Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1279

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system HACCP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
PL
W pracy zbadano wpływ akcesji oraz implementacji unijnych regulacji prawnych na podjęcie decyzji o wdrażaniu systemu HACCP przez średnie i małe przedsiębiorstwa sektora spożywczego. Przebadano zakłady różnych branż oraz różnej lokalizacji. Dokonano analizy problemów towarzyszących implementacji, jak również korzyści po implementacji systemu. Największym problemem jest niezrozumienie idei systemu HACCP, bariera ilość / jakość panująca wśród pracowników, problem z wyznaczeniem krytycznych punktów kontroli oraz brak zasad GMP/GHP. Największą korzyścią jest poprawa jakości produkowanych wyrobów. Pod kątem stopnia wdrożenia systemu HACCP sytuacja jest niezadowalająca. Tylko 6% małych zakładów oraz 32% średnich zakładów gwarantuje bezpieczeństwo produkcji żywności w oparciu o metodę HACCP.
EN
Effect of accession to UE and application of the UE legislation for decision making about implementation HACCP in the middle and small Polish food plants was evaluated. Plants were evaluated several branches and of different size. Problems with implementation of the HACCP system and advantages obtained after the system implementation was analyzed. The most important of all problems are understanding the idea of the HACCP system, quality/ /quantity barrier among workers, problems with identification of the CCP's and lack of GMP/GHP. The most important of advantages obtained after HACCP implementation is increase of quality of food. Before the 1st of may 2004 the situation was disappointing. Only 6% of small and 32% of medium size enterprises guaranteeing food safety with the HACCP system.
PL
W tradycyjnym rozumieniu dokumentacja utożsamiana jest z biurokracją. Kojarzy się ze stosem papierów, bałaganem, sukcesywnie pojawiającymi się trudnościami w znalezieniu właściwych danych. Ciężko znaleźć firmę, której pracownicy nie narzekaliby na wewnętrzny proces przepływu informacji.
3
Content available remote System HACCP szansą dla polskich producentów i dystrybutorów żywności
63%
PL
W artykule zaprezentowano istotę systemu HACCP. System ten jest najefektywniejszym narzędziem, który kształtuje wysoki standard higieniczny warunków produkcji i dystrybucji żywności. Od 1996 roku obowiązuje on w państwach Unii, od 2004 będzie obligatoryjnie wprowadzany w Polsce.
EN
In the paper the authors have presented idea HACCP system. This system is most effective tool, which created high hygienic standard of conditions of food production and distribution. From 1996 this system is obligatory in UE countries, from 2004 it will be obligatory implemented in Poland.
PL
Zdecydowana większość producentów żywności postrzega pisemne procedury i instrukcje jako zbędny element biurokratyczny systemu HACCP, W rzeczywistości te części składowe dokumentacji HACCP są niezbędne do uporządkowania i zwiększenia spójności procesów realizowanych w firmie. Bezpośrednim tego następstwem jest zwiększenie powtarzalności wszystkich działań i procesów. Ponadto, stosowanie pisemnych procedur i instrukcji pomaga pracownikom zrozumieć ich rolę w systemie HACCP, a także zwiększa poczucie celu i znaczenia ich pracy.
PL
Wprowadzenie obowiązku stosowania systemu HACPP w produkcji żywności zapewnia przestrzeganie odpowiednich procedur postępowania dotyczących higieny, a także przy zakupie i dystrybucji produktów żywnościowych. Podstawowym celem wprowadzenia tego systemu jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta poprzez zidentyfikowanie i ocenę zagrożeń fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych. W ten sposób przedsiębiorstwo buduje zaufanie klientów. Prawidłowo funkcjonujący system HACCP umożliwia poprawę wyników jakościowych, koordynację i produktywność w firmie.
EN
Obligatory introduction of HACPP (Hazard Analysis and Critical Control Points) system into food production ensures obeying hygiene procedures during the food production process as well as at the purchase and the food products distribution. The main goal for introducing this system is a guarantee of the customers' health safety through identifying and the assessment of physical, chemical and micro chemical danger. It enables the company to build the consumers' trust. Correctly applied and functioning HACCP system builds up the quality results, co-ordination and efficiency within the company.
PL
Z ostatnich doświadczeń Bureau Veritas wynika, że w wielu przedsiębiorstwach wdrażających system HACCP pojawiają się podobne wątpliwości, które przedstawiamy poniżej w formie najczęściej zadawanych pytań. Oczywiście lista nie jest zamknięta i - jak już podkreślono - są to pytania zadawane najczęściej. Jak prowadzić analizę ryzyka? który z prostych modeli jednocześnie spełni wymagania audytorów oraz inspektorów? Czy identyfikacja CCP/CP musi być prowadzona przy użyciu tzw. Drzewa decyzyjnego? Na czym polega walidacja CCP/CP? Jak prowadzić weryfikację systemu HACCP? Jak opracować, wdrożyć i testować system identyfikowalności niezbędny w celu wycofania produktów z rynku? Czy system HACCP można certyfikować? Jeśli tak, to którą Normę wybrać jako podstawę certyfikacji?
PL
Opracowanie systemu HACCP jest przedsięwzięciem bardzo praco- i czasochłonnym, przebiega wieloetapowo, wymaga zaangażowania wszystkich pracowników i skoordynowania wielu działań, Podstawowe zasady tego systemu oraz sposób postępowania przy jego tworzeniu wydają się pozornie proste, jednak podczas realizacji konkretnych zadań okazuje się, że przełożenie teorii na praktykę stwarza wiele problemów. Szkolenia są jednym z najważniejszych elementów systemu zapewnienia jakości na wszystkich etapach jego "życia", tj. w trakcie opracowywania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemu. Jest to również wymóg formalny systemu HACCP. Szkolenia są jedną z form przekazywania wytycznych do zastosowania przez producentów w ich zakładach.
PL
System HACCP obowiązuje już wszystkich producentów żywności, dystrybutorów i firmy transportowo-logistyczne (nowelizacja Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 30.10.2003 r.). Co więcej, Zjednoczona Europa wprowadza nowe systemy związane z bezpieczeństwem żywności. Czy warto więc poprzestać tylko na systemie HACCP?
PL
Znowelizowana 30.10.2003 r. Ustawa "O warunkach zdrowotnych żywności i żywienia" wprowadza od 1 maja 2004 r. obowiązek wdrażania systemu HACCP we wszystkich zakładach produkujących i/lub wprowadzających żywność do obrotu.
PL
Ostatnia nowelizacja ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia została uchwalona przez Sejm 30 października 2003 r. Kolejny raz najważniejszy akt prawny dotyczący warunków produkcji i obrotu żywnością został dostosowany do prawa europejskiego. Ustawa weszła w życie w 14 dni po ogłoszeniu, z wyjątkiem kilku artykułów obowiązujących od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej.
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.