Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 140

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pompa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W dotychczasowych publikacjach autor przy wyborze rozwiązania instalacji hydraulicznej zwrócił uwagę na konieczność weryfikacji wpływu pomp zmiennego wydatku na pracę sprężarkowych agregatów chłodniczych. Podkreślił, że rodzaj regulacji sprężarkowego agregatu chłodniczego ma znaczenie przy wyborze optymalnego systemu hydraulicznego. W niniejszej publikacji kontynuowana jest poruszona wcześniej problematyka i przedstawione są kolejne zagadnienia warte uwagi przy podejmowaniu decyzji o wyborze systemu: stało- lub zmiennoprzepływowego.
PL
W przemyśle energetycznym i ciepłowniczym stosowanych jest szereg wielkości pomp różniących się pod względem konstrukcyjnym, technologicznym, materiałowym i parametrów pracy. W większości są to maszyny o dużych mocach, eksploatowane od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat, od których ze względów eksploatacyjnych oraz ekonomicznych wymagana jest duża trwałość, niezawodność działania oraz wysoka sprawność. W artykule zostaną przedstawione wybrane przykłady modernizacji pomp.
PL
Pompy można wykorzystać jako źródło energii i - użyte w specyficzny sposób - zaliczyć do OZE. Z roku na rok rośnie globalne zużycie energii i powoli wykorzystywane są nieodnawialne zasoby paliw kopalnych. Wzrasta także presja społeczno-polityczna, aby używanie tych zasobów ograniczać poprzez m. in. inwestowanie w takie źródła energii (w szczególności elektrycznej), które przynajmniej zmniejszyłyby znacząco zużycie paliw kopalnych lub, najlepiej, całkowicie je zatrzymały. Jednym z takich źródeł w skali lokalnej mogłyby być właśnie pompy wykorzystywane jako turbiny wodne (PAT - Pump as Turbine).
EN
Possibilities of evaluation of water hammer phenomenon danger in water supply systems based on Verhoeven's model description of edge conditions and simplified method. Practical use of mentioned methods.
7
Content available Efektywność energetyczna w technice pompowej
100%
PL
W pracy przedstawiono zasady doboru urządzeń do regulacji prędkości obrotowej układów pompowych. Podstawy teoretyczne doboru pomp wirowych uwzględniają omówione metody regulacji wydajności pomp. Określono zakresy zmian wydajności pomp przy regulacji upustowej, dławieniowej i zmiennoobrotowej. Sprawność zespołu pompowego wyznaczono dla przypadku zasilania silników pomp z przemiennika częstotliwości.
EN
The principles for the selection to speed control devices of pump systems was presenter. Theoretical basis of centrifugal pumps selection was discussed. The pump flow changes range for pressure relief control, throttle control and variable speed control are specified. The efficiency of the pump set was determined for the case of pump motors powered with a frequency inverter.
EN
The paper presents problems connected with water systems in the industry and heating plants. Describes, that the most important are the lowering hydraulic loses and improving the technology of systems. The examples of the correct pumps curves and the possibilities of changing of them are presented. Also the energetistic consequences of the applying the variable-speed drives as a drives for centrifugal pumps are introduced. The article presents how the variable-speed drives cause the lowering efficiency of the pumps set and in the final effect the lowering total efficiency of the systems, specially when the surplus of the pumps head is to high. The all important parameters and conditions connected with correct project process are describes.
EN
The paper presents the results of applying the variable speed drives as a drives for main pumps in the heating plants and systems. Using only variable-speed drives don't guarantee the good results and efficiency. Also, very important are the good parameters of the pump and technology of water systems. The paper presents the application of the new drives in the 300 MW heating plants. In the first step the head of pumps had been changed, the next technology systems and in the end the two 900 kW electric power drives were mounted. Also the possibilities for quick reaction and adjustable of pumps were upgraded. The article also presents the details of configuration of variable-speed drives installed in the heating plants. The results of the one year work and economical effects have been described. The financial effects are about a half million PLN per year.
PL
W wyniku działania najróżniejszych zanieczyszczeń, tzn. odpadów pobudowlanych, materiałów długowłóknistych a także żwiru i piasku, pompy mogą ulec bardzo poważnym uszkodzeniom.
