding polluted water.
PL
W pracy pokazano poszerzoną klasę rozkładów fi-normalnych, które były dotąd stosowane, celem umożliwienia znacznie lepszej aproksymacji rozkładów dyspersyjnych w obserwowanych populacjach glonów. Najbardziej uniwersalny jest rozkład generowany przez funkcję "1", a następnie przez funkcję "2".
EN
Results of laboratory investigation of attenuation of light with wavelength in the range 260-900 nm in destilled water with onespiecies flourishment of Scendesmus obliquus algas. Variability of light attenuation coefficient spectra is shown. Measurement of concentration and of sizes of above mantioned algas was also performed.
PL
W pracy przedstawiono procesy biosorpcji i bioakumulacji jako metody wiązania składników mineralnych o znaczeniu paszowym do biomasy organizmów żywych. Jako materiał biologiczny wiążący pierwiastki wybrano algi. Określono ich skład mikroelementowy. Podkreślono ich korzystną charakterystykę paszową, niskie koszty produkcji oraz zdolność wiązania kationów i anionów.
EN
Paper presents the processes of biosorption and bioaccumulation as the methods of binding minerals of feeding significance to biomass of living organisms. Algae were chosen as the metal binding biological material. Macro- and microelement contents of microalgae were determined. The advantageous feed characteristics of algae, low production costs and high ability to bind the cations were emphasized in the paper.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.