Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 397

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zwierzeta doswiadczalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
EN
Three lichen acids: cetraric, protolichesteric and usnic were examined in cytotoxic test on viability of mice thymic cells.
PL
Zbadano wpływ kwasów porostowych: cetrarowego, protolichesterynowego i usninowego na żywotność tymocytów myszy w teście cytotoksyczności.
EN
Celem pracy było zbadanie wpływu nieodzownych fosfolipidów (EPL) na przebieg narkozy halotanowej (Halothan), enfluranowej (Ethrane) i izofluranowej (Forene) u myszy. Uzyskane rezultaty wskazują, że EPL działa korzystnie, łagodząc objawy niepożądane stosowanych narkotyków wziewnych oraz poprawiając parametry narkozy, takie jak: czas zasypiania i wybudzania oraz czas szybkości orientacji.
PL
The aim of this work was to study the effects of essential phospholipids (EPL) on some narcotic drugs such as Halothan, Ethrane, and Forene in mice. The results have show that EPL soften side effect of this drugs and improve some parameters of inhalation general anaesthesia: falling asleep time, awakening time, and orientation speed time.
EN
Badano wpływ zespołu flawonoidowo-saponozydowego (FSC) na odpowiedź komórkową (odczyn nadwrażliwości na DNCB), odpowiedź humoralną (poziom przeciwciał dla gronkowców, pałeczek okrężnicy i antygenu Forssmana; występowanie komórek produkujących przeciwciała PFC) oraz aktywność fagocytarną granulocytów u królików, świnek morskich i myszy. FSC podawano w dawce 5 i 10 mg/kg masy ciała przez 7 dni łącznie z antygenem (szczepionka gronkowcowa, krwinki czerwone barana) lub przed immunizacją. Stwierdzono pobudzający wpływ FSC na aktywność fagocytarną granulocytów obojętnochłonnych, odpowiedź humoralną i komórkową.
PL
It was investigated influence of a flavonoid-saponoside complex from seeds of Digitalis purpurea (FSC) on cellular response (sensitivity reaction on DNCB), humoral response (level of antibodies for staphylococci, coli bacilli, Forssman’s antigen; occurrence of cells producing antibodies PFC), phagocytic activity of granulocytes in rabbits, guinea pigs and mice. FSC was administered in a dose of 5 and 10 mg/kg of body weight for 7 days together with antigen (staphylococcal vaccine, sheep erythrocytes) or before immunization. It was stated stimulating influence of FSC on phagocytic activity of neutrophilic granulocytes, humoral and cellular response.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.