Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1276

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przyczyny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
PL
Celem pracy jest wskazanie kierunków rozwoju outsourcingu oraz rynku usług logistycznych. W tym zakresie przedstawiona zostanie ewolucja outsourcingu na tle rozwoju funkcji logistyki w firmie oraz dokonany zostanie zarys najistotniejszych cech rynku logistyki kontraktowej.
PL
Podano definicję i przykład prawdopodobnie największej z dotychczas zaistniałych katastrofy kanalizacyjnej. Zaproponowano klasyfikację czynników wywołujących katastrofy kanalizacyjne stosując ich podział na 3 grupy. Dokonano omówienia czynników przyporządkowanych poszczególnym z wymienionych grup. Wymieniając negatywne konsekwencje katastrof kanalizacyjnych wskazano na rolę badań diagnostycznych mających na celu niedopuszczenie do ich wystąpienia.
EN
A definition and an example of probably the biggest sewerage disaster ever recorded have been given. A classification of factors which cause sewerage disasters dividing them into three groups has been presented. Factors falling into each group have been discussed. Negative consequences of sewerage disasters have also been shown. On that basis the role of diagnostic surveys aiming at preventing the disasters have been pointed out.
PL
Wstęp. Celem pracy była próba analizy najczęstszych przyczyn prowadzących do wystąpienia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi względem płci oraz względem grup wiekowych. Materiał i metodyka. Badania dokumentacji medycznej oraz analizę wyników badań VNG wykonano u 608 pacjentów prywatnej specjalistycznej praktyki laryngologicznej VERTIGO w Opolu, w tym u 404 kobiet i 204 mężczyzn w wieku 18-85 (średnia wieku 49,88 lat) w latach 2011-2017. W analizie wzięto pod uwagę następujące parametry: wynik badania podmiotowego oraz podstawowe badanie laryngologiczne i otoneurologiczne, badanie wideonystagmograficzne, ocenę słuchu (audiometria tonalna oraz impedancyjna) i badania obrazowe (MRI/TK głowy oraz rtg kręgosłupa szyjnego), ocenę unaczynienia dogłowowego w badaniu UDP. Wyniki badań. U badanych chorych zawroty głowy częściej dotyczyły kobiet (66,45%) niż mężczyzn (33,55%) i najliczniejszą grupę stanowili chorzy po 60 r.ż. (30,76%) oraz przeważały zawroty głowy o typie układowym (61,02%). Nadciśnienie tętnicze było najczęstszą chorobą przewlekłą w całej populacji chorych z zawrotami głowy i wraz z wiekiem jego częstość wzrasta, podobnie częstość zaburzeń gospodarki lipidowej wzrasta znamiennie statystycznie wraz z wiekiem, natomiast zaburzenia czynności tarczycy, a także migreny i częste bóle głowy znamiennie częściej występują u kobiet zgłaszających zawroty głowy i zaburzenia równowagi niż u mężczyzn. Wraz z wiekiem wzrasta częstość występowania zaburzeń przepływów w tętnicach kręgowych w badanu USG Dopplera. Odsetek poszczególnych rozpoznań u badanych pacjentów przedstawiał się następująco: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego (35,86%), łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy (18,9%), zawroty głowy po-chodzenia mieszanego (16,12%), zawroty głowy pochodzenia szyjnego (5,42%), choroba Méniére’a i jej podejrzenia (5,1%), zawroty głowy pochodzenia centralnego (3,78%), zawroty głowy pochodzenia naczyniowego (2,8%), zapalenie nerwu przedsionkowego (2,3%), pourazowe zawroty głowy (1,32%) oraz guzy kąta mostowo-móżdżkowego (0,16%). W badaniu VNG w testach wzrokowo-okoruchowych obserwuje się wzrost odsetka patologii wraz z wiekiem, między 51 a 60 r.ż. Wnioski. Struktura stawianych rozpoznań w praktyce prywatnej różni się od publicznej służby zdrowia, co wynika z faktu, iż pacjent z ostrymi objawami w pierwszej kolejności jest transportowany do szpitalnego oddziału ratunkowego do pilnej diagnostyki szpitalnej oraz drugą przyczyną jest koszt diagnostyki w sektorze prywatnym, który nie dla każdego pacjenta jest osiągalny.
