Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1657

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 83 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenia wod
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 83 next fast forward last
PL
Obszar przyległy do funkcjonującego wylewiska ścieków wykorzystano jako obszar wzorcowy do prac modelowych. Do zagadnień transportu substancji do wód gruntowych i w środowisku wód podziemnych wykorzystano model matematyczny oparty na równaniach przepływu przez ośrodek porowaty oraz na adwekcyjno-dyspersyjnym modelu transportu zanieczyszczeń. Wykonane prace modelowe pozwoliły na przestrzenną ocenę zasięgu oddziaływania wylewiska. Wyróżniono tu dwie strefy, tj. strefę wpływu znaczącego, która wynosi 60 m oraz strefę oddziaływania, którą można oszacować na ok. 170 m. Weryfikację modelu wykonano w oparciu o opróbowanie hydrochemiczne. Zaprezentowane prace są efektywnymi i rzeczywistymi działaniami na rzecz ochrony zasobów wód podziemnych. Uproszczenie takich programów i ich wyposażenie w narzędzia, umożliwiające łatwe wprowadzanie danych i opracowanie uzyskanych wyników, pozwoli na rozszerzenie kręgu użytkowników wykorzystujących aparat matematyczno-modelowy do analizy rzeczywistych sytuacji występujących w praktyce ochrony środowiska.
EN
An area adjacent to the functioning sewage discharge was used as a standard area for modelling. A model based on the equations of flow through the porous medium and an advective-dispersal pollutant transport model were used to solve the problems of transport of substances to and within ground waters. The study allowed for spatial assessment of the range of the discharge impact. Two zones were distinguished: the zone of significant influence, size of which was 60 m and the impact zone estimated at ca 170 m. The model was verified upon hydrochemical sampling. Presented works are effective and real actions for the protection of ground water resources. Simplification of such programs and their supplementation with convenient and easy tools for data management and processing would widen the range of potential users, who would apply mathematical modelling to analyze the real situations in environmental protection every-day practice.
Aura
|
1993
|
nr 07
8-9
EN
Industry, considered the main culprit of water pollution, is not the only polluter. Presence of nitrates in domestic wells is very dangerous as they cause serious disorders. Waters in unsewered areas are polluted mainly due to a very poor condition of domestic sewerage systems and application of untreated sewage on cultivated fields. Any prospects for improvement are hampered by a confusion within existing legislation. The author presents suggestions of legal regulation needed.
PL
Nie tylko przemysł, uważany za główną przyczynę zła, zanieczyszcza wody. Bardzo groźnym zjawiskiem jest występowanie w wodzie studni przydomowych azotanów, wywołujących m.in. groźne choroby. Najważniejszą przyczyną zanieczyszczeń wody na terenach nieskanalizowanych jest bardzo zły stan indywidualnych urządzeń kanalizacyjnych przydomowych i tzw. rolnicze wykorzystywanie nieoczyszczonych ścieków. Poprawę tego stanu rzeczy utrudnia nieuporządkowanie ustawodawstwa w tej dziedzinie. Artykuł zawiera propozycje uregulowania stanu prawnego.
Aura
|
2002
|
nr 08
12-13
EN
The majority of surface waters in Poland defy any cleanliness standards and the underground reservoirs of potable water are contaminated by organic substances. Owing to the construction of the south section of Krakow bypass, there is now an increased risk of contamination of the underground water system at the southern outskirts of the city. The author lists the health benefits and uses of the spa waters and looks into the nature and degree of possible contamination.
PL
Większość wód powierzchniowych w Polsce jest poza jakąkolwiek klasą czystości, a podziemne zbiorniki wód pitnych są zanieczyszczane substancjami organicznymi. W związku z budową kolejnego odcinka południowej obwodnicy Krakowa zagrożone zanieczyszczeniami są wody podziemne występujące na południowych obrzeżach miasta. Autor omawia właściwości lecznicze i użytkowe wód oraz charakter i stopień zagrożeń.
first rewind previous Strona / 83 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.