Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3145

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 158 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  edukacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 158 next fast forward last
1
Content available remote Studenci, którzy napędzają świat
100%
PL
Zapotrzebowanie na inżynierów wzrasta. Czy dodatkowe środki finansowe przekazane uczelniom przez rząd w ramach projektu "Kierunki zamawiane - uczelnie dla gospodarki" zachęcą młodych ludzi do ubiegania się o indeks promowanych kierunków takich, jak elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka czy mechatronika?
PL
Nowe studium nad edukacją w późnym antyku: Elżbieta Szabat, Wprowadzenie do badań nad edukacją u schyłku starożytności (V-VII w.); Prozopografia środowisk szkolnych, w: Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, t. VI, red. P. Janiszewski, E. Wipszycka. R. Wiśniewski, Warszawa 2007, s. 110–319
EN
This paper argues that among many contemporary reverberations of Moholy-Nagy’s thoughts, those concerning the idea of integral man and design for life are still the most prominent in the age of unsustainability and provide the best prospective for strategies of design for decline.
9
Content available Nad trockim jeziorem wykład o karaimskiej edukacji
63%
EN
Jedenastego lipca, tuż po zakończeniu XIV Letniej Szkoły Języka Karaimskiego, kiedy jeszcze nie wszyscy goście i uczniowie się rozjechali do domów, miało w Trokach miejsce wydarzenie, które nawiązało do zaniechanego (niestety!) w tym roku cyklu popołudniowych wykładów o Karaimach dla Karaimów. Lietuvos Karaimų Kultūros Bendrija i Związek Karaimów Polskich zaprosiły członków społeczności do Karaimskiej Szkoły – Midrasz na wykład dr Ur-szuli Wróblewskiej pt. „Karaimska aktywność edukacyjna w Drugiej Rzeczpospolitej”. Prelegentka, adiunkt w Katedrze Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwer- sytetu w Białymstoku, specjalizuje się w dziejach praktyki i myśli pedagogicznej, prowadzi badania nad oświatą mniejszości etnicznych w okresie międzywojennym, historyczno-społecznymi przemianami obrzędowości oraz rozwojem edukacji muzealnej. Kilka lat temu podjęła kwerendę archiwalną na temat działalności edukacyjnej Karaimów w okresie międzywojennym, badając archiwa wileńskie i war- szawskie. Temu zagadnieniu był też poświęcony popołudniowy wykład, który zebrał sporą grupę zainteresowanych słuchaczy. Czasem wydaje się nam, głęboko zanurzonym w karaimskim życiu kulturalnym i społecznym, że nic nowego dowiedzieć się nie możemy. A jednak prelegentka ukazała całkiem nowe spojrzenie na problematykę wychowania i edukacji dziecka kara- imskiego. Przedstawiła rozwiązania przyjęte przez społeczność karaimską w okresie międzywojennym z innego punktu widzenia, poprzez pryzmat systemu edukacyjnego II RP, której polityka oświatowa nie zawsze była łaskawa dla edukacji mniejszościowej. Po niezwykle interesującym wykładzie prelegentka zaprezentowała dwie publikacje, które są efektem jej badań: Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczpospolitej oraz Karaimi wileńscy w okresie międzywojennym. Protokoły z posiedzeń organizacji karaimskich. Obie książki, wydane w 2015 r. w Białymstoku przez wydawnictwo TransHumana bez wątpienia mogą być niezwykle interesującą lekturą na jesienne wieczory. Wielu z nas znajdzie w nich znajome nazwiska...
PL
Jedenastego lipca, tuż po zakończeniu XIV Letniej Szkoły Języka Karaimskiego, kiedy jeszcze nie wszyscy goście i uczniowie się rozjechali do domów, miało w Trokach miejsce wydarzenie, które nawiązało do zaniechanego (niestety!) w tym roku cyklu popołudniowych wykładów o Karaimach dla Karaimów. Lietuvos Karaimų Kultūros Bendrija i Związek Karaimów Polskich zaprosiły członków społeczności do Karaimskiej Szkoły – Midrasz na wykład dr Ur-szuli Wróblewskiej pt. „Karaimska aktywność edukacyjna w Drugiej Rzeczpospolitej”. Prelegentka, adiunkt w Katedrze Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwer- sytetu w Białymstoku, specjalizuje się w dziejach praktyki i myśli pedagogicznej, prowadzi badania nad oświatą mniejszości etnicznych w okresie międzywojennym, historyczno-społecznymi przemianami obrzędowości oraz rozwojem edukacji muzealnej. Kilka lat temu podjęła kwerendę archiwalną na temat działalności edukacyjnej Karaimów w okresie międzywojennym, badając archiwa wileńskie i war- szawskie. Temu zagadnieniu był też poświęcony popołudniowy wykład, który zebrał sporą grupę zainteresowanych słuchaczy. Czasem wydaje się nam, głęboko zanurzonym w karaimskim życiu kulturalnym i społecznym, że nic nowego dowiedzieć się nie możemy. A jednak prelegentka ukazała całkiem nowe spojrzenie na problematykę wychowania i edukacji dziecka kara- imskiego. Przedstawiła rozwiązania przyjęte przez społeczność karaimską w okresie międzywojennym z innego punktu widzenia, poprzez pryzmat systemu edukacyjnego II RP, której polityka oświatowa nie zawsze była łaskawa dla edukacji mniejszościowej. Po niezwykle interesującym wykładzie prelegentka zaprezentowała dwie publikacje, które są efektem jej badań: Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczpospolitej oraz Karaimi wileńscy w okresie międzywojennym. Protokoły z posiedzeń organizacji karaimskich. Obie książki, wydane w 2015 r. w Białymstoku przez wydawnictwo TransHumana bez wątpienia mogą być niezwykle interesującą lekturą na jesienne wieczory. Wielu z nas znajdzie w nich znajome nazwiska...