PL
Wstęp. Celem pracy była próba analizy najczęstszych przyczyn prowadzących do wystąpienia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi względem płci oraz względem grup wiekowych. Materiał i metodyka. Badania dokumentacji medycznej oraz analizę wyników badań VNG wykonano u 608 pacjentów prywatnej specjalistycznej praktyki laryngologicznej VERTIGO w Opolu, w tym u 404 kobiet i 204 mężczyzn w wieku 18-85 (średnia wieku 49,88 lat) w latach 2011-2017. W analizie wzięto pod uwagę następujące parametry: wynik badania podmiotowego oraz podstawowe badanie laryngologiczne i otoneurologiczne, badanie wideonystagmograficzne, ocenę słuchu (audiometria tonalna oraz impedancyjna) i badania obrazowe (MRI/TK głowy oraz rtg kręgosłupa szyjnego), ocenę unaczynienia dogłowowego w badaniu UDP. Wyniki badań. U badanych chorych zawroty głowy częściej dotyczyły kobiet (66,45%) niż mężczyzn (33,55%) i najliczniejszą grupę stanowili chorzy po 60 r.ż. (30,76%) oraz przeważały zawroty głowy o typie układowym (61,02%). Nadciśnienie tętnicze było najczęstszą chorobą przewlekłą w całej populacji chorych z zawrotami głowy i wraz z wiekiem jego częstość wzrasta, podobnie częstość zaburzeń gospodarki lipidowej wzrasta znamiennie statystycznie wraz z wiekiem, natomiast zaburzenia czynności tarczycy, a także migreny i częste bóle głowy znamiennie częściej występują u kobiet zgłaszających zawroty głowy i zaburzenia równowagi niż u mężczyzn. Wraz z wiekiem wzrasta częstość występowania zaburzeń przepływów w tętnicach kręgowych w badanu USG Dopplera. Odsetek poszczególnych rozpoznań u badanych pacjentów przedstawiał się następująco: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego (35,86%), łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy (18,9%), zawroty głowy po-chodzenia mieszanego (16,12%), zawroty głowy pochodzenia szyjnego (5,42%), choroba Méniére’a i jej podejrzenia (5,1%), zawroty głowy pochodzenia centralnego (3,78%), zawroty głowy pochodzenia naczyniowego (2,8%), zapalenie nerwu przedsionkowego (2,3%), pourazowe zawroty głowy (1,32%) oraz guzy kąta mostowo-móżdżkowego (0,16%). W badaniu VNG w testach wzrokowo-okoruchowych obserwuje się wzrost odsetka patologii wraz z wiekiem, między 51 a 60 r.ż. Wnioski. Struktura stawianych rozpoznań w praktyce prywatnej różni się od publicznej służby zdrowia, co wynika z faktu, iż pacjent z ostrymi objawami w pierwszej kolejności jest transportowany do szpitalnego oddziału ratunkowego do pilnej diagnostyki szpitalnej oraz drugą przyczyną jest koszt diagnostyki w sektorze prywatnym, który nie dla każdego pacjenta jest osiągalny.
PL
Przedstawiono proces likwidacji trzech zdekapitalizowanych elektrociepłowni w Zespole Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. oraz efekty ekologiczne i ekonomiczne dla Spółki i regionu wynikające z zagospodarowania tych obiektów.
PL
W numerze 3/2003 „MA” pisałem o drodze jako towarze, potem zaś (nr 4 i 5) o bezpieczeństwie biernym dróg. Tak się jakoś składa, że te dwa zagadnienia zaczynają się obecnie łączyć w jedno: jeśli potraktujemy drogę jako towar, a kierowcę jako klienta „konsumującego” ten towar, zaczynamy widzieć kwestie bezpieczeństwa w całkiem innym świetle. Ostatnio dwa poważne czasopisma angielskie, „World Highways” i „Traffic Engineering & Control” w swych październikowych wydaniach znów poświęciły sporo miejsca tej sprawie. Nie może więc być tak, by inne poważne czasopismo, tym razem polskie (wiadomo, które), nie zajęło się ekonomiczną stroną transportu i bezpieczeństwa ruchu.
PL
W poprzednim numerze „Magazynu Autostrady” przedstawiłem Europejski Program Oceny Dróg, który UE właśnie wdraża. Teraz ciąg dalszy rozważań na temat bezpieczeństwa od strony biernej, czyli jakie mamy drogi pod względem stopnia bezpieczeństwa oferowanego ich użytkownikom. Na tle krajów Unii przedstawiam dane dotyczące Polski – niestety, ani kompletne, ani wesołe
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.