Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Celem artykułu było przedstawienie przemian krajobrazu miasta poprzez pryzmat struktury, wizerunku i funkcji zieleni osiedli mieszkaniowych i rejonów zamieszkiwałych oraz deklarowanych przez mieszkańców potrzeb w stosunku do zieleni. W artykule przedstawiono studium 6 przypadków terenów zieleni nieurządzonej i nieużytków miejskich w Warszawie. Na potrzeby ukazania dynamiki przemian tych przestrzeni przeprowadzono analizę użytkowania terenu i preferencji mieszkańców (na podstawie obserwacji, swobodnych wywiadów i inwentaryzacji oznak terytorialności). Wyniki wskazują na wzrost znaczenia terenów zieleni nieurządzonej przy jednoczesnym zmniejszaniu się ich powierzchni. Tereny nieużytków miejskich i zieleń nieurządzona tworzą potencjał dla budowania przestrzeni społecznych. Powstają tam nieformalne parki i ogrody. Niestety z powodu presji inwestycyjnej często są likwidowane na rzecz nowej zabudowy. Prowadzi to do homogenizacji struktury przestrzeni zamieszkiwanej, co skutkuje spadkiem jakości zamieszkiwania.
EN
The aim of the paper was to explain of cityscape dynamics according to the structure, an image and a function of greenery, surveyed in residential areas of block-of-flats settlements and other residential spaces, and residents' needs declared to the greenery as well. In the paper 6 case studies of undeveloped greenery and urban wastelands was presented. To show the dynamics of change the spaces analysis of land uses and users' preferences were conducted on basis of observation, free-form interviews and territorial marks uwentory. The results show the increased importance of undeveloped green areas, while also decreasing their dimension. Urban undeveloped green areas and wastelands create a potential to social space building. Informal parks and gardens arę developed there. Unfortunately, despite of investments pressure the areas arę often removed in favour of a new buildings. This leads to homogenisation of the residential space structure, resulting in a decrease the quality of living.
8
100%
EN
Human is a part of the environment so he, together with the rest of natural factors, participates in shaping of landscapes' physiognomy. The nature creates landscapes of a specific structure. Human creates cultural landscapes by imitating those structures through exploiting natural resources. “Places” are build up on this kind of structure, and meanings of those places create a specific genius loci. Place and spirit of the place have their boundaries often conditioned more by the rules of culture than by the rules of nature. Home garden and settlement both play main roles in this phenomenological structure The author focuses on a problem of borders in cultural landscape that express themselves in landscapes as well as in garden composition. This article attempt is to describe the structure of everyday landscape that results from the way it's used in. There are private, common and public spaces in the everyday landscape, but there is also an important phenomenon of the borders between them.
PL
Konieczność uwzględnienia partycypacji społeczności lokalnych w przedsięwzięciach związanych z gospodarowaniem przestrzenią publiczną i jej kształtowaniem jest we współczesnych czasach oczywista.
EN
New challenges Nowadays, social participation in local initiatives dedicated to public space creation is a standard. According to the rules of the creation of public spaces, participation in a design process contributes to the development of a place identity. It also counteracts sociopathic behavior and social exclusion.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.