Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deflection routing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Deflection routing in an all-optical network in 2D grid : performance evaluation
100%
EN
In this work, we study a deflection routing strategy for the emerging generation of networks, all-optical networks. This investigation is made in order to evaluate the performance of a heuristical deflection routing strategy, known as "Scale Routing", on a synchronous network in a ID grid. We have used this routing strategy to attempt to find the optimal route, even though the packet were deflected. In this case, optimal route does not mean the shortest path, (although in many cases it comes near to it), nor the path with the minimum number of deflections. But it means the route that provides in each slot, in every node, the largest number of selection possibilities. This algorithm is known as the "scale routing algorithm". Furthermore, we add some heuristics to choose the packet(s) to be deflected. The first one is based on the rcmaining distance until its destination node, and the second one is based on the number of deflections that it has already had. Then we have modified the destination given to the packets. At first, it has been a uniform distribution, then a non uniform distribution directed towards a corner and at last a non uniform distribution directed towards the center of the grid. Finally some statistics and curves are presented to be analyzed and to compare the performances of this strategy with the different heuristics and the variation on the traffic. We have got all this results by simulation. For this work, we have used QNAP II modelling tool [14] to design the simulator.
PL
W artykule omawiana jest strategia trasowania z wymuszoną zmianą drogi (Deflection routing), zwaną w artykule odbiciem dla pojawiającej się nowej technologii sieci, jaką są sieci w pełni optyczne. Wymuszona zmiana drogi wynika z braku możliwości kolejkowania pakietów w węzłach optycznych. Jeśli do węzła przychodzi więcej pakietów, niż może być wysłane w prawidłowym dla nich kierunku, niektóre muszą być wysłane (odbite) w innym kierunku, aby nie uległy zniszczeniu. W artykule, dla synchronicznych sieci typu siatka 2D, badano wydajność heurystycznej metody takiego routingu, znanej routingiem ze skalowaniem (scale routing). Strategia ta została wypróbowana dla znajdowania optymalnej ścieżki dla pakietów, które mogły zostać po drodze odbite. W przypadku odbicia pakietu ścieżka optymalna nie oznacza ścieżki najkrótszej (choć w wielu przypadkach przebiega blisko takiej ścieżki) ani ścieżki z najmniejszą liczbą odbić. Oznacza ścieżkę, która dla każdego węzła znajdującego się na drodze pakietu zapewnia największą możliwą liczbę kolejnych ścieżek do wyboru. Taki algorytm nazywa się algorytmem routingu ze skalowaniem. Ponadto dodane zostały pewne heurystyki wybierania, który pakiet (pakiety) zostaną w weźle odbite. Pierwsza z nich opiera się na pozostałym do pokonania dystansie do węzła docelowego, druga bierze pod uwagę liczbę odbić, którą pakiet doświadczyłjuż w sieci. Modyfikowany byłsposób wyboru węzłów docelowych dla pakietów. Na początku miał on rozkład równomierny, następnie zbadano rozkłady nierównomierne. Pakiety zostały skierowane do jednego z rogów siatki węzłów, następnie pakiety kierowane były do środka siatki. Zostały zaprezentowane i przeanalizowane określone statystyki i wykresy oraz porównano wyniki z zastosowanymi heurystykami i różnymi rodzajami ruchu pakietów. Wszystkie wyniki zostały uzyskane za pomocą badań symulacyjnych, z wykorzystaniem narzędzia QNAPII.
EN
For the mixed routing algorithm running on the networks with non buffering nodes this article presents an improvement in which an Eulerian cycle is replaced with Hamiltonian cycles. The new upper bound on a data packefs end to end number of hops is eąual to or lower than the original upper bound.
PL
W artykule proponuje się ulepszenie mieszanego algorytmu trasującego dla sieci z węzłami, które nie przechowują pakietów (ang. non-buffering nodes). Ulepszenie polega na wykorzystaniu cykli Hamiltona w zamian cyklu Eulera, co sprawia, że górna granica na liczbę skoków pakietu jest mniejsza od (albo w najbardziej niekorzystnym przypadku równa) górnej granicy przed wprowadzeniem ulepszenia.
PL
W artykule zaprezentowano wpływ zastosowania mechanizmów kształtowania ruchu na przesyłanie pakietów w sieciach czysto optycznych oraz opisano zasady przesyłania pakietów w takich sieciach. Zaproponowano własny algorytm opóźniający wprowadzenie pakietu do sieci w zależności od jej obciążenia oraz zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych
EN
The article describes the influence of introducing traffic shaping mechanisms to pure optical networks. Routing algorithms in such networks are presented. The authors propose a new traffic shaping algorithm allowing to delay insertion of a packet into the network basing on router load.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.