Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 448

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  woj.lubelskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
PL
Przedstawiono problemy związane z transportem mleka do mleczarni w regionie województwa lubelskiego. Wyniki badań zostaną wykorzystane do opracowania komputerowego systemu sterowania środkami transportu w mleczarniach.
EN
On the basis of local studies the problems connected with milk transport to dairy factories in the region of Lublin province were discussed. The results of studies will be used to developing a computer aided system of transport means management for regional dairies.
PL
W pracy omówiono ważniejsze uwarunkowania dla zarządzania zasobami przyrodniczymi przez samorządy gminne, przy czym skoncentrowano się na działalności organizatorskiej. Zwrócono uwagę na problemy związane z realizacją części zadań z omawianego zakresu, a ilustrację empiryczną dla rozważań teoretycznych stanowiły wyniki ankiety przeprowadzonej w urzędach gmin województwa lubelskiego. Badanie pokazuje, że rady gmin w bardzo ograniczonym zakresie korzystają z ustawowego uprawnienia do tworzenia form ochrony przyrody, czemu nie sprzyja często występujący brak lub niska jakość gminnych opracowań dotyczących ochrony przyrody i środowiska. Samorządy sporadycznie ustanawiają parki gminne, a tylko część z nich przeprowadza akcje zalesiania czy sadzenia drzew i krzewów. Edukacja ekologiczna obejmuje standardowo młodzież szkolną, mniejszą wagę natomiast przywiązuje się do akcji uświadamiających podmioty gospodarcze
EN
In this article some problems connected with the activity of local communes in nature protection were considered. By the example of gminas of lubelskie voivodeship we can see that tehe authorities do not undertake many tasks in this area, especially in creating some forms of the nature protection like nature monuments, ecological areas or protected landscape areas. It is suggesred thet this situation is partially caused by the lack of documents and right qualifications of employees. Ecological education is also important but the studies show that today is practically limited to the schools and there are no actions directed to the firms and farmers
PL
W pracy przedstawiono teoretyczne aspekty promocji jako narzędzia komunikacji i informowania o gminie oraz wyniki badań aktywności promocyjnej w wybranych urzędach gmin wiejskich województwa lubelskiego. Analizie poddano zakres i częstotliwość stosowania różnych narzędzi promocyjnych, w tym także promocji gospodarczej. Szczególną uwagę poświęcono wykorzystaniu sieci internetowej jako narzędzia promocji. Zbadano także uwarunkowania rozwoju działalności promocyjnej wynikające m. in. z możliwości finansowych budżetów gmin oraz aktywności przedstawicieli samorządu w podnoszeniu kwalifikacji w zakresie marketingu terytorialnego.
EN
In this paper the authors present theoretical aspects of promotion as the tool of communication and information about commune and also results of studies of promotion activities in selected rural communes in Lubelskie voivodeship. The authors analyzed the range and frequency of using by the local government particular promotion instruments with the special emphasis put on economic promotion. The authors focus their attention on using of Internet network as a promotion instrument. In this paper different conditions of promotion activities was analyzed for example the financial possibilities and activities of representatives of communes in improving their qualifications when it comes to territorial marketing.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.