Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1420

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projekty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
PL
W referacie przedstawione zostały założenia do nowego projektu badawczego zamawianego wnioskowanego przez Komitet Energetyki PAN i ustanowionego przez KBN. Projekt finansowany jest od 1sierpnia 2001. Projekt stanowi duże zamierzenie badawcze nakierowane na budowę modelu numerycznego dużego obiektu energetycznego (turbozespołu o mocy 120 + 500 MW) uwzględniającego wzajemnie sprzężone wymuszenia aerodynamiczne, mechaniczne i elektryczne. Na tak rozumiany model składają się niezależne modele opisujące układ przepływowy, dynamikę wirników i konstrukcję podpierającą, układ elektryczny generatora oraz tzw. macierze liczb wpływowych sprzęgające ze sobą wszystkie powyższe modele w jedną spójną całość nazwaną w tym projekcie modelem kompleksowym. Idea wprowadzenia liczb wpływowych (na wzór sprzężeń pomiędzy linią wirników i fundamentem) do zagadnień łączących aerodynamikę z mechaniką i polem elektrycznym generatora jest pomysłem oryginalnym dotychczas nie wykorzystanym. Definiowanie, strojenie i stosowanie tak złożonych modeli nie było dotąd realizowane w praktyce.
EN
In the paper presented have been the assumptions to a new research project, which has been established by the Polish Committee for Scientific Research due to a specific requisition from the Committee of Power Engineering PASci. The project has commenced on the 1st August 2001. The project is a large scientific enterprise focused on the development of a numerical model of a large power engineering object (a turboset of 120 + 500 MW), which objective is to consider mutual aerodynamical, mechanical and electrical interactions. The model, considered in such a way, consists of independent models describing the fluid-flow system, dynamics of rotors and support structure, generator's electric system and so called matrices of influence numbers, which couple all above models into a single consistent entity, which has been named a complex model. An idea behind introduction of the influence numbers (based on the example of the line of rotors and the foundations) to the problems linking aerodynamics, mechanics and electric field in the generator is very original and yet inwestigated. Definition, tuning and implementation of such complex models has yet to be realized in practice.
7
Content available remote Voprosy organizacii proektnogo menedzmenta na predpriatii
100%
RU
Stat’a posvacena problemom organizacii proektnoj raboty na predpriatii, kak sucestvennogo elementa sozdania uslovij dla optimizacii ispol’zovania razlicnyh vidov resursov v processe proizvodstva. Rassmatrivautsa i analiziruutsa sovremennye tehnologii upravlenia proektami, privoditsa ih spravnitel’naa harakteristika.
PL
Środki z UE przyznane dla Polski w latach 2007– –2013 w dużej mierze przeznaczone były na wsparcie B+R, poprzez wsparcie jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Sposób dystrybucji tych środków (głównie z POIG), na przestrzeni lat podlegał modyfikacji. Organizatorzy konkursów zmieniali kryteria wyboru projektów mających zostać objętych wsparciem, co świadczy o dążeniu do jak najszerszego udziału podmiotów wzmacniających potencjał innowacyjny. Obecnie, w trakcie drugiej perspektywy finansowej UE (2014−2020) posiadamy informacje, które pozwalają uchwycić ewolucję modelu dystrybucji tych środków. Celem artykułu jest analiza powodów wprowadzania zmian w procesie wyboru projektów, szczególnie w kontekście dostosowania zasad konkursów do potrzeb przedsiębiorstw nastawionych na innowacje oraz dążenia do zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki. W artykule zamieszczono również przegląd obecnie stosowanych modeli wsparcia (np. „szybka ścieżka”, czyli poddziałanie 1.1.1 POIR). Jak wynika z badań, Polska wciąż należy do umiarkowanych innowatorów, co sprawia, że dalsza interwencja jest zasadna i od odpowiednich regulacji dotyczących dystrybucji środków w znacznej mierze zależy zmiana w tym zakresie.
EN
2007–2013 EU financial perspective in Poland was largely dedicated to support R+D activities (research units and enterprises – mainly from the Operational Programme Innovative Economy). Fund distribution strategies have changed during this period. Polish administration has been adjusting benchmarks of selection of projects to encourage innovation potential as much as possible. Nowadays, during second financial perspective (2014−2020), we have sufficient information to be able to trace back evolution of support models. The aim of this article is to analyze different approaches to funds distribution, especially those dedicated to enterprises (e.g. fast track to innovation, 1.1.1 Operational Programme Intelligent Development). According to research, Poland still belongs to the moderate innovators group, so that it is reasoned to support innovators. Appropriate policy of support is very important to succeed in this area.
10
Content available Procesy a projekty – stabilność a zmiana
100%
PL
Artykuł przedstawia rozważania dotyczące różnic między podejściem projektowym i procesowym w zarządzaniu organizacjami w kontekście stabilności i zmiany. Intuicyjnie wydaje się, że zarządzanie projektami jest szczególnie nastawione na zmianę. Niepowtarzalność zawarta w definicji projektu biznesowego ma przełożenie na akceptację zmienności warunków działania, jak i samych sposobów radzenia sobie w burzliwym otoczeniu. Odmiennie w przypadku procesów, gdzie dąży się do eliminacji zmienności warunków, w których są one realizowane. Jednak głębsza analiza zarządzania projektami i procesami podaje w wątpliwość to intuicyjne przekonanie. W artykule postawiona i broniona jest teza, że to zarządzanie projektami charakteryzuje się większym nastawianiem na stabilizację niż zarządzanie procesami.
PL
Relacja z projektu realizowanego przez Muzeum Miejskie w 2019 r. w ramach programu "Patriotyzm Jutra" , dofinansowego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie.
14
Content available „Poruszające historie” w Berlinie
100%
PL
Młodzi przedstawiciele różnych narodowości dyskutowali, jak walczyć z dyskryminacją.
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.