Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pozwolenia na emisje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The Emissions Trading System (ETS) has been functioning in the European Union since 2005. It is aimed at reducing the greenhouse gas emissions produced within the EU in a cost-effective and economically efficient manner. The essence of this mechanism is to limit the Skuteczność systemu handlu emisjami Unii Europejskiej… 47 total number of air pollutants produced by Member States by issuing allowances which can be freely traded by the system participants. The question that motivates this paper is whether the EU ETS was efficient enough in reducing the greenhouse gas emissions during the period of 2005–2012 and what are the prospects for the future. The first part of the article introduce the basic principles of the EU Emissions Trading System. Then the statistical data analysis provides an overview of how the EU ETS performed as a market mechanism during the 2005–2012 period and what were the changes in greenhouse gas emissions in the same time. It gives the reader a picture of how effective the system was and what to expect in the following years.
PL
System Handlu Emisjami (ETS) funkcjonuje w Unii Europejskiej od 2005 roku. Jego celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych na obszarze UE w efektywny pod względem kosztów i skuteczny gospodarczo sposób. Główną zasadą tego mechanizmu jest ograniczenie ilości wytwarzanych przez Państwa Członkowskie zanieczyszczeń powietrza poprzez wydawanie pozwoleń, którymi uczestnicy systemu mogą swobodnie handlować. Kluczowe pytanie jakie zostało postawione w artykule to czy system EU ETS był wystarczająco skuteczny w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w okresie 2005-2012 i jakie są perspektywy na przyszłość. W pierwszej części artykułu przedstawione zostały podstawowe zasady Systemu Handlu Emisjami Unii Europejskiej. Następnie analiza danych statystycznych pozwala zaobserwować jak EU ETS działał jako mechanizm rynkowy w okresie 2005-2012 i jakie były zmiany w emisjach gazów cieplarnianych w tym samym czasie. Daje to czytelnikowi obraz tego jak efektywny był to system i czego można się spodziewać w kolejnych latach.
PL
W 2017 roku rząd chiński ogłosił plan uruchomienia w 2020 roku systemu handlu emisjami dwutlenku węgla. Będzie to system większy od europejskiego, który obejmuje około 2 mld ton rocznie. Jednak w przeciwieństwie do europejskiego, ma obowiązywać tylko elektroenergetykę. Co ważniejsze, system chiński ma wprowadzać nie tyle absolutny pułap emisji, co raczej pułap emisji w przeliczeniu na produkcję elektryczności. Jest to ważny element jego konstrukcji. Powyższa cecha chińskiego systemu z pewnością przyczyni się do jego politycznej akceptowalności (w przeciwnym razie energetycy protestowaliby przeciwko barierze ekspansji produkcji), ale nie musi się przekładać na ograniczenie całkowitej emisji.
EN
In 2017, the Chinese government announced it would launch a trading system of carbon dioxide emissions in 2020. This system will dwarf the European one which covers some 2 billion tons per annum. Contrary to the European one, the Chinese system will cover electric energy only. What is more important, this will not be a cap-and-trade system; it will be based on emission per unit of output. This key feature of the Chinese system is a prerequisite for its political feasibility; otherwise electricity producers would object its implementation. At the same time, however, it will not guarantee the achievement of any emission reduction target.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.