Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3434

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 172 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 172 next fast forward last
PL
Zaawansowane technologie nie często udostępniane są masowemu odbiorcy.Elektrownia jadrowa Leibstadt jest obiektem wyjatkowym. Jej zadaniem jest bowiem nie tylko produkcja, ale również profesjonalna edukacja w zakresie wszystkich aspektów tego budzącego nieraz wiele emocji sposobu otrzymywania energii.
3
100%
EN
A portfolio of measures, including efficiency improvements and biomass co-firing, could substantially reduce carbon dioxide emissions from the coal fleet – perhaps by much as 60% – helping to maintain fuel diversity and making use of the existing substantial infrastructure. A key part of this "Green Coal Technology" would be retrofitting of advanced supercritical technology within the original boilerhouse envelope.
Karbo
|
1999
|
tom Nr 5
162-167
PL
Jednym z najważniejszych problemów ekologicznych, jakie obecnie niepokoją. opinię światową jest tzw. "efekt cieplamiany". Wielu uczonych uważa, ze w wyniku rozwoju przemysłu emitowana jest do atmosfery nadmierna ilość tzw. "gazów cieplamianych", gromadzących się w górnych warstwach atmosfery, powodując wzrost średniej temperatury na kuli ziemskiej. W grudniu 1997 roku odbyła się w Kioto w Japonii międzynarodowa konferencja pod patronatem ONZ na temat przeciwdziałania zmianom klimatu wywołanym "efektem cieplamianym". Uczestniczący przedstawiciele z 161 krajów przyjęli dobrowolnie zobowiązania ograniczenia emisji 6 podstawowych gazów cieplamianych. Polska również zobowiązała się ograniczyć emisję CO2 o 6% do roku 2012 w stosunku do emisji z roku 1988. W artykule omówiono działania jakie są i będą podejmowane w branży energetycznej i w przemyśle ażeby spełnić zobowiązania z Kioto. Działania te będą polegały na restrukturyzacji bazy paliwowej, poprawie sprawności urządzeń wytwórczych i odbiorczych, oraz szerszym stosowaniu energii odnawialnej.
EN
The so- called, greenhouse effect,, is one of the most important ecological problems, which are bothering now the world',s opinion. Many scientists believe that an excessive amount of the so-called "greenhouse gases" is emitted into the atmosphere due to a development of industry. In December an international conference under the auspices of the United Nations was held in Kyoto, Japan, on the counteraction against the climate changes caused by the so- called "greenhouse effect". Representatives of 161 countries participating in the conference undertook voluntary obligations to reduce the emission of 6 basic greenhouse gases. Also Poland accepted the 1.esponsibility to reduce the emission of CO2 by 6 % up to the year 2012 against to the 1988 emission. The paper discusses activities that are or will be undertaken in the power branch and industry to meet the Kyoto. The activities will consist in restructuring the fuel base, improvement in the efficiency of generation and Energy using equipment and in a wider use of renewable energy.
PL
RECENZJA: Henri Joyeux, Szkoła życia i miłości. Dzieci i młodzież pytają, rodzice odpo- wiadają. Cztery rozmowy o ekologii seksualnej, tłum. D. Śliwa, Gaudium, Lublin 2011, ss. 261.
6
Content available remote Europejskie eko-trendy, a programy prośrodowiskowe w branży chemicznej
63%
7
Content available remote Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2007
63%
PL
Na 19. Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2007, które odbyły się w Poznaniu w dniach 20-23 listopada br., liderzy branży z kraju i zagranicy przedstawili najnowsze rozwiązania - maszyny, urządzenia i technologie - z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Odbyły się specjalistyczne konferencje, spotkania biznesowe, warsztaty, konkursy i interesujące wystawy. Honorowy patronat nad targami sprawował Minister Środowiska.
EN
History of conference, leading subject matter and concurrent themes. Preparations of conference, its organization, number of lecture and participants in each years.
PL
Artykuł omawia ogólne pojęcie duchowości i specyfikę duchowości ekologicznej. Idzie w nim o doświadczenia transcendujące świat, przy czym przez 'świat' należy rozumieć wszystko, co podlega przemijaniu, cierpieniu, trosce, śmierci i innym 'sytuacjom granicznym' życia. Specyfiką duchowości ekologicznej jest wolny stosunek do symboli religijnych i postrzeganie rzeczywistości transcendentnej raczej w świecie niż ponad światem. Bliżej są przedstawione dwie postaci współczesnej duchowości ekologicznej: kult Gai i neopoganizm. W konkluzji wyraża się pogląd, że wartością duchowości ekologicznej jest zwrócenie uwagi na naturę jako zapomniane w zachodniej cywilizacji pole obecności boskiego pierwiastka.
