Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mleczko pszczele
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
3
Content available remote Determination of bromfenvinphos in bee products. Part I. Honey and royal jelly
100%
EN
Methods for determination of bromfenvinphos in honey and royal jelly using gas chromatography with electron capture detection were elaborated. The method developed for honey involves ultrasonic extraction with water-acetone mixture and purifying-concentrating of the extract with SPE Cs cartridge. The method developed for royal jelly involves ultrasonic dispersion in water, denaturation with methanol and purifying-concentrating of the supernatant with SPE Cs cartridge. The recovery from honey is over 95%, and from royal jelly approximately 92%. The quantitation limit of bromfenvinphos in 2.5 g honey sample is 4 ppb, and in 0.5 g royal jelly sample is 11 ppb. The repeatability and the reproducibility of elaborated methods was discussed.
PL
Opracowano metody oznaczania bromfenwinfosu w miodzie i mleczku pszczelim stosując chromatografię gazową z detekcją wychwytu elektronów. Metoda opracowana dla miodu obejmuje ekstrakcję ultradźwiękowa mieszaniną woda-aceton i oczyszczanie oraz zatężanie ekstraktu na kolumnie do SPE z wypełnieniem Cs. Metoda opracowana dla mleczka pszczelego obejmuje ultradźwiękowe rozproszenie w wodzie, denaturację metanolero i oczyszczenie oraz zatężenie supernatantu na kolumnie do SPE z wypełnieniem Cs. Odzysk z miodu wynosi ponad 95%, a z mleczka pszczelego około 92%. Granica oznaczalności bromfenwinfosu w 2,5 g próbce miodu wynosi 4 ppb, a w 0,5 g próbce mleczka l lppb. Omówiono powtarzalność i odtwarzalność opracowanych metod.
EN
The effect of royal jelly and pollen on selected enzymes and bilirubine in plasma as well as TRI metabolites urine level was tested in experimental animals exposed to TRI vapours. IT was shown that mentioned above preparations applied during exposure to TRI cause lower increase of A1AT, AspAT, AP activity and bilirubine level in comparison with animals that were given TRI only. Urine excretion of TRI metabolite - trichloroacetic acid was reduced. Excretion of the second metabolite - tricliloroethanol was not changed.
PL
Realizując cel pracy zbadano wpływ wybranych produktów pszczelich, tj. mleczka pszczelego i pyłku kwiatowego na wybrane enzymy i bilirubinę w surowicy kiwi oraz poziom metabolitów TRI w moczu zwierząt doświadczalnych po ekspozycji na działanie trichloroetylenu. Badania dowiodły, że podanie wyżej wymienionych produktów pszczelich, przy jednoczesnym narażeniu na działanie związków toksycznych (TRI), powoduje mniejszy wzrost aktywności aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej, fosfatazy alkalicznej i poziomu bilirubiny w surowicy krwi, aniżeli u zwierząt eksponowanych tylko na działanie TRI. Zaobserowano również mniejsze wydalanie z moczem metabolitu TRI - kwasu trichlorooctowego. Wyniki oznaczeń drugiego metabolitu - trichloroetanolu, nie wykazywały różnic w przebiegu wydalania.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.