Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  papier gazetowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Suche tonery zawierają polimery i pigmenty. Specjalnie wyselekcjonowane polimery zapewniają dobrą adhezję pigmentu do powierzchni papieru po etapie termicznego utrwalania przez wtapianie. Są one dość kruche, co w procesie produkcji tonera pozwala uzyskać cząstki odpowiedniej wielkości i kształtu.
PL
W Polsce, w porównaniu z innymi krajami CEPI, produkcja papierów graficznych jest – jak widać na rysunku 1 – mała. W krajach CEPI w 2011 r. najwięcej papierów graficznych wyprodukowano w Niemczech i Szwecji. W ostatnich latach zakłady produkujące ten rodzaj papierów przeżywały trudności wynikające między innymi z wysokich cen surowców oraz wzrastających obciążeń związanych z ochroną środowiska. W nadchodzącym okresie można spodziewać się kolejnych wzrostów obciążeń wynikających z „benchmarkowego systemu” przyznawania uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
PL
Tematem pracy jest badanie zjawiska lintingu, które występuje w coldsecie, odmianie techniki offsetowej stosowanej do drukowania gazet. Linting jest to osadzanie się stabo związanych włókien z powierzchni papieru na obciągu offsetowym w czasie drukowania. W pracy przedstawiono czynniki i parametry wpływające na intensywność występowania tego zjawiska. Część badawcza pracy realizowana była w drukarni prasowej na maszynie coldsetowej COLORA. Wyniki eksperymentalne obejmują: wpływ wielkości nakładu na ilość i rodzaj osadów odkładanych na obciągu offsetowym, zmianę stopnia pokrycia na odbitce pola rastrowanego oraz szybkość zużywania się formy drukowej. Do określania ilości odłożonych osadów wykorzystywano metodę firmy Domtar.
EN
The subject of the work is lintingu phenomenon, which occurs in coldset web printing, variety of offset printing technology used to print the newspapers. Linting is the deposition of the poorly bonded fibers from the surface of the paper on the press blankets during printing. The paper presents the factors and parameters affecting the intensity of the occurrence of this phenomenon. The research work was carried out on the coldset machine COLORA in the printing-house. Results of experimental studies include an influence of the pressrun volume on quantity and type of accumulation on the press blankets, changing the tone volue of half-ton prints and the speed of wear of the printing plate. To determine the amount of accumulation used Domtar method.
PL
Analiza statystyk produkcji i zużycia papierów drukowych, w tym gazetowych, upewnia nas, że popyt na te gatunki zmniejsza się i perspektywy na przysztość nie rokują szczególnie dobrze. Nie należy się więc spodziewać spowolnienia tego trendu. Papiernicy nie będą niestety w stanie zmienić preferencji i zachowań konsumentów, którzy sięgają coraz chętniej po elektroniczne nośniki informacji.
EN
The acid reaction of paper, especially when combined with unfavourable conditions of its storage can grow to a cause of hydrolisis of cellulose fibres which in turn becomes the cause of a decreased stability of paper. As one from among several kinds of treatments applied in conservation of papers showing acid reactions may be quoted here their neutralization. The work discussed by the authors within their present publication was aimed at checking the effectiveness and workability of some neutralizing reagents that are usually applied in conservation and at the same time at their confronting with the results achieved with the use of Barrow’s deacidification method. The determinations and tests were carried out on the three following paper grades: (1) Whatman No 4 chromatographic paper, (2) hand-made filter paper manufactured by Jeziorna Paper Mill, and (3) blank newsprint coming from the Paper Mill, Głuchołazy. Properties of papers listed above are presented in Table 1. The papers under test were acidified by their dipping in 10g/l aluminium-potassium sulphate solution (reactions of papers acidified by the use of aluminium-potassium sulphate solution, cf. Table 2). Deacidification of paper samples was carried out by their dipping in solutions of different reagents having appropriate concentrations at 20°C. The time of bath for solutions of barium hydroxide, basic magnesium carbonate and buffer solution was 10 min in each case. While using the Barrow method standard conditions were applied and the combined time of the both baths amounted to 40 min (characteristics of reagents used, see Table 3). The following determinations and tests were carried out with the aim to define the effect of reagents applied on properties exhibited by papers before and after their artificial ageing: (a) paper reaction by contact method, (b) absolute tear resistance tested with the use of the Elmendorf tester, acc. to Polish Standard PN-54-P-04015, (c) number of double folds with the use of the Köhler-Molin tester, acc. to Polish Standard PN-54-P-04012, (d) brightness with the use of the Zeiss leucometer, acc. to Polish Standard PNMLiPD- 56-31033. The artificial ageing was carried out at 105°C within the' period of 72 hrs, acc. to Polish Standard PN-56- P-04030. Resistance to ageing was determined according to changes in strength and has been expressed by В index, i.e. the percentage proportion of properties possessed by the neutralized paper subjected to artificial ageing to those exhibited by the basic paper samples. The alterations in brightness being a result of artificial ageing were expressed with the „loss of brightness” index Z-(1-Rst/Ro)100% where R0 — brightness of basic samples with no ageing treatment applied Rst — brightness of the neutralized paper subjected to ageing treatment. Figures characterizing the above determinations are given in Tables 4, 5 and 6. Through the assessment of results obtained it was possible to come to the following findings: — all the five reagents under investigation allowed to reduce the acidity of paper, — a slightly basic reaction of papers (pH = 7.7 and pH = 8.2) obtained as a result of deacidification with barium hydroxide dissolved in methanol and that carried out with the use of aqueous solution of basic magnesium carbonate had any negative effect on the properties of paper and did not reduce its resistance to artificial ageing, — all the investigated reagents after deacidification caused the increased resistance to artificial ageing when confronted with properties possessed by the basic paper samples, — when compared with Barrow’s method considerably better results of deacidification of both Whatman No 4 chromatographic paper and blank newsprint have been obtained by the use of aqueous solution of buffer, — the results of deacidification achieved with the use of barium hydroxide dissolved in methanol in 1 g to 1 1 proportion are nearing, and, in respect to some properties, even better than those obtained with the Barrow method.
PL
W 2012 r. w krajach CEPI udział papierów graficznych w ogólnej produkcji papieru wynosił 9,3% (rys. 1). Najwięcej papierów graficznych wyprodukowano w Niemczech (9381 tys. ton), Finlandii (6616 tys. ton), Szwecji (5447 tys. ton) oraz we Francji (3086 tys. ton) (tabela 1).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.