Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  licencjat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The contribution deals with the quality of pregradual preparation of teachers in the Slovak Republic. It analysis the causes of continuously decreasing number of secondary school graduates interested in teaching profession. The contribution evaluates present situation in pregradual preparation of teachers regarding the proportion of professional, pedagogical and psychological and didactic part. As far as the didactic part is concerned, the contribution points out the need for new approaches to be applied supporting digital technologies.
PL
Omówiono jakość przygotowanie nauczycieli do zawodu w Republice Słowackiej. Przeanalizowano przyczyny stale zmniejszającej się liczby absolwentów szkół średnich zainteresowanych pracą nauczycieli. Dokonano oceny obecnego przygotowania nauczycieli do zawodu w zakresie kompetencji zawodowych, pedagogicznych, psychologicznych i dydaktycznych. Jeśli chodzi o część dydaktyczną, wskazano na potrzebę nowego podejścia do wykorzystywania technologii cyfrowych
2
Content available Pregradual Preparation of Teachers in Slovakia
100%
EN
The contribution deals with the quality of pregradual preparation of teachers in the Slovak Republic. It analysis the causes of continuously decreasing number of secondary school graduates interested in teaching profession. The contribution evaluates present situation in pregradual preparation of teachers regarding the proportion of professional, pedagogical and psychological and didactic part. As far as the didactic part is concerned, the contribution points out the need for new approaches to be applied supporting digital technologies.
PL
Omówiono jakość przygotowanie nauczycieli do zawodu w Republice Słowackiej. Przeanalizowano przyczyny stale zmniejszającej się liczby absolwentów szkół średnich zainteresowanych pracą nauczycieli. Dokonano oceny obecnego przygotowania nauczycieli do zawodu w zakresie kompetencji zawodowych, pedagogicznych, psychologicznych i dydaktycznych. Jeśli chodzi o część dydaktyczną, wskazano na potrzebę nowego podejścia do wykorzystywania technologii cyfrowych.
EN
The article deals with the issue of the significance of intergenerational solidarity. From a demographic perspective, Czech society is ageing considerably, and the theme of care for senior citizens is resonating throughout the social sciences. At present, however, instead of a decline in the significance of intergenerational relationships, an increase in their importance is now being suggested. This theme is highly topical mainly within the context of provision of social care for dependent senior citizens. The aim of the research investigation was not a statistical data analysis or testing of hypotheses, but rather mapping of whether the respondents are willing to display intergenerational solidarity, and the contexts within which they perceive intergenerational solidarity. The actual questionnaire investigation was conducted within the period of 2016 to 2017. The respondents were students of social sciences at the University of Hradec Králové. We focused on the attitudes of young people who in future will share in the provision of social care with regard to senior citizens and their families.
PL
Artykuł porusza kwestię znaczenia solidarności międzypokoleniowej. Z perspektywy demograficznej społeczeństwo czeskie starzeje się w szybkim tempie, a temat opieki nad osobami starszymi rozbrzmiewa echem w naukach społecznych. Obecnie jednak, zamiast osłabienia znaczenia relacji międzypokoleniowych, zauważa się wzrost ich wartości. Temat ten jest bardzo aktualny głównie w kontekście świadczenia pomocy społecznej osobom starszym wymagającym opieki. Celem badania nie była analiza danych statystycznych ani testowanie hipotez, ale raczej określenie, czy respondenci są skłonni do przejawiania solidarności międzypokoleniowej, oraz wyszczególnienie okoliczności, w których ją postrzegają. Właściwe badanie ankietowe zostało przeprowadzone w okresie od 2016 do 2017 roku. Respondenci byli studentami nauk społecznych na Uniwersytecie w Hradec Králové. Skupiliśmy się na postawach młodych ludzi, którzy w przyszłości będą uczestniczyć w świadczeniu opieki społecznej seniorom i ich rodzinom.
4
80%
EN
In the Danish educational system, it is possible to enter an academic master’s programme on the basis of a professional bachelor’s degree combined with some years in the job market, for example as a social educator. These adult students share lectures with the younger university students but are challenged on several levels. The aim of the article is to understand how adult students approach the pursuit of a second degree, using a sociological perspective. Based on biographic interviews with mature students at the Danish School of Education, an analysis of their backgrounds, the paths their lives’ follow, and the narratives on which they draw, it is shown how their endeavours can be construed as a rite of passage. It demonstrates how the individual students’ life courses include factors that influence not only the content of their studies, but also their life expectations.
PL
W duńskim systemie edukacji możliwe jest podjęcie studiów magisterskich na podstawie licencjatu i kilkuletniego doświadczenia zawodowego np. edukatora społecznego. Dorośli studenci uczestniczą w wykładach razem z młodszymi, jednakże na wielu płaszczyznach mogą napotkać wyzwania. Celem niniejszego artykułu jest zrozumienie z perspektywy socjologicznej podejścia dorosłych osób do edukacji na studiach magisterskich. Wywiady biograficzne z dojrzałymi studentami Duńskiej Szkoły Edukacji, analizy uprzednich doświadczeń tych osób, ich dróg życiowych oraz historii, do których się odwołują, pozwoliły zinterpretować ich działania jako rytuał przejścia. Autorka pokazuje też, jak drogi życiowe poszczególnych studentów wpływają nie tylko na treść ich studiów, ale także na życiowe oczekiwania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.