Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spadek plonu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
6
Content available Wpływ ścieżek przejazdowych na plonowanie zbóż
84%
EN
In the'experiments were investigated possibilities recompensation yield losses of winter and spring different cereals species, caused by unsown area of travel paths. In the cases when unsown travel paths were established during sowing, the plants of border rows gave higher yield than another plants situated between travel paths. It is because, the plants of border rows have relatively better conditions of growing. The most high yields were reached by winter wheat (104%). The lowest yield gave spring barley (61%). There was noticed some positive influence rows neighbouring border on level of yield. The increase of yield in border rows is caused by different factors depend of species. For winter and spring wheat, rye, winter and spring triticale and winter barley the most important is number of ears per 1 meter of row and number of grain in the ear. For spring barley most important is only number of ears per 1 m of row. For oat the most important is number of grains in the panicle. Theoretically calculated reduction of the yield amounted to 0.7% for winter wheat and for winter barley and 4.2% for spring barley when the distance between pairs of paths is 8 metres (the unsown space amounted to 8%).Analogicaly calculated reduction of the yield amounted to 0.4% for winter wheat and winter barley and 1.8% for spring barley when the distance between pairs of paths is 18 metres (the unsown area amounted to 3.6%). In the cases when travel paths were established during vegetation of plants did not notice influence the travel path on yields increase of border rows. In connection of this, was not noticed any recompensation yield losses as the effect of mechanical destroying plants caused by tractor wheels.
17
Content available Reakcja wybranych odmian ziemniaka na susze
67%
EN
Pot experiments were carried out in years 2003-2005 the drought tolerance in 11 potato cultivars: Asterix, Danusia, Korona, Rosalind, Satina, Saturna, Syrena, Wiking, Zebra, Zeus in 2-or 3-year cycle. Main evaluation criterion of drought tolerance was decrease of yield and its quality. Plants were subjected to drought stress during the highest sensitivity of water deficit i.e. 3 weeks when on tuberization beginning. RWC - relative water content in leaf tissues was measured after drought period. The effects of cultivar and drought on yielding level were significant, what indicates very high differentiation of investigated potato cultivars. No influence of drought on the quantity of potato tubers was observed. Tested cultivars were ranked according to yield reduction degree by the water stress and increasing sensitivity to drought: Korona, Syrena, Zeus, Andromeda, Danusia, Asterix, Zebra, Wiking, Saturna, Satina, Rosalind.
PL
Doświadczenie wazonowe przeprowadzono w latach 2003-2005 dla 11 odmian ziemniaka: Andromeda, Asterix, Danusia, Korona, Rosalind, Satina, Saturna, Syrena, Wiking, Zebra, Zeus w cyklu 2 lub 3 letnim. Głównym kryterium oceny wrażliwości na okresową suszę był plon bulw oraz jego jakość. Rośliny poddawano okresowej suszy w okresie największej wrażliwości roślin na niedobór wody, tj. 3 tygodnie od rozpoczęcia tuberyzacji. Po zakończeniu suszy dokonano pomiaru względnej zawartości wody w tkankach liści RWC (relative water content).Odnotowano wysoce istotny wpływ odmiany oraz suszy na wysokość plonu, co wskazuje na duże zróżnicowanie badanych odmian. Nie stwierdzono wpływu suszy na ilość bulw u badanych odmian. Badane odmiany uszeregowano wg wielkości spadku plonu pod wpływem stresu wodnego wraz ze wzrastającą wrażliwością na suszę: Korona, Syrena, Zeus, Andromeda, Danusia, Asterix, Zebra, Wiking, Saturna, Satina, Rosalind.
Acta Agrobotanica
|
2002
|
tom 55
|
nr 1
127-136
EN
In recent years changes in the occurrence of the first potato late blight (Phytophthora infestans) symptoms have been noted. Observations of potato crops have showed that occurrence of the blight symptoms is sometimes on the stem instead on the leaves. The aim of the study carried out in 1995-2001 was to determine occurrence and harmfulness of the stem late blight infections. Survey of many potato crops: 490 potato fields) made in 1997-2001, around Poland enabled assessment of the incidence of stem blight. Average 69,1% of observed crops were affected with m blight. The stem blight incidence was not connected with the rate of the leaf of late blight developing on the foliage. Stem form of the disease has appeared are often in the years with less rainfall during June and July. Its occurrence was influenced by micro climate inside potato canopy. Glasshouse experiments confirmed the importance of stem lesions in decreasing yield (11,2-42,9%) and increasing tuber infections. Results have shown that s contaminated with spores were the least probable source of the stem form of late blight.
PL
W ostatnich latach obserwowano zmiany w występowaniu pierwszych objawów zarazy ziemniaka (P. infestans). Obserwacje wielu plantacji wykazały, że objawy zarazy pojawiają często na łodygach a nie na liściach roślin ziemniaka. Celem wykonanych w latach 1995-2001 badań było określenie nasilenia i szkodliwości infekcji zarazy występującej na łodygach. Na podstawie obserwacji przeprowadzonych w latach 1997-2001 na wielu plantacjach na terenie całej Polski (490 pól) ustalono, że występowanie zarazy łodygowej jest zjawiskiem częstym. Obserwowano jej objawy średnio na 69,1% plantacji. Częstość występowania zarazy łodygowej ziemniaka nie była związana z tempem rozwoju zarazy na liściach. Łodygowa forma choroby pojawiała się częściej w okresach letnich z niższą sumą opadów w czerwcu i lipcu. Jej występowanie było związane z mikroklimatem występującym wewnątrz łanu ziemniaka. Doświadczenia szklarniowe potwierdziły, że porażone łodygi odgrywają ważną rolę w obniżaniu plonu (od 11,2 do 42,9%) i zwiększaniu porażenia bulw zarazą. W doświadczeniach stwierdzono także, że kontaminowanie sadzeniaków zarodnikami jest mało skuteczną metodą zakażania roślin w porównaniu z opryskiwaniem zawiesiną zarodników.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.