Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Miód jest jednym z najcenniejszych produktów zebranym i przetworzonym przez pszczoły. Do jego powstania pszczoły potrzebują nektaru lub spadzi. Zawarte w miodzie substancje są łatwo przyswajane przez organizm i mają korzystny wpływ na jego prawidłowe funkcjonowanie. Warunkują one także jego działanie antybakteryjne, detoksykacyjne, odżywcze, immunomodulujące, konserwujące, przeciwalergiczne, regeneracyjne oraz kardioprotekcyjne i uspokajające. Działanie bakteriobójcze i bakteriostatyczne ukierunkowane jest przede wszystkim na ziarniaki Gram-dodatnie oraz pałeczki Gram-ujemne. Poza tym działa na laseczki wąglika, prątki gruźlicy, rzęsistka pochwowego oraz chorobotwórcze dla człowieka grzyby drożdżoidalne z rodzaju Candida. Aktywność działania przeciwdrobnoustrojowego zależy nie tylko od czynników fizykochemicznych, ale przede wszystkim od składu chemicznego substancji zawartych w samym miodzie. Celem badań była ocena działania przeciwdrobnoustrojowego miodu eukaliptusowego (Argentyna), lawendowego (Hiszpania) i kasztanowego (Włochy) na wybrane wzorcowe szczepy bakterii gramdodatnich (Staphylococcus aureus ATCC 25923, Eneterococcus faecalis ATCC 29212) gramujemnych (Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853) i 1 szczepu grzyba drożdżakopodobnego Candida albicans ATCC 10231. W przeprowadzonych badaniach wykazano zróżnicowane działanie przeciwdrobnoustrojowe badanych miodów na wybrane szczepy bakterii i grzybów.
EN
Honey is one of the most precious products collected and processed by bees. To be created, the bees need a nectar or a honeydew. Substances contained in honey are easily being assimilated by the organism and they have profitable influence on its correct functioning. They make conditional its antibacterial, detoxical, nutritious, immunomodulating, conserving, anti-allergic, regeneration and cardioprotective effect as well as soothing. Antibacterial and bacteriostatic action is directed above all to cocci grampositive and bacilli. Apart from that it works on bacilli of anthrax, Koch's bacilli, the vaginalis and pathogenic for the human fungi Candida. Antimicrobial activity depends not only on physic-chemical factors, but above all on the chemical composition of substance contained in the honey. Aim of the research was assessment of antimicrobial activity of eucalyptus honey (Argentina), lavender (Spain) and chestnut (Italy) on chosen standard strains of bacteria grampositive (Staphylococcus aureus ATCC 25923, Eneterococcus faecalis ATCC 29212), gramnegative (Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853) and one strain of the fungus Candida albicans ATCC 10231.In the research the diversified antimicrobial activity of honey to standard (chosen) tribes of the bacteria and fugi was demonstrated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.