PL
„Dzień Przedsiębiorczości” to akcja, która dawała szansę na lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy i karierę zawodową. Dawała również szansę na wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w szkole, wykonywanie zadań na wymarzonym stanowisku pracy jak również weryfikację wyboru kierunku dalszego kształcenia i planowania kariery zawodowej. Umożliwiała również udział w konkursach na reportaż i fotoreportaż z „Dnia Przedsiębiorczości”..
PL
W artykule przedstawiono nowe tendencje w kształceniu inżynierów, wynikające z gwałtownego wzrostu ilości informacji, nowych technologii i materiałów oraz coraz węższej specjalizacji. Podano przykłady programów kształcenia inżynierów w krajach Unii Europejskiej. Znaczną część treści artykułu przeznaczono na omówienie potrzeby oraz samych procesów akredytacji kształcenia. Podano informacje zaczerpnięte z literatury amerykańskiej.
EN
New trends in the education of engineers resulting from a rapid increase in the amount of information on new technologies and materials, as well as narrow specialization, have been presented. Examples of the education programmes for engineers in the countries of the European Union have been given. A considerable part of the article is devoted to discussing the need of education and the processes of accreditation.
13
Content available Rola edukacji w procesach globalizacji
63%
EN
Globalization is changing determinants of socio-economic and cultural development, and causes significant changes in education, and it poses new challenges. Intellectual resources are developed in the educational process. They are the most important factor in socio-economic development of different scale of spatial systems. The importance of education also increases the chances of the individual in getting a high position on the labor market. The article presents the variation in the quality of human capital in the European space and also the opportunities and threats posed by globalization for education especially at the tertiary level. The increasing role of entrepreneurial attitudes and ethics for the proper functioning in a changing world and for the understanding and proper evaluation of the contemporary development of the socio- -economic processes was also noted.
PL
Kreowanie postaw proinnowacyjnych w edukacji może rozwiązać szereg problemów naszej gospodarki.
16
Content available Miejsce przedsiębiorczości w edukacji
63%
EN
In times of building the information society, quality and standards of education are the primary factors of the social, economic and cultural development. The paper discusses the problematic aspects of studies on educational role in entrepreneurship development with reference to this idea and additionally the premise to shape entrepreneurial attitudes when teaching in postsecondary schools. Given the above it outlines expectations of the labour markets towards new employees.
19
Content available Jakie szkoły biznesu w XXI wieku?
55%
EN
Spojrzenie z perspektywy ostatnich pięciu dekad na ewolucję oferowanych przez większość szkół biznesu produktów skłania do krytycznego spojrzenia na to, co mają one do zaproponowania. Nie oznacza to oczywiście kwestionowania sensu uczenia dyscyplin funkcjonalnych, lecz podkreśla potrzebę przesunięcia akcentu na dostarczanie wiedzy bardziej zintegrowanej i interdyscyplinarnej, która umożliwi skuteczniejsze przejście od stanu: więcej wiedzieć, do: racjonalnie działać.
20
54%
PL
Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zapaleniem płuc w oparciu o proces pielęgnowania pozwala na indywidualne podejście pielęgniarki do chorego dziecka i jego opiekunów. Współczesne pielęgniarstwo utrzymuje, że pielęgniarka jest aktywnym członkiem zespołu terapeutycznego. Takie spojrzenie wymaga od pielęgniarki przygotowania merytorycznego oraz wyznacza nowe zadania, ale też daje szersze kompetencje i wzmacnia znaczenie jej roli w opiece nad pacjentem pediatrycznym. Warunkiem efektywnego leczenia i pielęgnacji jest aktywność i współpraca całego zespołu terapeutycznego.
EN
Nursing care of a child with pneumonia based on a nursing process allows an individual approach to a sick child and his caregivers. Modern nursing maintains that a nurse is an active member of the therapeutic team. Such approach requires nurses to display a higher level of competence and sets new goals for them, but also gives a nurse wider authority and stress the importance of her role in the care of pediatric patients. The activity and cooperation of all members of the therapeutic team is a prerequisite for successful treatment and effective nursing care.
first rewind previous Strona / 158 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.