Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Mexican inhabitant names (demonyms) as a lingua-cultural entity
100%
EN
The present article focuses on the system of demonyms of the administrative division of Mexico. The research tasks of the article consist in systematizing the morphological devices, revealing the cultural layers of demonyms, the parameters of their variation, and cognitive and affective role regarding the self-identification of the Mexican people. The authors discuss subcultural components, as well as the algorithms of formation of the unofficial demonyms, reconstruct the motivation of culturally bound demonyms. The conducted analysis has allowed presenting the system of Mexican demonyms as a multi-dimensional, nationally specific entity, which at the same time belongs to a unique functional Spanish-speaking continuum.
CS
Článek se zaměřuje na systém demonym v administrativních jednotkách v Mexiku. Výzkumné úkoly se soustřeďují na systematizaci morfologických prostředků, odkrývání kulturních vrstev demonym, parametrů jejich proměnlivosti a jejich kognitivní a emocionální role pro sebeidentifikaci mexických obyvatel. Autorky rozebírají subkulturní komponenty a způsoby tvoření neoficiálních demonym. Rekonstruují také motivaci vzniku kulturně vázaných demonym. Provedená analýza umožnila ukázat systém mexických demonym jako multidimenzionální, národně speficikou entitu, která zároveň tvoří součást jedinečného španělskojazyčného kontinua.
2
Content available remote Basque toponymy in the New World
80%
CS
Autoři zkoumají baskickou toponymii vyskytující se na mapách Spojených států, Kanady a Latinské Ameriky. Přibližně 50 místních jmen uváděných v článku bylo vybráno vzhledem k jejich jazykovo-kulturní, geografické, asociační a honorifikační hodnotě. Užitá metodologie zahrnuje historickou, jazykovou a sémiotickou analýzu, která ukazuje, že baskická toponymie představuje v čase a prostoru zcela jedinečný jev. Vzhledem k tomu, že mnoho moderních výzkumů (např. Loewen, Bakker, Igartua, Zabaltza) se soustřeďuje na dějiny baskičtiny, je nezbytné zkoumat baskický vliv na ostatní jazyky a kultury a baskickou toponymii analyzovat na základě jazykových kontaktů. Analýza baskické toponymie mimo původní baskické území odhaluje pozoruhodný historický vývoj baskičtiny a baskické komunity. V toponymickém dědictví Nového světa se nacházejí kupříkladu kalková toponyma, toponymické aluze a deantroponymická toponyma připomínající Basky. Baskická místní jména v Novém světě navíc obsahují jak vrstvu výrazů, které se shodují s lexikálními jednotkami, jež jsou jejich základem, tak odlišnou vrstvu, která byla transformována jazykovými kontakty s dominantními jazyky. Baskické toponymické aluze mohou být explicitní i implicitní; ve většině případů však jde o deantroponymická toponyma, která mohou být rozpoznána prostřednictvím baskických onomastických modelů příjmení. Systematizace baskické toponymie v Novém světě představuje tedy pro moderní onomastiku i obecnou/aplikovanou lingvistiku zajímavý a neobvyklý počin a zároveň východisko pro vytvoření typologie odrážející rozmanité typy baskického onomastického dědictví.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.