Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  somatic cell
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Cloning of genetically-modified mammals to produce: 1) novel animal bioreactors expressing human genes in rens, urinary bladder and the male accessory sex glands, as well as 2) porcine organs suitable in pig-to-human xenotransplantology, could offer new advantages for biomedical purposes. So too does the generation and/or multiplication of genetically-engineered cloned animals in order to produce: 3) physiologically-relevant animal models of serious monogenic human diseases and 4) prion disease-resistant small as well as large animals (i.e., rodents, ruminants). The basic purpose of this paper is to overview current knowledge deciphering the possibilities of using transgenic specimens created by somatic cell nuclear transfer in medical pharmacology, veterinary medicine, agriculture, transplantational medicine and immunology.
EN
The aim of the study was to analyse the dependence between P35Q and K468R polymorphism in the butyrophilin gene (BTN1A1) and somatic in milk in cattle. The experiment was conducted on a population of 214 jersey cows. Genotypes of the animals were determined using PCR-RFLP. The following allele sequences were found: P35Q – 085 (A) and 0.15 (C); K468R – 0.66 (A) and 0.34 (G). The association analysis was performed for the whole investigated population and with the division into age groups (primiparous and multiparous cows), and taking into consideration the stage lactation (the first, the second and the third 100 days). In case of mutation K468R, milk homozygous AA animals was characterised by the higher somatic cell count. Differences with the highest significance (p≤0.01) were found between genotypes AA and AG in the group of multiparous cows, especially in the initial perid of lactation. In the population of primiparious cows the effect of polymorphism K468R was much lower. A significant difference (p≤0.05 was observed only between homozygotes AA and GG in the first stage of lactation. An analysis performed for polymorphism P35Q did not show significant association with somatic cell counts in milk of cows.
PL
Butyrofilina (BTN1A1), ze względu na funkcje jakie pełni podczas laktacji oraz podobieństwo do genów z rodziny immunoglobulin, może być uważana za jeden z genów kandydujących o potencjalnym wpływie na cechy mleczności oraz odporność zwierząt. Celem obecnej pracy była analiza zależności między dwoma mutacjami BTN1A1 prowadzącymi do zmian w kodowanym białku (P35Q i K468R) a zawartością komórek somatycznych (SCS) w mleku, będących wskaźnikiem zdrowotności wymienia u bydła. Doświadczenie przeprowadzono w populacji 214 krów rasy jersey. Genotypy zwierząt określono metodą PCR-RFLP. Uzyskane frekwencje alleli były następujące: P35Q – 0.85 (A) i 0.15 (C); K468R – 0.66 (A) i 0.34 (G). Analizę asocjacji przeprowadzono dla całej badanej populacji oraz z podziałem na grupy wiekowe (pierwiastki i wieloródki), z uwzględnieniem faz laktacji (pierwsze 100 dni, drugie i trzecie). Dla polimorfizmu P35Q nie wykazano istotnych asocjacji z liczbą komórek somatycznych w mleku krów (tab. 1). W przypadku mutacji K468R, mleko osobników homozygotycznych AA charakteryzowało się najwyższą zawartością SCS (tab. 2). Różnice o największej istotności (P£0.01) uzyskano między genotypami AA i AG w grupie wieloródek, szczególnie w początkowym okresie laktacji. W populacji pierwiastek efekt polimorfizmu K468R był znacznie mniejszy. Istotną różnicę (P£0.05) zaobserwowano między homozygotami AA i GG jedynie w pierwszej fazie laktacji. Istnieje możliwość, że wykryty efekt nie jest bezpośrednim skutkiem mutacji K468R, ale wynika ze sprzężenia z innymi loci kontrolującymi odporność zwierząt, takimi jak np. geny głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC).
EN
Thirty-seven cows affected with clinical mastitis (51 quarters) were injected iv with a single 0.02 mg/kg dose of Lydium-KLP. Fifteen cows were injected with both Lydium-KLP at the same dose given twice at a 24-hour interval and intramammary infusion of the agent (0.2 mg per quarter). It was found that the efficacy of the agent depended on the number of somatic cells in the mastitic milk and on their phagocytic activity at the beginning of the experiment.
EN
Somatic cell cloning technology in mammals promotes the multiplication of productively-valuable genetically engineered individuals, and consequently allows also for standardization of transgenic farm animal-derived products, which, in the context of market requirements, will have growing significance. Gene farming is one of the most promising areas in modern biotechnology. The use of live bioreactors for the expression of human genes in the lactating mammary gland of transgenic animals seems to be the most cost-effective method for the production/processing of valuable recombinant therapeutic proteins. Among the transgenic farm livestock species used so far, cattle, goats, sheep, pigs and rabbits are useful candidates for the expression of tens to hundreds of grams of genetically- engineered proteins or xenogeneic biopreparations in the milk. At the beginning of the new millennium, a revolution in the treatment of disease is taking shape due to the emergence of new therapies based on recombinant human proteins. The ever-growing demand for such pharmaceutical or nutriceutical proteins is an important driving force for the development of safe and large-scale production platforms. The aim of this paper is to present an overall survey of the state of the art in investigations which provide the current knowledge for deciphering the possibilities of practical application of the transgenic mammalian species generated by somatic cell cloning in biomedicine, the biopharmaceutical industry, human nutrition/dietetics and agriculture.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.