Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogrody pokazowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Festiwale Ogrodowe w Bolestraszycach
100%
PL
W poprzednim roku odbył się już VII Festiwal Ogrodowy w Bolestraszycach. Jest to wydarzenie skupiające rokrocznie polskich miłośników i twórców ogrodów, nauczycieli i młodych adeptów architektury krajobrazu, a nawet przedstawicieli szkół podstawowych. Festiwale organizowane są od 2011 przez Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach koło Przemyśla. Inicjatywę rozpoczęto dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal jest otoczony opieką merytoryczną Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, Związku Szkółkarzy Polskich i Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Ogrody pokazowe są nietypową odmianą ogrodów – służą przedstawieniu najnowszych trendów w sztuce aranżacji przestrzeni oraz prezentują i popularyzują nowe odmiany roślin. W ostatnich latach zyskały także szerszą funkcję edukacyjną, często odnosząc się do problemów ochrony środowiska czy różnorodnych kwestii społeczno-kulturowych.
PL
Niemieckie wystawy ogrodowe Bundesgartenschau (BUGA) oraz Internationale Gartenausstellung (IGA) są ważnym wydarzeniem nie tylko w kalendarzu osób interesujących się ogrodnictwem. Organizowane nie w jednym, stałym miejscu, ale jako wydarzenie odbywające się w różnych miastach stają się istotnym przykładem rewitalizacji obszarów zdegradowanych i ich wpływu na funkcjonowanie całej struktury miasta. Historia wystaw sięga lat 50. XX wieku – powojennej odbudowy kraju. Postanowiono wówczas połączyć prezentację najnowszych osiągnięć ogrodnictwa z działaniami na rzecz odnowy zniszczonych terenów. Głównym celem stało się podniesienie jakości życia mieszkańców przez wprowadzanie terenów zieleni oraz pobudzanie gospodarki. Po zakończeniu ekspozycji zagospodarowane obszary są udostępniane mieszkańcom w formie parków publicznych. Tworzą one zielone oazy, które od ponad 60 lat są miejscem wypoczynku i kontaktu z przyrodą, tak potrzebnego w zurbanizowanym środowisku.
EN
German horticultural shows Bundesgartenschau (BUGA) and Internationale Gartenausstellung (IGA) are a landmark not only in the calendar of people interested in gardening. Organised not in one, permanent venue, but as the event held in different cities, shows become a significant example of the urban regenaration and its influence on the whole structure of the city. The history of exhibitions dates back to 1950s and post-war reconstruction of the country. It was decided then to combine the presentation of latest achievements of the horticulture with work towards regeneration of run-down areas. A main purpose was to raise the quality of life of residents by introducing green areas and boosting the economy. When an exhibition expires its area is being opened to public as city park. For over 60 years these areas created places of leisure and contact with nature, which is very important in the urbanised environment.
4
Content available KRAJOBRAZY W SZTUCE OGRODOWEJ
63%
PL
Celem artykułu jest przedstawienie synergii dzieła sztuki i dzieła z kategorii architektury krajobrazu – ogrodu pokazowego. Ogród i zapisane w nim wartości artystyczne i estetyczne stają się dziełem w krajobrazie. Zdarza się również, że ogród tworzony jest przez artystę w celu wyrażenia pewnej treści. Jest dziełem – trójwymiarowym obrazem, utworem, wypowiedzią. Takie ogrody prezentowane są na festiwalach ogrodowych, cieszących się dużą popularnością wydarzeniach z pogranicza natury i kultury. Analizy ogrodów pokazowych zakotwiczone w metodyce analizy dzieła sztuki oraz architektury krajobrazu wskazały, że inspiracją do ich tworzenia mogą być krajobrazy –różne, nie tylko te piękne, urokliwe, malownicze; również te zdegradowane. Wartości prezentowane w ogrodach pokazowych wskazują na dużą wrażliwość twórców na aspekty związane z ochroną środowiska, co ma niebagatelne znaczenie i przełożenie na odbiorców – użytkowników krajobrazów.
EN
An aim of this article is to present the cooperation between the piece of art and work from the landscape architecture category – a show garden. The garden and the artistic and aesthetic values saved in it, become an art in the landscape. It also happens when the garden is created by the artist for the purpose to tell a story, express the content. It’s an art work – a three-dimensional image, narration, statement. These gardens are presented during garden festivals, popular events in the interdisciplinary way – of nature and culture. The analyses of show gardens anchored in the methodology of the analysing art and landscape architecture showed that the inspiration in making them could be the landscapes – different landscapes, not only beautiful, charming, delightful, but even those downgraded. The values presented in gardens show indicate high sensitivity of creators to the aspects connected with environmental protection which has a considerable meaning and impact on recipients – the users of landscapes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.