Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 934

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pastwiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
PL
Charakterystyka pastwisk i zalety żywienia pastwiskowego. Systemy użytkowania pastwisk w Europie Zachodniej i zachodzące zmiany i modyfikacje. Efekty gospodarki pastwiskowej.
EN
Characteristics of pastures and advantages of the grazing nutrition. Pasture utilization systems in Westeuropean countries, occurring changes and modifications. Efficiency of the grazing nutrition.
RU
Характеристика пастбищ и преимущества пастбищного кормления. Системы использования пастбищ в западноевропейсвих странах, а также их изменения и модификации, э ффективность пасбищного хозяйства.
PL
Krótka charakterystyka stanu i zagrożeń dla użytków zielonych w przypadku zaniedbań. Szczególna wrażliwość użytków na glebach organicznych na niedociągnięcia zarówno w gospodarce wodnej (podsychanie — nadmierne uwilgotnienie) jak i na niedobór pokarmów roślinnych. Potasu wymagają prawie wszystkie użytki zielone, szczególnie torfowe, podobnie jak i fosforu. Konieczność użytkowania.
EN
A short characteristics of the present state of and threats for grasslands in case of their negligence is given. Grasslands on organic soils are particularly sensitive to faults both in water menagement (drying up — extensive wetness) and availability of nutrients. Potassium and phosphorus are indispensable for almost all grasslands, particularly on peats. Also a regular use of such grasslands is required.
RU
Краткая характеристика состояхия и угроз для травяхых угодий в случае их запущения. Травяные угодья особенно сильно ощущают негостатки как в водном режиме (обсыхание — чрезмерное увлажнение) так и в нехватие питательных веществ если располощены на органических почвах. Калий необходим почти для вцех травяных уродий, особенно на торфах, равно как и фосфор. Эти угодия нее могут оставатъця без текущего исполъзовахия.
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.