Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 216

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  studia podyplomowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Studia podyplomowe to odmienna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Ich popularność w Polsce ciągle wzrasta. W prezentowanym artykule przyjęto tezę, iż stanowią one ukoronowanie współczesnej edukacji dorosłych. Sformułowano również postulat, iż studia te należy nadal intensywnie rozwijać – jeżeli nie we wszystkich zawodach i specjalnościach wykreowanych w gospodarce i życiu społecznym kraju, to przynajmniej w kluczowych dla gospodarki i życia społecznego kraju branżach i resortach.
EN
Postgraduate studies are a form of education which is different from tertiary and doctoral studies, and which is designed for the candidates who graduated from college, at the very least. The popularity of this form of studies has been constantly growing in Poland. In the presented article, a thesis was formed that these studies are a crowning point of contemporary adult’s education. A postulate was formulated as well that these studies need constant development – if not in every profession and specialities that a given country has created in its economics and social life, then at least in the fields and branches that are fundamental to the country’s economics and social life.
5
100%
PL
O przewadze metod edukacji zdalnej nie trzeba już dzisiaj nikogo przekonywać. Pomimo oczywistych i niekiedy istotnych wad tego systemu, wiele ośrodków kształcenia decyduje się na realizację takiej właśnie formy działalności edukacyjnej. W niniejszym artykule autorzy przedstawiają propozycję realizacji edukacji elektronicznej wykorzystywaną w procesie kształcenia podyplomowego specjalistów telekomunikacji na przykładzie studiów prowadzonych przez Instytut Łączności w Warszawie.
PL
W artykule omówiono wybrane problemy dotyczące koncepcji realizacji kształcenia zdalnego studentów podyplomowych studiów na kierunku informatyki Akademii Podlaskiej. Autorzy przedstawili zamierzenia organizacyjno-techniczne mające na celu stworzenie ośrodka zdalnej edukacji, wykorzystującego internetowy portal edukacyjny jako interaktywne narzędzie w kształceniu na odległość. Określono podstawową funkcjonalność portalu zgodnego z oczekiwaniami przyszłych użytkowników (studentów, wykładowców, administracji Instytutu), główne uwarunkowania realizacyjne ośrodka oraz kolejne kroki niezbędne do osiągnięcia założonych celów.
7
100%
PL
Na studia podyplomowe może kandydować każdy, kto ukończył już jakiekolwiek studia wyższe czy to pierwszego, czy drugiego stopnia. Nie ma przy tym ograniczenia, że ukończone studia muszą być związane tematycznie ze studiami podyplomowymi. To ważny aspekt, gdyż umożliwia wielu uczestnikom doskonalenie i pozyskanie nowych umiejętności oraz uzupełnienie wiedzy w sytuacji, gdy rzeczywiście wykonywany zawód istotnie odbiega od ukończonych studiów.
PL
Zwiększenie aktywności największych polskich uczelni w zakresie kształcenia ustawicznego to jeden z podstawowych warunków zwiększenia popularności i rozwoju geoinformatyki w Polsce. Na przykładzie studium podyplomowego GIS wskazano na potrzebę i możliwości budowy modelu organizacyjnego kształcenia ustawicznego, dostosowanego do potrzeb i wyzwań rynku. Przedstawiono doświadczenia z organizacji Studium Systemy Informacji Geograficznej, uznanego jako wzorcowe na Politechnice Wrocławskiej.
EN
Increased activity of the major polish higher education institutions in the domain of vocational education is one of the basic conditions for raising popularity and improvement of geoin format ion in Poland. On the example of a Postgraduate GIS study the need and potential of developing organisational model for vocational education, adapted to market requirements and challenges has been presented. The experiences from organising the Geographical Information Systems Study, recognised to be a model at the Wroclaw University of Technology has been presented.
DE
Die Idee der internationalen (Weiterbildungs-)Studiengängen wurde presentiert. Man hat das postgraduate M.B.A. - Weiterbildungsstudium Internationale Betriebswirtschaft, das Euro - M.B.A. Studium und das Studium International Business (IB) dargestellt
EN
The idea of the international (supplementary) studies was presented. The article presents the postgraduate M.B.A. - supplementary) studies International Management, the Euro - M.B.A. studies and International Business (IB) studies.
PL
Szybko zmieniająca się sytuacja na rynku pracy wymusza na osobach zajmujących się zawodowo rachunkowością nieustanne doskonalenie swoich umiejętności oraz zdobywanie nowych. Aktywność poznawcza wyrażająca się w postawie lifelong learning jest w tej dziedzinie szczególnie istotna. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego oraz wybranych możliwości zdobywania i doskonalenia zawodowego poza studiami wyższymi. Dla realizacji tak określonego celu zastosowano metodę przeglądu polskiej i międzynarodowej literatury tematu. Przeprowadzono analizę wybranych form doskonalenia zawodowego pod kątem możliwości zdobycia potrzebnej wiedzy oraz faktu jej udokumentowania w sposób uznany na rynku pracy. Analiza prowadzi autorów do wniosku, iż potrzeba ustawicznego doskonalenia zawodowego jest coraz bardziej rozumiana w tym środowisku. Świadczy o tym rosnąca liczba osób kształcących się na studiach podyplomowych czy w SKwP na kursach certyfikowanych.
PL
GS1 Polska została partnerem merytorycznym studiów podyplomowych e-commerce, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP). Celem powołania nowej specjalizacji jest pomoc przedsiębiorstwom w wykształceniu kadr dynamicznie rozwijającej się branży e-commerce. Polski e-commerce jest wart ponad 40 mld zł. Prognozowane dwucyfrowe tempo rozwoju niezmiennie się utrzymuje. W 2017 roku 54% polskich internautów kupowało online (w porównaniu z 50% w roku 2016)1. To około 15 mln osób. Wraz z e-handlem rozwijają się usługi wspierające takie, jak marketing czy logistyka. Na rynku pracy wciąż pojawiają się nowe oferty dla specjalistów z zakresu e-commerce.
EN
The functioning of companies in market economy conditions requires managers with excellent knowledge of many specific problems. Thus the great interest in courses on marketing, finance and other- specific for market economy- disciplines (like informatics, banking. insurance, quality, etc.) only confirms this tendency. Another problem is high school graduates' self- improvement. Having graduated years ago, they need to improve then qualifications nowadays. This article presents what the Institute of Organization of Production Systems at Warsaw University of Technology has to offer to high schools' graduates who want to improve their qualifications in post- graduate causes.
PL
Za jakość studiów podyplomowych jest w większym stopniu odpowiedzialny system a w mniejszym osobowość i kompetencje poszczególnych szkoleniowców.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.