Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ostoje przyrody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Lasy jaworowe, reprezentujące związek Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani, należą do najrzadszych zbiorowisk leśnych w Polsce (Bodziarczyk 2002, 2004; Bodziarczyk, Świerkosz 2004; Matuszkiewicz i in. 2012). Są chronione dzięki programowi Natura 2000 jako dwa typy siedliska przyrodniczego: 9140 – górskie jaworzyny ziołoroślowe oraz 9180* – jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (o znaczeniu priorytetowym). Najczęściej są one związane ze stromymi stokami oraz inicjalnym podłożem skalnym, występują głównie na obszarach górskich i wyżynnych. Jednym ze stanowisk, gdzie stwierdzono występowanie lasów jaworowych jest, położony w Grupie Wielkiej Raczy (Beskid Żywiecki), rezerwat przyrody „Oszast”, o powierzchni 46,27 ha. W jego obrębie wykazano występowanie dwóch zespołów lasów jaworowych: jaworzyny ziołoroślowej Aceri-Fagetum oraz jaworzyny karpackiej Sorbo aucupariae-Aceretum, których fi tocenozy należą do najlepiej zachowanych w polskich Karpatach
EN
Sycamore maple forests are among the rarest plant communities in Poland. Th ey are protected as two European Union Habitats: “9140 – Medio-European subalpine beech woods with Acer and Rumex arifolius” and “9180* – Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines”. Well-preserved patches of plant communities representing these habitats are protected in the “Oszast” Nature Reserve covering 46.27 hectares in the Żywiec Beskids (Western Carpathians). Aceri-Fagetum is the main plant community in the reserve, while patches of Sorbo aucupariae-Aceretum are located on most steep slopes (Fig. 2). Sycamore maple forests in the “Oszast” reserve are among the best preserved in the Polish Carpathians
PL
W północno-zachodniej części Pojezierza Kaszubskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji trójmiejskiej, odnaleziono torfowisko przejściowe z kompleksem torfianek, będące cenną ostoją owadów wodnych. Obiekt okazał się nieznanym wcześniej stanowiskiem pięciu gatunków parasolowych dla torfowisk sfagnowych, czterech gatunków ściśle chronionych i dwóch gatunków z listy Natura 2000. Na szczególną uwagę zasługuje wykazanie dwóch chrząszczy wybitnie rzadkich i zagrożonych w skali kraju, z Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych: pływaka lapońskiego Dytiscus lapponicus i jeziornicy rdestnicowej Macroplea appendiculata. Wyniki wstępnej inwentaryzacji torfowiska w Martenkach dają podstawę do objęcia go ochroną prawną
EN
The peat bog in Martenki (the East-Pomeranian Lake District, northern Poland, 54°25′N, 18°20′E) is located at the bottom of the glacial drainage channel. It covers 2.29 ha. Transition mires and quaking bogs with Sphagnum spp., Vaccinium oxycoccus, Drosera rotundifolia, Typha latifolia and Menyanthes trifoliata are dominant vegetation (Fig. 1). About half of the bog is covered with post-excavation peat pits filled with dystrophic waters, overgrown by Potamogeton natans (Fig. 2). The site is a refugium for an interesting assemblage of aquatic insects, rich in tyrphobionts and tyrphophiles, thus requires legal protection. During preliminary hydrobiological studies, 24 species we recorded, belonging to Odonata (7), Heteroptera (5), Coleoptera (10), Trichoptera (1) and Lepidoptera (1). The following are conspicuous elements of this entomofauna: 4 species strictly protected in Poland (*), 2 species from Annex I of the EU Habitats Directive (hd), 2 species from the Polish Red Data List (prdl) and 5 umbrella species for Sphagnum peat bogs (u). These are dragonflies – Aeshna subarctica (*, u) and Leucorrhinia pectoralis (*, hd, u), true bug – Notonecta luteau, beetles: Graphoderus bilineatus (*, hd, u), Dytiscus lapponicus (*, prdl, u) and Macroplea appendiculata (prdl). Tyrphophilous D. lapponicus is considered vulnerable (VU) in Poland, where it occurs exclusively in northern regions. Only 10 sites were found in the last 70 years. The Martenki bog is the third site of D. lapponicus in the Kashubian Lake District. M. appendiculata is a critically endangered (CR) species in Poland (Pawłowski et al. 2002). It had not been collected in 70 years. Only recently it has been recorded at 5 distant sites in the Wzniesienia Zielonogórskie Hills, Pomeranian Lake District, Małopolska, Western Polesie and Lubelska Upland. In Martenki, M. appendiculata occurs in postexcavation peat pits, which are unusual habitat for this limnophilous taxon
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.