Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1463

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 74 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Holandia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 74 next fast forward last
EN
The article is dedicated to the system of water resources management in the Kingdom of the Netherlands, where water management board have existed since the mid-13th century, c.a. 60% of the country is located below the sea level and almost half of the society is employed in institutions related to the water management.
EN
The Author discusses the meaning of water management in the economic system of Holland with special regard to the significans of the flood control. He draws attention to relations with foreign countries in that field and tells about the role Holland wants to play in the world water management.
11
Content available remote Holandia – lider we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym
80%
PL
Zagrożenie zapewnienia możliwości dalszego stabilnego rozwoju gospodarczego, wynikające ze zderzenia kluczowych megatrendów, takich jak wyczerpywanie się zasobów naturalnych, wzrastająca ilość wygenerowanych odpadów czy zmiany klimatyczne, zostało potraktowane przez Komisję Europejską bardzo realnie, czego dowodem jest szeroko dyskutowany w ostatnim czasie pakiet zmian na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Niektóre kraje z implementacją „gospodarki cyrkulacyjnej” radzą sobie lepiej niż pozostałe i wyznaczają kierunki transformacji. Jednym z takich państw jest Holandia, która wśród ekspertów zyskała miano europejskiego lidera w zakresie wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym.
XX
A problem to provide opportunities for further stable economic development, resulting from the collision of the key megatrends, such as the depletion of natural resources, the increasing amount of generated waste or climate change, has been treated by the European Commission very realistically, as demonstrated by the widely-discussed recent package of changes for the circular economy. Some countries are doing better than the others with the implementation of the circular economy and are setting the direction of transformation. One of these countries is the Netherlands, which among experts has been recognised as the European leader in the implementation of the circular economy.
EN
The socio - political, economic, and government changes, which have recently taken place in our country, have had a significant impact on the organization and administration of road traffic network management. A road construction forum is the most appropriate place where we can conduct the analysis of transport technology. A particularly interesting aspect is the process of transporting materials to the site. A detailed analysis of this process can determine how to build roads with the highest quality, aesthetic and performance at the lowest cost. The inspiration for this work was to show traffic management in road construction. This issue will be presented on the example of the Dutch construction which is characterized by a high level of technology in the modernization and reconstruction of roads, as well as producing high quality materials and design of various types of compound formulations.
Aura
|
1994
|
nr 09
22-23
EN
The price paid by western countries for their material well-being is exorbitant: extremely high amounts of chemicals applied in agriculture have resulted in a decreased immunity to diseases, especially to cancer. As a consequence, people want to go away from advanced technologies and immerse in wild nature, still occurring in Central Europe. That is why contacts with this region are sought, including those with Poland. In summer 1993, a pilot EAT (Ecological Agriculture and Tourism) project was established. Under this project people come to stay in farms where ecological methods of food production are applied. This project is implemented by Amsterdam — based ECEAT (European Centre for Ecological Agriculture and Tourism) foundation; an ECEAT branch has been established in Poland. Last year there were over 400 holiday makers in 90 farms cooperating with EAT. A contact adress for Poland is also provided.
PL
Cena, jaką płacą kraje zachodnie za materialny dobrobyt, jest bardzo duża. Maksymalna chemizacja rolnictwa spowodowała spadek odporności na choroby, zwłaszcza nowotworowe. Powoduje to odwrót od wysokich technologii i chęć kontaktu z dziką, "naturalną" naturą, zachowaną jeszcze w środkowej Europie. Stąd bierze się chęć kontaktów m. in. z Polską. W lecie 1993 r. powstał pilotażowy program EAT (Ecological Agriculture and Tourism), polegający na organizowaniu wypoczynku u rolników produkujących żywność metodami ekologicznymi. Projekt jest realizowany przez fundację ECEAT (European Centre for Ecological Agriculture and Tourism) z siedzibą w Amsterdamie; w Polsce jest oddział centrum. W zeszłym roku odpoczywało w naszym kraju ponad 400 osób, w tym — EAT współpracuje z 90 gospodarstwami. W tekście podany jest adres do kontaktów w Polsce.
PL
Właściwa gospodarka odpadami na obszarze gminy czy powiatu jest jednym z ważniejszych elementów ochrony środowiska. Powinna zapewniać odpowiedni poziom czystości, a stosowane technologie unieszkodliwiania odpadów nie mogą stwarzać zagrożenia dla środowiska. Podjęte działania muszą więc dążyć do tworzenia systemu zapewniającego kompleksowe zagospodarowanie odpadów.
PL
W Holandii od 1995 roku, 92% z 6 mln gospodarstw domowych uczestniczy w programie oddzielnego składowania bioodpadów.
first rewind previous Strona / 74 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.