Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zlocien ogrodowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Kształtowano właściwy pokrój roślin chryzantemy wielkokwiatowej odmiany 'Mini Nero' uprawianej w doniczce z zastosowaniem Alarau, uszczykiwania i kontroli fotoperiodu. Odmiana okazała się przydatna do uprawy doniczkowej, ukierunkowanej na kwitnienie wiosenne i jesienne. Dwukrotne zastosowanie Alaru w stężeniu 0,3% i uszczykiwanie roślin spowodowało uzyskanie najniższych i najbardziej foremnych roślin. Odmiana 'Mini Nero' wykazała zdolność do kwitnienia wiosną w warunkach naturalnego fotoperiodu. Uprawa roślin w niekontrolowanych warunkach fotoperiodycznych umożliwiła także uzyskanie korzystnego pokroju roślin.
EN
An appropriate habit of chrysanthemum plants of the cv. 'Mini Nero' cultivated in pot was formed with the use of Alar, pinching and photoperiod control. The investigated cultivar proved to be useful in pot cultivation, for spring and fall flowering. The lowest and the most shapely plants were obtained after 0,3% Alar was applied twice and after plant pinching. The 'Mini Nero' cultivar was able to flower in spring in natural conditions. Plant cultivation in uncontrolled photoperiod made obtaining an appropriate plant habit possible.
PL
Rośliny mateczne złocienia ogrodowego odmiany „Horim Golden" uprawiano przy trzech poziomach azotu. Dawka na wazon o pojemności 3 I - wynosiła: 100, 500,1000 mg N. Ponadto rośliny rosły przy świetle jarzeniowym o intensywności 5000 lx lub 10000 lx. Uzyskane w tych warunkach sadzonki ukorzeniono w wodzie przy świetle jarzeniowym o intensywności 5000 lx. Wpływ azotu na produkcyjność roślin matecznych zależał od zastosowanego światła. Wyższe dawki azotu wpływały korzystnie na liczbę uzyskanych sadzonek, a także na wzrost i ilość wytworzonych przez nie korzeni tylko przy stosowaniu dla roślin matecznych światła o wyższej intensywności. Światło o różnej intensywności stosowane w uprawie matecznika złocieni wywierało znacznie większy wpływ na dynamikę ukorzeniania się sadzonek, niż stosowane żywienia azotowe. Światło o wyższej intensywności, niezależnie od zastosowanej dawki azotu, wpływało również na zwiększenie masy i liczby korzeni wytworzonych na sadzonkach. Stwierdzono ponadto wyraźną współzależność pomiędzy zawartością cukrów w sadzonkach a dynamiką ukorzeniania oraz liczbą i masą wytworzonych korzeni, Proces formowania korzeni odbywał się później i w wolniejszym tempie w sadzonkach, w których stwierdzono wyższy poziom cukrów, jednak liczba i masa korzeni wytworzonych przez te sadzonki była wyraźnie większa. W sadzonkach charakteryzujących się niskim stosunkiem węglowodanów do azotu ogólnego stwierdzono zmniejszenie liczby i masy korzeni.
EN
Mother plants of Chrysanthemum cv. "Horim Golden" have been cultivated at three levels of nitrogen fertilization, dosage for a 3 1 pot was 100,500,1000 mg N. The plants were growing with fluorescent lamps on (5000 lx or 10000 lx). The rooting of the cuttings obtained under such conditions took place with 5000 lx. The effect of nitrogen on the productivity of mother plants depended on the light intensity. Higher nitrogen doses affected favourably the number of cuttings, the growth and number of roots per cuttings - only when higher light intensity was applied for mother plants. Light of various intensity used in the cultivation of chrysanthemum mother plants had a significantly higher effect on the dynamics of rooting that did nitrogen fertilization. High intensity light, irrespective of the nitrogen dose used, also increased the weight and number of roots per cutting. Moreover, a clear correlation has been found between the carbohydrate content in cuttings and the dynamics of rooting and the number and weight of roots formed. The process of root formation took place later and was slower in cuttings in which a higher carbohydrate content was found; however, the number and weight of roots formed by these cuttings were considerably higher. In cuttings characterised by a low carbohydrate; total nitrogen ratio a decrease in the number and weight of roots has been found.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.