Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brzoskwinia Inka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badania prowadzono w latach 2006–2008 w szkółkach drzewek owocowych w Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Samotworze, należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Celem doświadczenia była ocena wpływu nawadniania i agrożelu na wzrost podkładki Pumiselect® w pierwszym roku szkółki oraz jakość uzyskanych drzewek brzoskwini odmian ‘Redhaven’ i ‘Inka’. Nawanianie zastosowano w postaci linii T-tape, z kroplownikami co 25 cm o wydatku wody 1,38 l/h. Agrożel w postaci taśmy o szerokości 10 cm i rozłożono na dnie bruzdy przed sadzeniem podkładek, na głębokości 35 cm. Podkładki Pumiselect® wysadzono wiosną w postaci sadzonek zdrewniałych w rozstawie 2 x 0,25 m, na głębokości 35 cm. Okulizację przeprowadzano na początku sierpnia metodą ,,na przystawkę’’ na wysokości 5 cm nad ziemią. W trakcie badań wykonano pomiary części nadziemnej i podziemnej podkładki Pumiselect® w pierwszym roku szkółki oraz jednorocznych drzewek brzoskwini uzyskanych w drugim roku szkółki. Wstępne wyniki badań wskazują na korzystny wpływ agożelu na jakość podkładki Pumiselect®, rozmnażanej przez sadzonki, a także na parametry jakościowe uzyskanych drzewek dwóch odmian brzoskwini. Nawadnianie przyczyniło się do intensywniejszego tworzenia przez podkładkę korzeni grubych o średnicy > 2 mm w pierwszym roku uprawy w szkółce oraz w istotny sposób poprawiło wszystkie parametry jakościowe drzew badanych odmian brzoskwini w roku 2008.
EN
The experiment was carried out in 2006–2008 years in the nurseries, in the Experimental Station belonging to Wrocław University of Environmental and Life Sciences. The aim of present study was to determine the influence of drip irrigation and agrogel on the growth of Pumiselect® rootstock in the first year of production and on the quality of maiden trees of ‘Redhaven’ and ‘Inka’ cvs. peach trees. The drip irrigation was used as a T-tape line with drip emitter located at every 25 cm in line, about water dose 1,38 l per hour. Irrigation was applied on the base of tensiometer indications. The wet agrogel placed inside a belt of fabric (wide 10 cm), was put on the bottom of furrow (at depth 35 cm) , where the plants were planted. Pumiselect® rootstock as the hard-cuttings were planted at spacing 2 x 0,25 m at the depth 35 cm. The budding was done at the beginning of August by ’’chip-budding’’ method at 5 cm above the soil. During the experiment: the high, diameter and branching of rootstock and maiden trees was measured. The quality of root system of rootstock was determined too. The preliminary results shown the positive influence of the agrogel on the quality of Pumiselect® , propagated by hard-cuttings, as well as on the quality of planting material of two peach cultivars. The drip irrigation caused more intensive production of thick roots on the rootstock in the first year of production. The drip irrigation improved the quality of maiden peach trees in 2008 year.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2003 oraz 2008 w SD Lipnik k. Stargardu Szczecińskiego na glebie lekkiej, kompleksu żytniego dobrego. Doświadczenie założono metodą losowanych podbloków w układzie zależnym (ang. split-plot) w pięciu powtórzeniach. Oceniano plonowanie brzoskwini odmiany ‘Inka’ w zróżnicowanych warunkach wilgotnościowych gleby i nawozowych. Czynnikiem I rzędu było nawadnianie (O – obiekty kontrolne, bez nawadniania, W – nawadnianie podkoronowe) Czynnikiem drugiego rzędu zróżnicowane nawożenie mineralne NPK (0NPK – poletka kontrolne (bez nawożenia), 1 NPK – 150 kg.ha-1 (40+50+60), 2 NPK – 300 kg.ha-1 (80+100+120)). Nawadnianie stosowano na podstawie wskazań tensjometru, gdy potencjał wodny obniżył się do 0,01 MPa. Pomiędzy drzewami utrzymywano murawę, natomiast w rzędach ugór herbicydowy. Stwierdzono wzrost plonów zarówno na obiektach nawadnianych, jak i nawożonych. Średnio pod wpływem nawadniana zebrano o 9,11 kg z drzewa więcej owoców (8,7 t.ha-1, tj. 42%) niż uprawianych w warunkach naturalnych. Plony owoców zależały wysoce istotnie i były wprost proporcjonalnie skorelowane z wysokością dawek nawodnieniowych zastosowanych w okresie od IV do VIII. Efekty plonowania zależały istotnie również od sumarycznej dawki nawadniania i opadów. Przyrost plonu owoców brzoskwini pod wpływem nawożenia wzrósł średnio o 4,05 t.ha-1 (18,4%) na obiektach nawożonych dawką 130 kg NPK.ha-1 oraz 5,5 t.ha-1 (25%) nawożonych dawką dwukrotnie wyższą. Zastosowane nawadnianie uzupełniające, nawożenie mineralne oraz warunki pogodowe różnicowały efektywność netto i brutto 1 mm wody oraz 1 kg zastosowanego nawożenia mineralnego NPK.
EN
Field experiment was done in the years 2003 and 2008 in the Agriculturae Experiment Station Lipnik near Stargard Szczeciński on the sandy soil, belongs to the good-rye-complex. The experiment was set up by split-plot method in 5 replications. In this experiment the effects of mineral fertilizing and different soil moisture conditions on the yield of peach cv. ‘Inka’ was studied. The first factor of the study was supplemental irrigation (O – control, not irrigated: W – under crown irrigation). As second factor was different level of mineral fertilizing: 0NPK – (contro- no fertilizing), 1 NPK – 150 kg.ha-1 (40+50+60), 2 NPK-300 kg.ha-1 (80+100+120). Supplemental irrigation was used when the tensiometer have shown that water potential dropped to 0,01 MPa. Sward was between trees and in the rows the herbicidal farrows were kept. It was found that crop increased on both objects it means irrigated plots and fertilized. Average under influence of irrigation gathered by 9,11 kg more fruits from 1 tree (42%) than from not irrigated plants. Yields of peach fruits dependent mostly on the supplemental irrigation applied from the April to August it means during critical stages for this plants. Crops of peach fruits increased under influence of 130 kg NPK .ha-1 by 4,05 t.ha-1 (18,4%) and by 5,5 t.ha-1 (25%) under the influence of 260 kg NPK.ha-1. Applied supplemental irrigation, mineral fertilizing and weather conditions differentiated the effectivity of applied irrigation and doses of NPK.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.