EN
The article deals with spirituality in general and ecological spirituality in particular. There is transcendence of the world in every spiritual experience. The 'world' is being understood as marked by transience, suffering, death and others, 'border situations' called so by Karl Jaspers. Ecological spirituality differentiates itself from religion as being undogmatic and panentheistic. Its two forms have been sketched in the article: the reverence for Gaia and neopoganism. Ecological spirituality leads to rediscovery of the forgotten divinity in nature.
PL
W artykule omówiono ogólne założenia etyki środowiskowej w konfrontacji z tradycyjnie pojmowaną etyką. Cele i zadania etyki ekologicznej zostały przedstawione w kontekście jej szczegółowych problemów, a także na tle podstawowych stanowisk antropo- i biocentrycznych.
EN
In the article the general assumptions of environmental ethics in comparison with traditionally meant ethics have been discussed. The goals and tasks of ecological ethics have been presented in contest of its detail problems as well as in the background of anthropo- and biocentrics positions.
EN
Examples of modern sealed covers with suface draining of precipitation waters for city and industrial dumps. Characteristics of sealing mats.Criteria for choice of dumps' covers' sealings.
PL
W pracy przedstawiono metodykę syntezy ekologicznych charakterystyk silników pojazdów w zróżnicowanych warunkach eksploatacji trakcyjnej. Dokonano analizy warunków pracy silników w eksploatacji trakcyjnej. Przeanalizowano możliwość wykorzystania wyników badań przeprowadzanych na hamowni podwoziowej według standardowych testów jezdnych. Opracowano metodykę syntezy ekologicznych charakterystyk pojazdów. Badania opracowanej metodyki potwierdziły jej skuteczność i przydatność w praktyce inżynierskiej.
PL
Silniki spalinowe w zastosowaniu morskim, problemy rozwoju i ekologii W pracy opisano stan rozwoju okrętowych silników spalinowych i związane z tym problemy emisji związków toksycznych w ich spalinach. Przedstawiono charakterystykę poszczególnych związków toksycznych i stosowane pierwotne i wtóme metody zmniejszania ich emisji. Szczególną uwagę zwrócono na doświadczenia przodujących producentów silników. Scharakteryzowano stan doświadczeń w stosowaniu selektywnych katalizatorów i redukcji NOx za pomocą mocznika i amoniaku.
EN
Marine engines, problems concerning development and technology The paper deals with the developments in marine engines and the related problems of emission of toxic compounds. It presents the characteristics of the particular toxic compounds, and the primary and secondary methods used to reduce ihe emission. Particular attention was paid the experience of the leading engine manufacturers. It describes the state of experience in using selective catalyst and NOx reduction with carbamide and ammonia.
PL
Produkcja dywanów wciąż zagraża środowisku naturalnemu, zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę także i surowce niezbędne do ich wytwarzania. Nie ma również dobrego rozwiązania na utylizację olbrzymiej ilości zużytych dywanów i wykładzin, choć pomysłów na to jest już wiele.
16
63%
PL
Co Państwo sądzą o ekologii? Pytam, ponieważ są ludzie, którzy słowa ekologia nie lubią. Nie lubią dlatego, że w naszym kraju ich zdaniem, jest ono puste i nic nie znaczy. Rozumiem tę frustrację. Trudno bowiem reagować inaczej na liczne jeszcze przykłady mętnych deklaracji i planów różnych, mniej lub bardziej ważnych, instancji obiecujących "złote góry", bądź rozkładających bezradnie ręce wobec braku jakichkolwiek pomysłów.
PL
Jak co roku Międzynarodowym Targom Ekologicznym POLEKO 2002 towarzyszyć będą liczne imprezy, seminaria i wystawy specjalne. Dotyczą one szeroko pojętej ochrony środowiska i prezentują przyjazne środowisku technologie, w tym związane z odnawialnymi źródłami energii, edukacją ekologiczną oraz sposobami finansowania proekologicznych działań. Wystawa trwać będzie od 19 do 22 listopada.
PL
W referacie przedstawiono wyniki analizy wartości emisji toksycznych składników spalin pojazdów samochodowych uzyskane na podstawie analizy dużej liczby tych pojazdów, różnych roczników, eksploatowanych na terenie kraju w latach 2001-2005. Oszacowano globalną emisję tych składników spalin z uwzględnieniem wpływu zmian jakościowych pojazdów w ostatnich latach.
EN
In the paper one introduced results of the value analysis of the issue of toxic components of combustion gases of car vehicles obtained on the ground analyses of the any number of of these vehicles, different annual sets, exploited on the ground of the country in years 2001-2005. One estimated the total issue of these components of combustion gases with the regard of the influence of changes of qualitative vehicles in last years.
first rewind previous Strona / 172 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.