Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Opakowanie
|
2000
|
tom 45
|
nr 09
26-30
PL
Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacji Elektronicznej (CENELEC) utworzyły europejski system potwierdzania zgodności wyrobów z wymaganiami norm europejskich (EN). W obszarze dobrowolnym wprowadzono znak Keymark. Jest to znak certyfikacji wydany przez trzeciąstronę, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami odpowiednich norm europejskich.
EN
The European Standardisation Committee (CEN) and the European Electronic Standardisation Committee (CENELEC) created the European system for confirmation of product conformity with the requirements of European standards (EN). The voluntary Keymark sign has been introduced as a certification mark granted by a third party confirming the conformity of a product with the requirements of suitable European standards.
Opakowanie
|
1999
|
tom 44
|
nr 07
34-35
PL
W Instytucie Celulozowo-Papierniczym rozpoczął działanie Zakład Certyfikacji prowadzący dobrowolną certyfikację wyrobów przemysłu papierniczego na zgodność z dokumentami normatywnymi według modelu 5 ISO.
EN
The Certification Department that carries out the voluntary certification of the paper industry products on the compliance with the requirements of standardisation documents according to the ISO Model 5 started its operation in the Pulp and Paper Institute at Lodz, Poland.
PL
Podstawowe wymagania dotyczące wszystkich materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym z papieru i tektury określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.10.2004 r. Omawiane wytyczne opracowano zgodnie z tym rozporządzeniem w taki sposób, że poszczególne ich części dotyczą określonych badań i wymagań, a także metodyki ich stosowania.
EN
Fundamental requirements for all materials and products destined for contact with food including paper and board are determined in the Order of the European Parliament and Council of October 27, 2004. The guidelines in question have been elaborated according to this Order in such way that their particular parts concern fixed tests and requirements and also methods of their application.
Opakowanie
|
2006
|
tom 51
|
nr 07
12-14
PL
Kontrola i ocena jakości dostaw powinny być przeprowadzone zgodnie z warunkami określonymi w umowie z dostawcą. Wymagania jakościowe dotyczące papieru i tektury znajdują się w normach krajowych i zagranicznych. Umowa powinna zawierać dokumenty dotyczące kontroli jakości wystawione przez dostawcę.
EN
The control and assessment of supply quality should be carried out according to the conditions determined in the contract with the supplier. Quality requirements concerning paper and board can be found in national and foreign standards. The contract should contain documents on quality control issued by the supplier.
Opakowanie
|
2004
|
tom 49
|
nr 07
26-17
PL
Bezpieczny papier to taki, który nie stwarza zagrożeń skażenia pakowanej żywności. Producent przeznaczonych do pakowania żywności opakowań z papieru lub z tektury powinien zapewnić swoich klientów oraz służby sanitarne, że stosuje wyłącznie materiały nie stwarzające takich zagrożeń.
EN
Safe paper means such paper that does not present risks of contamination for packaged food. The manufacturer of paper or board packages destined for contact with food should ensure its customers and sanitary services that he has been using only materials which do not constitute such hazards.
Opakowanie
|
2003
|
tom 48
|
nr 07
22-23
PL
Ważnym czynnikiem, który może wpłynąć na obniżenie masy opakowań są wytyczne związane z produkcją i składem opakowań, zawarte w załączniku II do dyrektywy 94/62/EC. Zgodnie z tymi wytycznymi, opakowania powinny być wytwarzane w sposób zapewniający ograniczenie do niezbędnych wielkości minimalnych ich objętości i masy. Zapis ten znalazł odzwierciedlenie w artykule 5 ustawy z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
EN
Important factors that could influence upon the reduction of packaging weight are the guidelines connected with production and composition of packaging contained in the Annex II to the Directive 94/62/EC. According to these guidelines packages should be manufactured after the manner that will ensure the reduction of their volume and weight to minimum. This demand has been reflected in the Article 5 of the Law on Packaging and Packaging Waste of 11th May 2001.
PL
Podstawowym założeniem przy opracowywaniu wymagań GMP przy produkcji tektury i opakowań tekturowych było spełnienie wymagań higienicznych wynikających z przyjętych uregulowań prawnych w przemyśle spożywczym. „Norma GMP" określa szczegółowo zasady systemu produkcji i może być podstawą przy certyfikacji tego systemu.
EN
The basic assumption taken into consideration in the elaboration of the GMP requirements for the manufacture of fibreboard and board packages was the fulfilment of the sanitary demands resulting from the accepted legal regulations in the food industry. The "GMP standard" determines in detail the principles of the production system and may be used as a basis in the certification of this system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.