Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  benzyl alcohol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Tri(8-quinolinolato)iron complex immobilized onto SBA-15 catalyst has been synthesized through a stepwise procedure. The characterization results indicated that the BET surface area, total pore volume and average pore width decrease after stepwise modification of SBA-15, while the structure keeps intact. Catalytic tests showed that FeQ3-SBA-15 catalyzes the oxidation reaction well with 34.8% conversion of benzyl alcohol and 74.7% selectivity to benzaldehyde when water is used as the solvent after 1 h reaction. In addition, homogeneous catalyst tri(8-quinolinolato)iron exhibits very bad catalytic behavior using water as the solvent.
EN
Tri(8-quinolinolato)iron complex immobilized onto SBA-15 catalyst has been synthesized through a stepwise procedure. The characterization results indicated that the BET surface area, total pore volume and average pore width decrease after stepwise modification of SBA-15, while the structure keeps intact. Catalytic tests showed that FeQ3-SBA-15 catalyzes the oxidation reaction well with 34.8% conversion of benzyl alcohol and 74.7% selectivity to benzaldehyde when water is used as the solvent after 1 h reaction. In addition, homogeneous catalyst tri(8-quinolinolato)iron exhibits very bad catalytic behavior using water as the solvent.
3
Content available remote Fenylometanol : metoda oznaczania
86%
PL
Fenylometanol (alkohol benzylowy, benzenocarbinol, benzenometanol, hydroksyme-tylobenzen, fenylocarbinol, alkohol ceny lornety glowy, a-toluoll)) jako wolny związek lub w postaci estrów (octowy, benzoesowy, salicylowy) występuje w olejkach eterycznych wielu kwiatów (np. jaśminu, hiacyntu). Na skalę przemysłową jest otrzymywany w wyniku hydrolizy chlorku benzylu w środowisku zasadowym. Powstaje również w wyniku katalitycznej redukcji benzaldehydu, kwasu benzoesowego lub jego pochodnych. Można go też otrzymać w reakcji Cannizzaro z benzaldehydu i wodorotlenku potasowego lub w reakcji Grignarda / bromobenzenu J benzaldehydu. Jest bezbarwną, przezroczystą cieczą o lekkim aromatycznym zapachu i ostrym piekącym smaku. Dobrze rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych; w wodzie rozpuszcza się słabo. Pary fenylometanolu mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem w temperaturze wyższej od temperatury zapłonu (101 °C). Pod wpływem powietrza atmosferycznego fenylometanol ulega powolnemu utlenianiu do benzaldehydu i kwasu benzoesowego. Gwałtownie reaguje z silnymi utleniaczami i mocnymi kwasami. Mieszanina alkoholu benzylowego z kwasem siarkowym ulega wybuchowemu rozkładowi w temperaturze 180 °C.
EN
The method is based on the adsorption of phenylomethanol (benzyl alcohol )vapours on Tenax GC or Tenax GR, desorption with methanol and gas chromatographic (GC-FID) analysis of the resulting solution.
EN
The experiments of a low-temperature hydrogenation of benzyl alcohol to cyclohexylrnethanol over zeolite-supported ruthenium catalyst have been carried out. The effects of the catalyst concentration (40-120 g 11) and of hydrogen pressure (3.0-7.0 MPa) on the total conversion degree of the substrate and the yield of cyclohexylmethanol have been examined. At the temperature of 50°C, an effective hydrogenation of benzyl alcohol takes place with the total conversion reaching 100% and the yield of cyclohexylrnethanol reaching 70%. The presence of by-products (toluene and methylcyclohexane) formed by a hydrogenolysis of C- O bond has been detected.
5
72%
EN
It is generally known that mohair tends to lose its luster when dyed for prolonged periods at the boil, and to preserve its luster it is generally necessary to use short dyeing cycles and low dyeing temperatures. Beyond preserving fibre luster, the dyeing of fibres at low temperature does have some advantages from an industrial point of view, namely saving energy, environmental control and fibre protection during dyeing. However, the problem of low temperature dyeing is that it hinders dye diffusion into the fibre, thus decreasing the colour yield of dyed samples. In this study, by using benzyl alcohol as a dyeing auxiliary at lower temperatures, it was possible to dye fibres at both at 90 °C and 80 °C for all dye classes without causing any decrease in colour yield. Dyeing kinetics were also studied, and it was demonstrated that in the presence of benzyl alcohol, the rate constant and Standard affinity increased.
PL
Ogólnie wiadomo, że wełna moherowa podczas długotrwałego i wysokotemperaturowego barwienia traci połysk. Dodatkowo barwienie w krótkim czasie przy niskiej temperaturze wykazuje korzyści ekonomiczne dzięki zmniejszeniu ilości zużytej energii oraz lepszego zabezpieczenia włókien podczas barwienia. Niekorzystnym objawem takich warunków barwienia jest trudność przenikania barwnika do wnętrza włókna a tym samym zmniejszenia stopnia wybarwienia materiału. W pracy wykazano, że dzięki stosowaniu alkoholu benzylowego jako środka pomocniczego uzyskano dobre wybarwienie w temp. 90 i 80 °C. Badano również barwienie dzianin wykonanych z wełny moherowej i stwierdzono wzrost szybkości barwienia oraz powinowactwa w obecności alkoholu benzylowego.
6
72%
EN
A simple, fast and sensitive spectra photometric method for the determination of Piroxicam in gel preparations that contain of benzyl alcohol as a preservative has been developed. The procedure is based on the linear relationship between Piroxicam concentration in the range: 1.3 x 10-5-8.3 x 10-5 moi L-5 and the absorbancc signal measured at 354.4 nm in the zero ordcr spectrum and at 308.6 nm in the second-order derivative spectrum. The measurements were performed in ethanol-phosphate buffer mixture (10 : 90) of pH 7.8. The concentration of benzyl alcohol was also determined in the range: 1.2 x ICH-5.6 x 10-3 mol L-1 in the same solvent at the wavelength of 261.8 nm from the second-order derivative spectra. The results of recovery studies of Piroxicam and benzyl alcohol in synthetic mixtures, as well as the results of their simultaneous determination in gel preparations have confirmed the applicability of the proposed method to the analysis of complex pharmaceutical formulations.
PL
Opracowano prostą, szybką i czulą metodę oznaczania piroksykamu w preparatach żelowych w obecności alkoholu benzylowego jako środka konserwującego. Procedura jest oparta na liniowej zależności między stężeniem piroksykamu \vzakrasie 1,3 x 10-5-8,3 x 10-5mol L-1 a sygnałem absorbancji przy 354,4 nm dla widm zerowego rzędu i 308,6 nm dla widm drugiego rzędu. Pomiary wykonano w mieszaninie etanol-bufor fosforanowy (10 : 90), pH7,8. Określono również zawartości alkoholu benzylowego w zakresie stężeń 1.2 x 10-1-5,6 x l0-3 mol L-1 w tym samym rozpuszczalniku, przy długości fali 261,8 nm z widm drugiego rzędu. Wyniki badań odzysku piroksykamu i alkoholu benzylowego z mieszanin syntetycznych jak również z preparatów żelowych potwierdzająmożliwość zastosowania opracowanej metody do analizy złożonych preparatów farmaceutycznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.