PL
W pracy podjęto tematykę poprawy sprawności działania napędów hydrostatycznych dużych mocy. Przedstawiono przykładowe wyniki badań doświadczalnych zespołu napędowego przekładni hydrostatycznej z okresowym odzyskiem i akumulacją energii w akumulatorze hydraulicznym. Uwzględniono wpływ charakteru zmian obciążeń w czasie, wartości momentów obciążających, objętości akumulatorów oraz ciśnień roboczych w akumulatorach na przebiegi zmian mocy elektrycznej hydraulicznej i mechanicznej prędkości obrotowej oraz strumienia cieczy roboczej. Przedstawiono dynamikę zmian poszczególnych rodzajów energii w takim przedziale czasu, w którym hydrauliczny zespól napędowy wykorzystuje dwa źródła energii - pompę, oraz akumulator. Przeprowadzono analizę i syntezę wyników badań, określając wpływ zmian wszystkich uwzględnionych w eksperymentach parametrów na sprawność pracy układu napędowego oraz na zmiany sprawności w czasie.
EN
The problem of efficiency improvement of high power hydrostatic driveshas been discussed in the paper. Examples were presented of experimental research results of hydrostatic transmission power unit with periodical energy recovery and accumulation in the hydraulic accumulator. The influence of system loading changes in time was included in the analysis as well as the value of load torques, accumulators volume and working pressures in accumulators, on electric, hydraulic and mechanical power changes, rotational speed and working liquid stream The dynamics changes of particular types of energy were presented in the time interval in which the hydraulic power unit utilities two energy sources - the pump and accumulator.The analysis and synthesis of research results were conducted determining the impact of the changes in experimental parameters upon the efficiency of driving system as well as on the efficiency changes in time. Department of Power Installations, University of Mining and Metallurgy
EN
The paper presents a methodology for the selection of the parameters of the drive pumps in EC TYCHY SA. Are presented on selected aspects of a series of tests and comparisons designed to reduce electricity consumption on own account and allow the reimbursement of costs for a period not exceeding 48 months.
PL
Coraz częściej stosowane są systemy ze zmiennym przypływem i regulującymi zaworami dwudrogowymi. Głównym powodem tego jest możliwość uzyskania znacznej oszczędności energii zużywanej do napędu pompy. Pompy ze zmienną liczbą obrotów stanowią kolejny krok w rozwoju tych systemów i są stosowane przez większość projektantów. W praktyce jednak, gdy systemy zostały uruchomione, widzi się często, że zastosowanie pompy ze zmienną liczbą obrotów dają bardzo znikome oszczędności. Pompy te mają bardzo rzadko optymalnie nastawiony punkt pracy, przez co nie wykorzystuje się ich praktycznych możliwości. Najczęściej przyczyną tego jest zbyt mała znajomość systemu. Użytkownik instalacji często nie wie, że punkt pracy pompy nie jest właściwie nastawiony. Nie ma on również często możliwości wykonania pomiarów niezbędnych do ustalenia właściwego punktu pracy. W wyniku właściwego hydraulicznego wyregulowania systemu, a wykorzystaniem nowoczesnych metod, można ustalić optymalny punkt pracy pompy. Taka metoda regulacyjna została już zastosowana w wielu istniejących instalacjach i jak się okazuje, w wyniku hydraulicznego wyregulowania systemu można uzyskać oszczędność ok. 20% energii w stosunku do systemu niewyregulowanego.
PL
Podsumowując zużycie energii elektrycznej przez pompę Wilo Stratos w porównaniu z elektrycznymi pompami tradycyjnymi było ponad połowę mniejsze, a w stosunku do pomp standardowych ponad czterokrotnie mniejsze. Różnica również była zauważalna w instalacjach, gdzie nie było zainstalowanych zaworów termostatycznych, a więc zmienności przepływu.
17
Content available Saer - zarządzanie potencjałem wody
100%
PL
Rozwój technologiczny oraz nieustannie zmieniające się potrzeby użytkowników pomp narzucają producentom wymóg ciągłej analizy rynku, której rezultatem jest poszerzanie wachlarza oferowanych urządzeń zarówno w zakresie osiąganych parametrów, jak i technologii materiałowej.
PL
W artykule przedstawiony został wpływ warunków pracy pompy na wymagania dotyczące danych wejściowych do projektowania pomp przeznaczonych do bezobsługowych oczyszczalni ścieków. Wymagania te obejmują: żądanie statecznej charakterystyki przepływu, nieprzeciążalnej charakterystyki poboru mocy, bezkawitacyjnej pracy pompy w całym zakresie zmian wydajności oraz realizacji maksymalnej z możliwych sprawności.
EN
The paper presents three types of drive systems with water pumps driven by squirrel cage motors. A comparison of energy efficent of this drives is given. The best energy efficent of drive system with squirrel cage motor controlled by frequency converter was proven. The mathematic analysis of this phenomena was based on real industry application.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.