Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4326

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 217 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 217 next fast forward last
PL
W 2004 r. znacznie wzrosły obroty handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, a ich dodatnie saldo podwoiło się. Podobne tendencje wystąpiły również w pierwszych miesiącach 2005 r. W strukturze wartościowej importu dominują produkty ogrodnictwa i ich przetwory, ryby i przetwory rybne oraz oleiste. Główne produkty eksportowe polskiego sektora rolno-żywnościowego to produkty ogrodnicze (owoce, warzywa i ich przetwory, grzyby), żywe zwierzęta, mięso i przetwory mięsne, cukier i wyroby cukiernicze oraz mleko i przetwory mleczne. W strukturze eksportu dominują produkty przemysłu spożywczego stanowiące 80-85% całej wartości eksportu rolno-spożywczego. Główny rynek zbytu to UE, gdzie lokowane jest trzy czwarte polskich produktów rolno-spożywczych.
EN
Polish foreign trade in agrifood products in 2004 showed a remarkable increased and its positive balance doubled. Similar tendencies occurred also in the first moths of 2005. The structure of imports is dominated with horticultural products and preserves (mainly tropical fruits), fish and fish products and also oilseeds (mainly soy meal). Main exportables of Polish agrifood sector are horticultural products (fruits, vegetables and preserves, mushrooms) live animals, meat and meat products, sugar and sugar confectionery and dairy products. The processed products of food industry account for about 80-85% of total agrifood export value. So the share of agriculture is insignificant. With the share of 70-75% the EU is the largest market for Polish exports.
EN
In the years 2000–2008 the value of foreign direct investments (FDI) in Poland grew from 40, 300 million euro to 114, 600 million euro. The inflow of FDI was accompanied by the increase in export. In the years 2000–2008, its value increased from 30, 373 million euro to 118, 722 million euro, while the share of the enterprises with foreign capital in this export value jumped from 44% to 60%. Owing to the FDI, the passenger cars and trucks, buses, spark-ignition, parts and accessories for the motor vehicles, electro-mechanical domestic appliances, television reception appliances and monitors, classified as technology – intensive, became the primary export products of Poland.
EN
The deliberations present Russia's competitiveness as regards export of products processed in a low degree as well as they point out to an insufficient use by Russia of the resources possessed thereby.
RU
Рассуждения представляют конкурентоспособность России в отношении зкспорта продуктов, переработанных в невысокой степени, а также они указывают на недостаточное использование Россией имеющихся у ней ресурсов.
8
Content available Rola cen i wolumenu jako czynników eksportu Polski
80%
PL
W artykule przedstawiono analizę dwóch głównych czynników determinujących eksport krajów i regionów, tj. ceny i wolumenu na przykładzie Polski. Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie: który z wymienionych czynników odegrał większą rolę w osiągnięciu bardzo wysokiej dynamiki polskiego eksportu, jako podstawy ożywionego wzrostu gospodarczego naszego kraju w ostatniej dekadzie. Teoretyczną podstawą analizy empirycznej są założenia dwóch modeli rozwoju eksportu, bazujących na strategii niskich ( np. Chiny ) lub też wysokich cen ( np. Niemcy, Japonia oraz - w innym aspekcie – kraje OPEC ). Analizą objęto przede wszystkim ubiegłą dekadę z uwagi na chęć ukazania wpływu akcesji Polski do Unii Europejskiej.
EN
In the paper two major export drivers, i.e. price and volume, are analysed for countries and regions, focusing on Poland. The aim of the study is to find out which of these determinants have contributed the most to the surge in Polish exports which, in turn, boosted the entire Polish economy in the last decade. The empirical analysis is based on theoretical assumptions of two models explaining exports development based on low price strategy (e.g. China) or high price strategy (e.g. Germany or Japan), and in another dimension – on the OPEC countries. The analysis has focused particularly on the previous decade so as to identify the impact of Poland’s access to the European Union.
PL
Słowa kluczowe: eksport, wzrost gospodarczy   Streszczenie Celem podjętym przez autorów artykułu jest zbadanie czy i w jakim stopniu eksport do Niemiec jest istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce. Przeprowadzona analiza dynamiki, struktury towarowej oraz wskaźników ujawnionej przewagi konkurencyjnej (RCA), prowadzi do konkluzji, że eksport do Niemiec jest istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce. Zostało to potwierdzone również przez przeprowadzoną analizę ekonometryczna przy wykorzystaniu modelu VAR. Zależność między wzrostem PKB i eksportem do Niemiec jest dwustronna. Silniejszy jest nawet wpływ wzrostu PKB na eksport do Niemiec niż odwrotnie. Nie mniej jednak, wpływ eksportu do Niemiec na wzrost PKB w Polsce był statystycznie istotny w okresie 2000-2012.   EXPORT TO GERMANY AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH IN POLAND IN THE PERIOD OF 2000-2012   Key words: export, economic growth   Summary The aim of this paper is to investigate if the export to Germany is a statistically significant factor of the GDP growth in Poland. The analyses of the dynamics, commodity structure and RCA indicator allow the authors to conclude that the role of export to Germany is an important factor of the economic growth. It is confirmed by the analysis of the results of econometric model VAR estimation. The results indicate the two-sided dependence between the GDP growth and the growth of export. The results indicate as well that the growth of export to Germany has an impact on the GDP growth in Poland, and it was statistically significant in the period of 2000-2012.  
15
Content available remote Strategia eksportowa budownictwa polskiego i wybranych krajów UE
80%
PL
W atykule poddano analizie strategie eksportowe budownictwa polskiego i wybranych krajów UE.
17
Content available remote 10 lat rynku elementów złącznych w Polsce. Polska montownią Europy
80%
PL
Rynek elementów złącznych daje w Polsce pracę dziesiątkom tysięcy ludzi w handlu i co najmniej kilku tysiącom w produkcji. Pora sobie uświadomić potęgę rynku elementów złącznych, liczonego w miliardach złotych. I pora sobie uświadomić, że spośród dużych rynków europejskich tylko my możemy wciąż myśleć o dynamicznym rozwoju.
first rewind previous Strona / 217 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.