Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the years 2003-2004 greenhouse experiments were conducted in which an assessment was made of the effect of three media: a peat/perlite mixture (5 : 4, v : v), and a peat-coir mixture (3 : 2) and peat substrate and coir substrate on further growth of young plants of Helichrysum petiolare ’Blue Green Leaved’, Helichrysum petiolare ssp. Microphylla ‘Silver’, and Lamium maculatum ’White Nancy’. The experiments were carried out in two stages. In the first, 80 cuttings 5 cm long of each taxon were prepared, of which 40 were placed in a mixture of peat and perlite and the rest in a coconut substrate treated with a rooting stimulant. After 4 weeks measurements were taken and the rooted plants transferred to pots 12 cm in diameter. The cuttings rooted in the peat/perlite mixture were potted in a peat substrate, while those rooted in the peat/coir mixture remained in the coir substrate. Under the root ball of each plant, the Polyon fertilizer (1.5 g·dm⁻³) was placed. Top dressing and pinching of shoot tips were not administered in further culture. After 4 and 8 weeks measurements were taken of the plant height as well as the number and length of lateral shoots. Irrespective of the medium employed, 100% of cuttings took roots. Young plants of Helichrysum petiolare ’Blue Green Leaved’, Helichrysum petiolare ssp. Microphylla ‘Silver’, and Lamium maculatum ’While Nancy’, whose cuttings had been rooted in peat/coir mixture and then grown in the coir substrate were taller and had more numerous and longer lateral shoots than those grown in the peat/perlite mixture (5 : 4).
PL
W latach 2003-2004 w szklarni przeprowadzono doświadczenia, w których oceniono wpływ trzech podłoży: mieszanki torfu z perlitem (5 : 4), (v : v) i torfu z włóknami kokosowymi (3 : 2) oraz substratu torfowego i substratu kokosowego na dalszy wzrost młodych roślin Helichrysum petiolare ‘Blue Green Leaved’, Helichrysum petiolare ssp. microphylla oraz Lamium maculatum ‘White Nancy’. Doświadczenia przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym z każdego taksonu przygotowano 80 sadzonek długości 5 cm, z czego 40 umieszczono w mieszance torfu z perlitem (5 : 4), a pozostałe w mieszance torfu z włóknami kokosowymi, wcześniej traktując je ukorzeniaczem. Po 4 tygodniach wykonano pomiary i posadzono ukorzenione sadzonki do doniczek średnicy 12 cm. Sadzonki ukorzeniane w mieszance torfu z perlitem (5 : 4) posadzono w substracie torfowym, a ukorzeniane w mieszance torfu z włóknami kokosowymi w substracie kokosowym. Pod bryłką korzeniową każdej sadzonki zastosowano nawóz Polyon (1,5 g·dm⁻³). W dalszej uprawie nie stosowano nawożenia pogłównego i uszczykiwania. Po 4 i 8 tygodniach uprawy wykonano pomiary dotyczące wysokości roślin, liczby i długości pądów bocznych. Niezależnie od użytego podłoża wszystkie sadzonki ukorzeniły sią w 100%. Młode rośliny Helichrysum petiolare 'Blue Green Leaved’, Helichrysum petiolare ssp. microphylla oraz Lamium maculatum 'White Nancy’, których sadzonki ukorzeniano w mieszance torfu wysokiego z włóknami kokosowymi oraz uprawę kontynuowano w substracie kokosowym były wyższe i miały większą liczbę oraz długość pędów bocznych niż gdy były uprawiane w mieszance torfu z perlitem (5 : 4).
EN
The landscape park in Niemieczkowo was established at the turn of 18th to the 19th century. At present there are 25 species of trees, 15 species of shrubs and 3 species of climbers.
PL
W latach 2003 i 2005 w szklarni przeprowadzono doświadczenia, w których oceniono wpływ kilku podłoży na wzrost młodych roślin dwóch odmian kocanek włochatych (Helichrysum petiolare HILLARD et B. L. BURETT) ‘Blue Green Leaved’ i 'Golden Leaved’. W 2003 roku zastosowano jako podłoża: torf wysoki wzbogacony Osmocote lub Polyonem oraz torf wysoki z włóknem kokosowym lub ziemią inspektową, do których dodano nawóz Polyon. W 2005 roku oceniano wpływ torfu wysokiego i mieszanki torfu wysokiego z włóknami kokosowymi, wzbogaconych nawozem Osmocote, na wzrost kocanek. Po trzech miesiącach określono wysokość i średnicę roślin oraz liczbę i długość pędów bocznych. W 2003 roku najlepsze wyniki uzyskano, gdy rośliny uprawiane były w mieszance torfu wysokiego i włókien kokosowych, w którym rośliny odmiany ‘Blue Green Leaved’ były wyższe od roślin rosnących w innych podłożach i tworzyły dłuższe pędy I i II rzędu. Pędów II rzędu było przy tym najwięcej. Odmiana 'Golden Leaved’ reagowała podobnie na rodzaj zastosowanego podłoża. Rośliny uprawiane w mieszance torfu wysokiego i włókien kokosowych z Polyonem rozrastały się najsilniej - były najszersze i tworzyły najdłuższe pędy I rzędu. Najsłabiej odmiana ta rosła w mieszance torfu wysokiego i ziemi inspektowej z dodatkiem Polyonu. W 2005 roku młode rośliny odmiany ‘Blue Green Leaved’ uprawiane w mieszance torfu wysokiego z włóknami kokosowymi były wyższe i szersze od roślin uprawianych w samym torfie wysokim i tworzyły dłuższe pędy I i II rzędu. Rośliny odmiany ‘Golden Leaved' uprawiane w tych podłożach nie różniły się istotnie między sobą.
EN
In the years 2003 and 2005 experiments were carried out in a greenhouse, evaluating the effect of several substrates on the growth of young plants of two licorice plant cultivars (Helichrysum petiolare HILLARD et B. L. BURETT), ‘Blue Green Leaved’ and ‘Golden Leaved’. In 2003 a total of 20 rooted cuttings of both cultivars of licorice plant were planted in pots of 12 cm in diameter filled with peat enriched with Osmocote or Polyon and peat + coco coir and compost soil included Polyon. After three months the height and diameter of plants were measured along with the number and length of lateral shoots. The effect of peat substrate and peat + coco coir substrate, supplemented with fertilizer Osmocote, on the growth of Helichrysum petiolare was assessed in 2005. In 2003 the best results were obtained when plants were grown in peat + coco coir. Plants of cultivar ‘Blue Green Leaved’ were higher than plants grown in other growing media and formed longer primary and secondary shoots. The number of secondary shoots was the highest. Cultivar ‘Golden Leaved’ reacted similarly to the type of the applied medium. Plants grown in peat and coco coir medium with Polyon were most exuberant, they were the widest and formed the longest primary shoots. This cultivar grew worst in peat substrate supplemented with compost soil and Polyon. In 2005 young plants of 'Blue Green Leaved’ cultivar grown in peat + coco coir substrate were higher and wider than plants grown in the peat substrate alone and formed longer primary and secondary shoots. Plants of ‘Golden Leaved’ cultivar grown in the same substrates did not differ significantly.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.