Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Pogorze Rzeszowskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Kosaciec syberyjski Iris sibirica L. jest gatunkiem charakterystycznym dla łąk ze związku Molinion caeruleae, w Polsce narażonym na wyginięcie ze względu na zmiany sposobu użytkowania łąk. Nowe stanowisko odnotowano na przełomie maja i czerwca 2008 roku, w pobliżu Łańcuta, na terenie Podgórza Rzeszowskiego. Stosunkowo małej populacji towarzyszą takie gatunki, jak: krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis, firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi, przytulia północna Galium boreale, krwawnica pospolita Lythrum salicaria. Skład florystyczny oraz usytuowanie w zwartym kompleksie łąkowym przemawiają za naturalnym pochodzeniem stanowiska.
EN
The Siberian iris Iris sibirica L. is a species characteristic of the Molinion alliance wet meadow. In Poland it is considered a vulnerable species. The cause of this lies in the change of the meadow management. A new station was found at the turn of May and June 2008 near Łańcut at the Podgórze Rzeszowskie piedmont. The population is relatively small (3 large – with 60 specimens – and 5 small clumps). The iris grows in the vicinity of such species as: Sanguisorba officinalis, Lychnis flos-cuculi, Galium boreale, Lythrum salicaria. The floristic composition and the location within a dense meadow complex indicate that the station is of a natural origin
6
84%
PL
Autorzy prezentują rezultaty badań nad zawartością kadmu i ołowiu ogólnego w niektórych rodzajach gleb południowo-wschodniej Polski. Badania dotyczyły gleb naturalnych uprawnych i gleb strefy oddziaływania emisji przemysłowych. Zawartość kadmu i ołowiu w glebach uprawnych wytworzonych z lessów i utworów lessowatych, utworów aluwialnych, utworów deluwialnych i wytworzonych z fliszu karpackiego mieściła się w naturalnym zakresie określonym dla gleb polskich (0.2-1,0 mg Cd/kg gleby i 10-40 mg Pb/kg gleby. W poziomach próchnicznych naturalnych gleb (las) wytworzonych z lessów jest wyższa akumulacja kadmu i ołowiu. W niektórych glebach strefy przemysłowej zawartość ołowiu była nieco wyższa od naturalnej koncentracji oszacowanej dla gleb polskich. W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono obszarów zanieczyszczonych gleb kadmem i ołowiem.
EN
The authors have presented the study of the cadmium and lead content in some varieties of soil in south-east of Poland. The study concerned natural soils, arable soils and soils on the area affected by industry emisions. The cadmium and lead content in arable soils formed out of loess and loessoid, alluvials, delluvials and formed out of flysh was in natural estimation in Polish soils (range of cadmium from 0.2 to 1.0 mg Cd/kg and lead 10 to 40 mg Pb/kg). The humus horizons of natural soil forest formed out of loess had the higher acumulation of cadmium and lead. In some soils in industrial areas the content of cadmium and lead was slightly higher than natural concentration estimated in Polish soils. The conducted experiments did not ascertain the existance of soils contaminated by cadmium and lead.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.