Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dylatacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Maty kompensacyjne. Cz. 1, Wymagania stawiane podłożom
100%
PL
W pierwszej części artykułu wymieniono wymagania stawiane podłożu, na którym mają być przyklejone okładziny ceramiczne.
EN
The first part of the article lists requirements for base layers, to which ceramic coverings are to be applied.
2
Content available remote Właściwości i zastosowanie jastrychów anhydrytowych
100%
PL
Obecnie daje się zauważyć w budownictwie coraz większe zainteresowanie materiałami naturalnymi, zwiększa się także ich zastosowanie. Wpływ mają na to trendy ekologiczne, a także właściwości i parametry gotowych wyrobów.
PL
W artykule w dużym skrócie opisane zostały etap przygotowania odcinka autostrady A1 do realizacji, problemy związane z samą realizacją, a także etap utrzymania. Funkcjonowanie obiektu WA-470 – estakady w ciągu autostrady A1 w Knurowie – oraz problemy związane z jego oddziaływaniem na otoczenie (w zakresie hałasu od dylatacji) są głównymi przedmiotami analizy.
4
Content available remote Wpływ systemu odwodnienia na trwałość mostu
100%
5
Content available remote Projektowanie ocieplenia w obrębie dylatacji budynków
100%
PL
W artykule przedstawiono analizę rozwiązań projektowych na przykładzie wybranych szczelin dylatacyjnych, w aspekcie poprawnego projektowania detalu projektowego.
EN
The paper presents an analysis of design solutions concerning correct design of details, using the example of selected expansion joints.
6
Content available remote Taśmy elastyczne wklejane służące do przeciowwodnych uszczelnień dylatacji
100%
PL
Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych [dylatacji] i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali itp. z użyciem taśm elastycznych wklejanych są powszechne w budownictwie ogólnym i hydrotechnicznym. Skutecznie spełniają one swoje zadania pod warunkiem przestrzegania zaleceń systemodawców.
PL
Budowa drogi to proces złożony, wymagający skoordynowania wielu zadań. Wykonawcy zwykle większą wagę przywiązują do działań głównych, często zapominając, że wcale nie mniejszy wpływ na ogólną trwałość obiektu mają mało zauważalne w całościowym kosztorysie pozycje, do których należą uszczelnienia spoin technologicznych czy dylatacje.
EN
Road construction is a long and complex process which requires coordination of many tasks. Contractors usually focus on the main actions, often forgetting that when it comens to the construction's durability equally important are other, usually hardly noticeable in the overall cost estimate items, such as joint seal technology or expansion joints.
PL
Poprawne rozmieszczenie łożysk mostowych wymaga dokładnej analizy kinematycznej indywidualnego przypadku na podstawie wiedzy inżynierskiej i nie może być skrępowane nakazami prawnymi.
9
Content available remote Dylatacje w okładzinach ceramicznych
100%
PL
O zaletach ładnie wykonanej i estetycznie wyglądającej okładziny ceramicznej nie trzeba nikogo przekonywać. Nikt z nas nie chce się borykać np. z odpadającymi płytkami, pęknięciami czy wyruszeniami spoin. Dobrze wykonana okłądzina cieszy oko, zapewnia komfort użytkowania i jest bardzo trwała. A zastosowania okładzin ceramicznych są bardzo różne. Począwszy od wyłożeń niecek basenowych i plaż, poprzez elewacje, tarasy, balkony, pomieszczenia wilgotne i mokre, a skończywszy na zwykłych posadzkach w budynkach mieszkalnych czy też użyteczności publicznej.
PL
Omówiono warunki projektowania dylatacji żelbetowych ścian zbiorników zawarte w obowiązujących normach i literaturze technicznej. Wykazano, że niezbędne jest projektowanie żelbetowych ścian oporowych z uwzględnieniem obciążenia temperaturą zgodnie z przepisami normy PN-86/B-02015. Przedstawiono analizę przyczyn awarii zbiornika na pulpę w elektrociepłowni.
EN
The design conditions of the reinforced concrete retaining wall expansion joint, which are included in the obligated standards and technical references have been presented in the paper. The example of disaster should be proved that obligated rules of the temperature influence on the distance between expansion joints in the reinforced concrete retaining wall are incoherent.
11
Content available remote Dylatacje konstrukcji podłóg betonowych
88%
PL
Omówiono stan techniczny urządzeń dylatacyjnych przed wymianą. Przedstawiono szczegółowo zasady doboru urządzeń nowych, podano ich charakterystykę techniczną oraz technologię wykonania. Zwrócono uwagę na rolę omawianych urządzeń w obiektach mostowych.
EN
The technical condition of expension has been evaluated before exchange. The new type of installation has been presented in detailed with technical characteristics and carrying out technology have been run trough.
14
Content available remote Zabezpieczenia dylatacji konstrukcyjnych
88%
Mosty
|
2011
|
tom nr 3
46--47
PL
Problemy z dotychczas produkowanymi urządzeniami dylatacyjnymi skłoniły autora do opracowania nowatorskich rozwiązań. Ze względu na zmiany geometryczne w obrębie szczeliny dylatacyjnej każdego mostu należało dostosować się do każdej sytuacji indywidualnie. Wynalezienie trzech różnych zasad działania tych urządzeń pozwoliło na zbudowanie trzech różnych dylatacji, przeznaczonych dla mostów budowanych w różnych strefach klimatycznych.
PL
Hałas drogowy generowany na mostach jest propagowany na dużo większe odległości niż ma to miejsce w przypadku hałasu na odcinkach autostrad. W związku z tym również tutaj stawia się ekrany akustyczne, które jednak nie tylko chronią przed hałasem, ale również pełnią funkcję ochrony pojazdów przed silnym wiatrem, a także ptakami.
EN
Transparent noise barriers on motorway bridges are one part of noise protection. The other one is the proper selection of expansion joints for bridge structures, which can also reduce noise propagation. Transparent panels in noise barriers, like Plexiglas SoundStop and mineral glass, have got many specific technical parameters, very important for their durability. Noise protection near motorway bridges is a multi-topic subject.
|
2021
|
tom nr 2
39--47
PL
Zabezpieczenie dylatacyjne - właśnie w tym miejscu uzewnętrznia się odwieczny problem drogownictwa: kto powinien zarządzać zabezpieczeniem dylatacyjnym obiektu mostowego i kto je ma właściwie utrzymywać - drogowcy czy mostowcy?
19
Content available remote Zagrożenie awarią żelbetowego zbiornika prostopadłościennego
75%
20
Content available remote Przyczyny uginania posadzki przemysłowej na dylatacjach
75%
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.